کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

حقوق و دستمزد (پرسنلی)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی کاربرد کامپیوتر​

 • تعریف انواع رخدادهای تاثیر گذار در محاسبه حقوق و دستمزد بصورت پارامتریک نظیر: (احکام – واحد خدمات رفاعی – انواع بیمه – انواع قرارداد – بیمه سهمیه کارفرما – بیمه بیکاری – طرح های دولتی – وام پرسنل (تقسیط – تسویه ) – مرخصی – غیبت – تاخیر – تعطیل کار – تعجیل)
 • تعریف و تنظیم انواع مالیات حقوق بر اساس جداول مالیاتی و محاسبه تعدیلات مالیاتی
 • فراخوانی و صدور اطلاعات رخدادهای حقوق و دستمزد در فرمت های مختلف و قابل ارایه بر سازمان های مرتبط نظیر: تهیه فایل الکترونیکی بیمه جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی تهیه فایل الکترونیکی سیستم مکانیزه مکاتبات بردرآمد …
 • تعامل کامل با انواع دستگاه های حضور و غیاب

مشخصات سیستم پرسنلی

 • معرفی انواع بیمه جهت پرسنل اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی و تكمیلی -
  تنظیم و اعمال معافیت های حق بیمه (تخفیف سهم كارفرما، بیكاری، طرح های دولتی و…) -
  معرفی انواع مالیات حقوق همراه با جداول مالیاتی و محاسبه تعدیلات مالیاتی -
  تهیه فایل الكترونیكی بیمه جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی -
  تهیه فایل الكترونیكی سیستم مكانیزه مالیات بر درآمد حقوق -
  معرفی وام پرسنلی و تقسیط و تسویه اتوماتیك آن -

 • … محاسبه اتوماتیك و كامل حقوق به صورت ماهانه، روزانه، ساعتی و -
  تعیین عوامل موثر در محاسبه حقوق (مرخصی، غیبت، تاخیر، تعجیل و…) -
  تنظیم نحوه محاسبه تسویه حساب هر دوره و انباشته (حتی جهت قراردادهای كوتاه مدت و غیر پیوسته) -
  معرفی احكام و افزایش حقوق و مزایا از طریق آن و تاثیر و محاسبه احكام معوق -
  تعیین فرمهای مختلف چاپ برای فیش حقوقی ، پرسنل و احكام -

 • كنترل مرخصی ها و قراردادهای پرسنل -
  ثبت سند حسابداری حقوق محاسبه شده در صورت لینك به سیستم حسابداری -
  لینك به دستگاه های كارت زنی -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم حقوق و دستمزد (پرسنلی)

اطلاعات تکمیلی نرم افزار حقوق و دستمزد (پرسنلی)

 • قابليت‌ لينك‌ به‌ برنامه‌ حسابداري‌ و ثبت‌ اسناد مربوط‌ به‌ پرداخت‌ حقوق‌ و ساير پرداختيها بط‌ور ‌اتوماتيك
 • قابل‌ لينك‌ شدن‌ به‌ كليه‌ دستگاههاي‌ كارت‌ زني‌ كامپيوتري‌
 • راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه
 • تهيه فايل الکترونيکي سيستم مکانيزه ماليات بر درآمد حقوق
 • تهيه فايل الکترونيکي بيمه جهت ارسال به سازمان تامين اجتماعي
 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

مشخصات بیمه 

 • معرفی پنج نوع بیمه جهت پرسنل اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی و تكمیلی
 • ثبت اطلاعات و شماره كارگاه
 • مشخص كردن حداقل و حداكثر حقوق مشمول بیمه و تنظیم تابعیت آن با كاركرد پرسنل
 • اعمال و محاسبه معافیت های حق بیمه (تخفیف سهم كارفرما، بیكاری، طرح كمك دولت برای كشاورزان و…)

مشخصات مالیات 

 • معرفی انواع مالیات، همراه با جداول اعم از مالیات حقوق (ماده ۱۳۱)، مالیات عیدی (دولتی ، غیر دولتی) و…
 • اعمال و محاسبه معافیت های مالیاتی (هزینه درمان و…)
 • تنظیم تعدیلات مالیاتی (تعدیل سالانه، ماهانه و …)

سایر اطلاعات  

 • معرفی مراكز هزینه جهت استفاده در اطلاعات پرسنلی و اخذ گزارشات به تفكیك مراكز هزینه
 • معرفی وامهای قابل پرداخت
 • معرفی بانكهای عامل پرداخت كننده و تهیه دیسكت قابل پرداخت جهت ارائه به بانك
 • معرفی انواع مزایا و كسورات و تنظیم محاسبات هر یك بر اساس فرمولهای خاص در ماههای مختلف
 • تنظیم كلی مشخصات سالانه اعم از نحوه محاسبه حقوق (ماهانه، روزانه، ساعتی و…)، تعداد ساعات كار و مرخصی ماهانه و عوامل موثر در محاسبه حقوق اعم از استعلاجی، غیبت، تاخیر، تعجیل و ایام تعطیل
 • تنظیم نحوه محاسبه تسویه حساب هر سال با تعیین عوامل موثر در محاسبه سنوات، بازخرید مرخصی و عیدی
 • تعریف مشخصه های اضافی برای هر پرسنل جهت استفاده در گزارشات
 • تعیین فرمهای مختلف چاپ برای فیش حقوقی ، پرسنل و احكام
 • افزایش حقوق و مزایا از طریق ثبت احكام
 • تاثیر و محاسبه احكام معوق
 • لینك به دستگاههای كارت زنی

 

ثبت كامل اطلاعات پرسنلی 

 • مشخصات هویتی
 • عكس پرسنل
 • تحصیلات ، تاهل ، وضعیت سربازی، سوابق كاری، شغل، رسته و پست سازمانی
 • اطلاعات محاسباتی حقوق و مزایا و كسورات
 • شماره حساب بانك
 • اطلاعات كارت ساعت
 • وضعیت استخدامی و احكام
 • معرفی وام
 • اطلاعات بیمه و مالیات
 • نحوه تسویه حساب
 • چاپ مشخصات پرسنل

ثبت اطلاعات وامها 

 • معرفی اجزاء وام مثل مبلغ، مدت، اقساط، كارمزد و…
 • تقسیط اتوماتیك وامها با روند كردن مبلغ قسط هر ماه
 • تنظیم اتمام وام در زمان دلخواه

ثبت احكام كارگزینی 

 • معرفی اجزاء حكم مثل شماره حكم و مجوز به همراه تاریخ صدور و اجرا، ضریب افزایش سنوات و مزد
 • محاسبه حقوق و مزایا و كسور معوقه
 • چاپ احكام با طراحی فرم دلخواه

 

 • ثبت محاسبات حقوقی هر ماه با توجه به تمامی عوامل موثر تعریف شده برای هر پرسنل
 • نمایش مشخصات ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • نمایش كاركرد، مزایا و كسورات ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • نمایش اطلاعات كارت ساعت ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • كنترل مرخصی ها و نمایش مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی پرسنل
 • كنترل قراردادها برای پرسنلی كه قراردادشان در هر ماه به پایان می رسد
 • ثبت اتوماتیك سند پرداخت حقوق در صورت لینك به سیستم حسابداری

 

كلیه گزارشات در صورت نیاز به تفكیك پرسنل و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است.

انتقال گزارشات به Excel و ارسال به صورت ایمیل در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست مزایا و كسورات، پرسنل و احكام
 • فیش حقوقی با طراحی دلخواه و ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل
 • لیست كامل حقوق با نمایش تجمیع سالیانه
 • لیست جداگانه مزایا و كسورات با محاسبه مالیات بطور جداگانه برای هر مزایا
 • صورتخلاصه سالانه پرسنل (به صورت تکی و دسته جمعی )
 • مقایسه لیست های ماهانه
 • لیست پرداخت نقدی و بانكی
 • تهیه دیسكت پرداخت حقوق و مزایا جهت ارسال به بانك
 • تهیه لیست (پرداخت) یك مزایا با كسر مالیات مربوطه
 • لیست های بیمه و مالیات با نمایش تجمیع سالیانه
 • چاپ لیست بیمه مطابق با آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی
 • تهیه دیسكت جهت ارسال به تامین اجتماعی
 • تهیه لیست مالیات سالانه پرسنل جهت كنترل مالیات پرداختنی
 • لیست وامهای پرداختی
 • گزارش گردش وامها
 • لیست كنترلی خالی (با دو ستون شماره پرسنل و نام جهت ثبت اطلاعات خام بصورت دستی)
 • لیست كنترلی (طراحی لیستهای مختلف شامل مشخصات پرسنل و حقوق و مزایا و كسور انتخابی)
 • لیست سالانه یك پرسنل با كلیه مشخصات و حقوق و مزایای انتخاب شده برای یك پرسنل
 • لیست سالانه تمام پرسنل (جهت مشاهده یك مزایا یا كسور برای تمام پرسنل در ماههای مختلف سال)
 • لیست تسویه حساب (اطلاعات كامل پرسنل تسویه شده)
 • گردش و صورت خلاصه مراكز هزینه
 • حساب مراكز هزینه / سند پرداخت حقوق

 

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[6.230]1402/02/12امکان کسر کردن "کسری کار شامل تاخیر ورود" از اضافه کاریرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مزایا / مشخصات مزایا در هر ماه

برای مزایای نوع "اضافه کاری" گزینه "کسری کار از مبلغ محاسبه شده کسر شود" اضافه شد. با انتخاب ایین گزینه ، ابتدا مبلغ کسور از نوع "کسر کار" از مبلغ اضافه کاری کسر می گردد و الباقی آن به عنوان اضافه کاری ثبت می شود
[6.223]1401/11/09امکان ثبت "مزایای غیر مستمر-غیر نقدی" و "پاداش ماه جاری" در فایل مالیاترجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "مشخصات فایل ارسالی به دارایی" را اضافه کنید

توضیح : این فیلد ها اختیاری هستند و در صورت تمایل با تنظیم این دستور مقدار آن ثبت می شود
[6.220]1401/09/07گزینه "پرسنلی که تاریخ ترک کار آنها در تاریخهای قبل از این ماه خورده باشد، نیایند" اضافه شددر گزارش لیست مالیات و فایل مالیات ، گزینه "پرسنلی که تاریخ ترک کار آنها در تاریخهای قبل از این ماه خورده باشد، نیایند" اضافه شد


رجوع کنید به : گزارشات / بیمه و مالیات / "لیست مالیات" یا "فایل مالیات برای ارسال به دارایی"
[6.214]1401/06/06پرسنل با تاریخ ترک کار در ماههای قبل در گزارش و فایل مالیات نمی آیندرجوع کنید به :

گزارشات / بیمه و مالیات / "لیست مالیات" یا "فایل مالیات برای ارسال به دارایی"

[6.212]1401/05/03امکان کم کردن مبلغ کسور از نوع "کسری کار" از جمع مزایا و مشمول مالیات و بیمهرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "کسرکار در مشمول مالیات و بیمه"
و
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / کسور / مشخصات کسور در سال ... ماه ...
در ویرایش "کسری کار" اختصاص "بیمه" و "مالیات" و "محاسبه بودن در جمع حقوق و مزایا" قابل انتخاب است

برای فعال بودن این گزینه ها ، باید دستور "کسرکار در مشمول مالیات و بیمه" حتما فعال شده باشد
[6.206]1401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
[6.205]1401/01/20امکان تهیه فایل برای واریز وجه به حسابهای بام ، بانک ملیرجوع کنید به :
گزارشات / لیستهای پرداخت / فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانك
[6.197]1400/10/19امکان پرکردن مقدار کارکرد ، مزایا یا کسور از فایل اکسلرجوع کنید به :

مزایا ، کسور ، کارکرد / انتخاب یک ستون مزایا یا کسور / کلیک راست / پر كردن یا افزایش آن مزایا یا کسور برای تمام پرسنل / مقادیر از فایل اکسل پر شوند
[6.194]1400/08/29تعمیم تخصیص هزینه های یک پرسنل به مراکز استقراررجوع کنید به : ویرایش اطلاعات یک پرسنل / اطلاعات ماهانه / مراکز استقرار

برای استقاده از این امکان ، باید مراکز استقرار در برنامه قعال شده باشد. جهت فعال کردن مراکز استقرار ، با بخش پشتیبانی تماس بگیرید
[6.188]1400/06/30امکان تعریف 2 قابل پرداخت مجزا برای مزایا و کسوررجوع کنید به :
اطلاعات پایه / تعیین مشخصات مزایا یا کسور برای هر ماه
و
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / معرفی کد حسابها

دو حساب جدید در ثبت حسابداری قابل معرفی می باشند : "حسابهای قابل پرداخت 1 و 2" می توانید مزایا و کسور را در دو دسته جداگانه "قابل پرداخت 1 و 2" تفکیک کنید بطوریکه مبالغ آنها در حساب قابل پرداخت مرتبط ثبت شوند
[6.186]1400/06/01امکان پر کردن اتوماتیک مبلغ پرداختی مالیات از روی لیست مالیاترجوع کنید به :

گزارشات / بیمه و مالیات / فایل مالیات برای ارسال به دارایی
[6.173]1399/11/27افزایش طول مشخصه های اضافیطول مشخصه های اضافی افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[6.161]1399/06/16ثبت پرکردن اتوماتیک مبالغ مزایا و کسور در عملیات انجام شدهرجوع کنید به :
صفحه اصلی / مزایا کسور ، کارکرد / صفحات مزایا یا کسور یا کارت ساعت / کلیلک راست / پرکردن

در "عملیات انجام شده" ثبت خواهد شد
[6.160]1399/06/12امکان اخذ گزارش فهرست پرسنل برای پرسنل بدون مرکز استقرار یا دارای مرکز استقراررجوع کنید به : گزارشات / فهرستها / گزارش فهرست پرسنل
[6.154]1399/04/18امکان تهیه "فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانك" به تفکیک مرکز استقراررجوع کنید به :
گزارشات / لیستهای پرداخت / فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانك

* برای استفاده از این امکان ، باید "مراکز استقرار" قبلا در برنامه شما فعال شده باشد
[6.142]1398/09/05امکان انتقال مراکز استقرار از ماه قبل به جدید* برای استفاده از این مورد ، باید امکان مراکز استقرار در برنامه فعال شده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید

رجوع کنید به :
سال مالی / ایجاد ماه جدید/اعلام پایان ماه / مراکز استقرار از ماه قبل به ماه جدید منتقل شوند
[6.136]1398/06/25فرمت جدید بانک "ملت جام - جهت استفاده در نرم افزار بانک ملت" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / لیستهای پرداخت / فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانك
[6.134]1398/06/10امکان ثبت مرکز هزینه به عنوان مرکز استقرار ثبت شود برای پرسنل روزمزدی و ساعتیرجوع کنید به : مزایا کسور کارکرد / ثبت محاسبات

توجه : برای استفاده از این امکان ، باید قبلا مراکز استقرار در برنامه فعال شده باشند
[6.134]1398/06/10امکان ثبت کارکرد ، از مجموع مقادیر ثبت شده در مراکز استقرار ، برای پرسنل روزمزدی و ساعتیرجوع کنید به : مزایا کسور کارکرد / ثبت محاسبات

توجه : برای استفاده از این امکان ، باید قبلا مراکز استقرار در برنامه فعال شده باشند
[6.132]1398/05/08تسهیل در ثبت اطلاعات- امکان انتخاب حساب از لیست حسابها در صفحه "مشخصات حسابداری"
- تغییر نحوه انتخاب مرکز هزینه

رجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری
لیست پرسنل / جدید یا ویرایش / اطلاعات ماهانه / مرکز هزینه
[6.125]1398/03/19فرمت جدید بانک "ملت جام - جهت ارسال مستقیم به بانک" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / لیستهای پرداخت / فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانك
[6.123]1398/03/05فرمت جدید بانک "ملی - سیبا 2" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / لیستهای پرداخت / فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانك
[6.120]1398/02/22ستون کل حق بیمه یک پرسنل (شامل حق بیمه کارگری و کارفرما و بیکاری) اضافه شدرجوع کنید به :

1- لیست کامل
2- لیست بیمه سالانه یک پرسنل
3- صورت خلاصه سالانه یك پرسنل
[6.111]1397/05/27ثبت تغییر مشخصات لینک به سایر برنامه ها در عملیات انجام شدهرجوع كنید به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[6.108]1397/04/20امکان تهیه فایل بیمه در ویندوز های 64 بیتیرجوع كنید به :
گزارشات / بیمه و مالیات / فایل بیمه برای ارسال به تامین اجتماعی / اطلاعات مستقیما در فایلهای DBF نوشته شوند
[6.103]1397/02/22امکان تنظیم اتوماتیک ارتفاع سطرها در فرمهای چاپ گزارشاترجوع كنید به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتیک تنظیم شود
[6.101]1397/02/04برای بیمه پرسنل ، حالت "معاف حق بیمه و بیمه بیکاری" اضافه شدرجوع كنید به : ویرایش پرسنل / مشخصات بیمه پرسنل
[6.096]1397/01/29امکان ثبت / عدم ثبت مالیات منفی در "فایل مالیات برای ارسال به دارایی"رجوع کنید به :
گزارشات / بیمه و مالیات / فایل مالیات برای ارسال به دارایی / گزینه های زیر :

مبالغ منفی مالیات در "تهیه فایل مالیات بر حقوق" صفر ثبت شوند
مبالغ منفی مالیات در "گزارش خلاصه لیست مالیات بر حقوق" صفر محاسبه شوند
[6.095]1396/11/30امکان تغییر تاریخ توسط کلیدهای میانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.087]1396/06/05امکان پرکردن اطلاعات یک پرسنل از پرسنل دیگررجوع كنید به : لیست پرسنل / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن
[6.084]1396/05/08کپی پرسنل از/به زیرحسابها در حسابداری اضافه شدرجوع كنید به : لیست پرسنل / عملیات / کپی پرسنل از/به زیرحسابها در حسابداری
[6.077]1396/01/21امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسی ها یک کاریرهنگام تنظیم دسترسی های یک کاربر ، می توان دسترسی های تنظیم شده برای یک گروه را در یک گروه دیگر کپی کرد

رجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / تعیین کل دسترسی ها برای ... / پر کردن
[6.058]1395/06/17نوع سنوات به انواع مزایا و کسور اضافه شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مزایا / معرفی مزایا در سال ....
[6.058]1395/06/17امکان محاسبه اتوماتیک سنوات سالهای قبل پرسنل در فیش حقوقیرجوع كنید به : مزایا-کسور-کارکرد / حقوق و مزایا / ستون کارکرد در مزایایی از نوع سنوات یا عیدی / کلیک راست / پرکردن اتوماتیک کارکرد
[6.047]1395/02/25امکان ویرایش مشخصات سالانه پرسنل در صفحه "مزایا ، کسور ، کارکرد"رجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / مزای ، کسور ، کارکرد / مشخصات ماهانه
[6.046]1395/02/21امکان تعیین نوع "مدت" در مزایا یا کسور از نوع "مدتx مبلغ"نوع مدت در مزایای "مدتx مبلغ" در تعریف مشخصات مزایا قابل تعیین است که بر اساس ساعت-دقیقه باشد یا روز-ساعت-دقیقه و یا مقدار اعشاری
[6.043]1395/02/15اعمال آخرین تغییرات فایل مکانیزه مالیات بر درآمدرجوع كنید به : گزارشات / بیمه و مالیات / فایل مالیات برای ارسال به دارایی
[6.041]1395/02/04امکان پر کردن یک مزایا / کسور از یکی دیگررجوع كنید به : مزایا ، کسور ، کارکرد / کلیک راست روی ستون / پرکردن ستون / مقادیر از یک مزایا/کسور دیگر پرشوند
[6.040]1395/01/30امکان تهیه فایل مالیات برای یک مزایارجوع كنید به : گزارشات / بیمه و مالیات / فایل مالیات برای ارسال به دارایی / گزینه "مبلغی که اعلام می شود"

توجه : در صورتی که منوی "فایل مالیات برای ارسال به دارایی" را ندارید ، برای فعال کردن آن با بخش فروش شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر تماس بگیرید
[6.035]1394/09/22امکان نمایش پرسنل فعال در یک ماه خاص در لیست پرسنلیدو امکان به لیست پرسنل اضافه شد
1- پرسنلی که در یکی از ماهها غیر فعال باشند به رنگ سبز نمایش داده می شوند
2- امکان نمایش پرسنلی که در یک ماه خاص فعال هستند
رجوع کنید به : صفحه اصلی برنامه / پرسنل-وامها-احكام / لیست پرسنل
[6.026]1394/04/09پرکردن کارکرد عیدی بدون لحاظ کردن مرخصی استعلاجی اضافه شدرجوع کنید به : مزایا-کسور-کارکرد / حقوق و مزایا / ستون عیدی / کلیک راست / پرکردن کارکرد عیدی
[6.022]1394/03/16فایل پرداخت بانک صادرات - سپهر 2 اضافه شد رجوع كنید به : گزارشات / لیستهای پرداخت / فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانك
[6.017]1394/02/15تغییر نحوه دادن دسترسی به کاربرانرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

تغییرات زیادی در صفحه دادن دسترسی به کاربران انجام شده است که تعیین دسترسی را تسهیل می بخشد
[6.016]1394/02/08بازسازی اتوماتیک تمام سالهای یک گروه از این نسخه به بعد ، در صورتی که وارد یک گروه اطلاعاتی شوید که دارای سالهای مختلف است ، کلیه سالها بطور اتوماتیک بازسازی می شوند
[6.003]1393/09/18اضافه شدن دسترسی به ارسال توسط پست الکترونیک ، پیامک و فاکسرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.003]1393/09/18مشاهده پیامکهای ارسال شدهبرای مشاهده پیامکهای ارسالی می توانید به صفحه اصلی برنامه / نگهداری / پیامکهای ارسالی مراجعه کنید
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / عملیات / ارسال گزارش توسط فاکس

مشخصات بیمه 

 • معرفی پنج نوع بیمه جهت پرسنل اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی و تكمیلی
 • ثبت اطلاعات و شماره كارگاه
 • مشخص كردن حداقل و حداكثر حقوق مشمول بیمه و تنظیم تابعیت آن با كاركرد پرسنل
 • اعمال و محاسبه معافیت های حق بیمه (تخفیف سهم كارفرما، بیكاری، طرح كمك دولت برای كشاورزان و…)

مشخصات مالیات 

 • معرفی انواع مالیات، همراه با جداول اعم از مالیات حقوق (ماده ۱۳۱)، مالیات عیدی (دولتی ، غیر دولتی) و…
 • اعمال و محاسبه معافیت های مالیاتی (هزینه درمان و…)
 • تنظیم تعدیلات مالیاتی (تعدیل سالانه، ماهانه و …)

سایر اطلاعات  

 • معرفی مراكز هزینه جهت استفاده در اطلاعات پرسنلی و اخذ گزارشات به تفكیك مراكز هزینه
 • معرفی وامهای قابل پرداخت
 • معرفی بانكهای عامل پرداخت كننده و تهیه دیسكت قابل پرداخت جهت ارائه به بانك
 • معرفی انواع مزایا و كسورات و تنظیم محاسبات هر یك بر اساس فرمولهای خاص در ماههای مختلف
 • تنظیم كلی مشخصات سالانه اعم از نحوه محاسبه حقوق (ماهانه، روزانه، ساعتی و…)، تعداد ساعات كار و مرخصی ماهانه و عوامل موثر در محاسبه حقوق اعم از استعلاجی، غیبت، تاخیر، تعجیل و ایام تعطیل
 • تنظیم نحوه محاسبه تسویه حساب هر سال با تعیین عوامل موثر در محاسبه سنوات، بازخرید مرخصی و عیدی
 • تعریف مشخصه های اضافی برای هر پرسنل جهت استفاده در گزارشات
 • تعیین فرمهای مختلف چاپ برای فیش حقوقی ، پرسنل و احكام
 • افزایش حقوق و مزایا از طریق ثبت احكام
 • تاثیر و محاسبه احكام معوق
 • لینك به دستگاههای كارت زنی

 

ثبت كامل اطلاعات پرسنلی 

 • مشخصات هویتی
 • عكس پرسنل
 • تحصیلات ، تاهل ، وضعیت سربازی، سوابق كاری، شغل، رسته و پست سازمانی
 • اطلاعات محاسباتی حقوق و مزایا و كسورات
 • شماره حساب بانك
 • اطلاعات كارت ساعت
 • وضعیت استخدامی و احكام
 • معرفی وام
 • اطلاعات بیمه و مالیات
 • نحوه تسویه حساب
 • چاپ مشخصات پرسنل

ثبت اطلاعات وامها 

 • معرفی اجزاء وام مثل مبلغ، مدت، اقساط، كارمزد و…
 • تقسیط اتوماتیك وامها با روند كردن مبلغ قسط هر ماه
 • تنظیم اتمام وام در زمان دلخواه

ثبت احكام كارگزینی 

 • معرفی اجزاء حكم مثل شماره حكم و مجوز به همراه تاریخ صدور و اجرا، ضریب افزایش سنوات و مزد
 • محاسبه حقوق و مزایا و كسور معوقه
 • چاپ احكام با طراحی فرم دلخواه

 

 • ثبت محاسبات حقوقی هر ماه با توجه به تمامی عوامل موثر تعریف شده برای هر پرسنل
 • نمایش مشخصات ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • نمایش كاركرد، مزایا و كسورات ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • نمایش اطلاعات كارت ساعت ماهانه هر پرسنل جهت بررسی
 • كنترل مرخصی ها و نمایش مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی پرسنل
 • كنترل قراردادها برای پرسنلی كه قراردادشان در هر ماه به پایان می رسد
 • ثبت اتوماتیك سند پرداخت حقوق در صورت لینك به سیستم حسابداری

 

كلیه گزارشات در صورت نیاز به تفكیك پرسنل و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است.

انتقال گزارشات به Excel و ارسال به صورت ایمیل در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز امکانپذیر می باشد.

 • فهرست مزایا و كسورات، پرسنل و احكام
 • فیش حقوقی با طراحی دلخواه و ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل
 • لیست كامل حقوق با نمایش تجمیع سالیانه
 • لیست جداگانه مزایا و كسورات با محاسبه مالیات بطور جداگانه برای هر مزایا
 • صورتخلاصه سالانه پرسنل (به صورت تکی و دسته جمعی )
 • مقایسه لیست های ماهانه
 • لیست پرداخت نقدی و بانكی
 • تهیه دیسكت پرداخت حقوق و مزایا جهت ارسال به بانك
 • تهیه لیست (پرداخت) یك مزایا با كسر مالیات مربوطه
 • لیست های بیمه و مالیات با نمایش تجمیع سالیانه
 • چاپ لیست بیمه مطابق با آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی
 • تهیه دیسكت جهت ارسال به تامین اجتماعی
 • تهیه لیست مالیات سالانه پرسنل جهت كنترل مالیات پرداختنی
 • لیست وامهای پرداختی
 • گزارش گردش وامها
 • لیست كنترلی خالی (با دو ستون شماره پرسنل و نام جهت ثبت اطلاعات خام بصورت دستی)
 • لیست كنترلی (طراحی لیستهای مختلف شامل مشخصات پرسنل و حقوق و مزایا و كسور انتخابی)
 • لیست سالانه یك پرسنل با كلیه مشخصات و حقوق و مزایای انتخاب شده برای یك پرسنل
 • لیست سالانه تمام پرسنل (جهت مشاهده یك مزایا یا كسور برای تمام پرسنل در ماههای مختلف سال)
 • لیست تسویه حساب (اطلاعات كامل پرسنل تسویه شده)
 • گردش و صورت خلاصه مراكز هزینه
 • حساب مراكز هزینه / سند پرداخت حقوق

 

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار حقوق و دستمزد

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

محاسبه دقیق حقوق و دستمزد در شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ باعث می شود تا حق کسی تضعیف نشود. برای انجام این کار امروزه نرم افزارهای مختلفی طراحی شده اند که به کمک آنها می توان در کمترین زمان میزان حقوق و دستمزد پرسنل را به راحتی محاسبه کرد. در واقع این مهمترین فرآیندی است که هر ماه در سازمان ها تکرار می شود. نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی یک نرم افزار جامع و کامل بوده که تمام حقوق و امتیازات کارکنان را به صورت دقیق و بدون کم و کاست محاسبه می کند‌. این نرم افزار روی سیستم های مختلف قابل نصب بوده و کاربر می تواند از امکانات این نرم افزار به بهترین شکل استفاده کند. حقوق و دستمزد طبق اعداد و ارقامی که در نرم افزار وارد می شود محاسبه می گردد. برخی نرم افزارها تحت وب کار خود را انجام می دهند و سرعت زیادی هم برای محاسبه دارند. 

انواع نرم افزار حقوق و دستمزد(پرسنلی) در کاربرد کامپیوتر

در کاربرد کامپیوتر نرم افزارهای متنوعی برای محاسبه دستمزد و حقوق پرسنل طراحی شده که هر کدام عملکرد مختص به خود را دارند. سیستم حقوق و دستمزدی که توسط این مجموعه طراحی و ارائه شده کاملا جامع است و کمک می کند تا دستمزد کارکنان به صورت منظم و با رویه های یکسان محاسبه و پرداخت شود. نرم افزار حسابداری، خرانه داری، مالی، دارایی، انبار و … همه در کاربرد کامپیوتر موجود می باشد و شما می توانید در صورت نیاز از آنها استفاده کنید. تمام این نرم افزارها بر اساس قانون روز طراحی و اجرا می شوند بدین ترتیب محاسبات حقوق و دستمزد هم بر اساس شرایط اداره کار صورت می گیرد. نرم افزار حقوق و دستمزد خود به عنوان یک سیستم یکپارچه و جامع معرفی می شود که در آن محاسبات به صورت کلی صورت می گیرد.

خرید نرم افزار انبار (کنترل موجودی) از وبسایت کاربرد کامپیوتر

نرم افزار حقوق و دستمزد (پرسنلی) برای چه سازمان هایی مناسب است؟

نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی برای تمام سازمان های کوچک و بزرگی که آخر ماه حقوق کارکنان خود را پرداخت می کنند مناسب می باشد. در بیشتر شرکت ها دستمزد آخر هر ماه محاسبه و پرداخت می شود و سازمان ها به کمک این نرم افزار می توانند این کار زمانگیر را در مدت زمان کمتری انجام دهند. ویژگی های خوبی که این نرم افزار دارد باعث شده تا طی سال های اخیر مورد استقبال سازمان ها قرار بگیرد. سازمان های شخصی بیشتر از این برنامه استفاده می کنند چون پرداختی های آنها آخر ماه انجام می شود و سند مربوط به آن بسته می گردد. در واقع خدماتی که این‌ نرم افزار ارائه می دهد مناسب شرکت های تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی و خدماتی و … است و می تواند با امکانات خود این سازمان ها را به بهترین شکل پوشش دهد. استفاده از یک سیستم مناسب جهت محاسبه دقیق دستمزد آن هم بر اساس قوانین و دستور العمل خاص شرکت، نقش تعیین کننده ای در تسهیل امور و نهایتا سود و زیان حاصله ایفا می کند.

نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب

هر سازمان یا شرکت دولتی و خصوصی پس از راه اندازی شدن و انجام کلیه امور قانونی و … به تعدادی پرسنل و کارمند نیاز دارد. تعداد پرسنل و کارمندان به طور کلی با توجه به نیازهای سازمان، گستردگی وظایف و حجم کارهای تخصصی و عمومی بستگی دارد. علاوه بر این، افرادی که در یک سازمان استخدام می شوند، دارای وظایف مختلف، مدارک تحصیلی متفاوت، و حتی ساعات کار مختلف هستند. در نهایت حقوق و دستمزد آن ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود. به همین استفاده از یک نرم افزار کاملا خودکار برای بهبود روند حساب کردن و پرداخت حقوق و دستمزد در هر سازمان یا شرکتی یکی از مهم ترین نیازهای اساسی شناخته می شود. با نصب نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب می توانید متناسب با نیاز خود انواع فیلدهای مختلف را برای وارد کردن اطلاعات ضروری و لازم برای هر واحد و تعداد کارمندان مختلف تعریف کرد. علاوه بر این، با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب کاربرد کامیپوتر می توان انواع رخدادهای تاثیر گذار در محاسبه حقوق و دستمزد را به صورت خودکار برای هر بخش تعریف نمود. از جمله مهم ترین رخدادها در سازمان و شرکت های مختلف که در افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد موثر هستند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اخذ خدمات رفاهی
 • انواع بیمه
 • انواع قرارداد
 • مدت زمان و ساعات کاری در هر هفته
 • تعطیلی هر کارمند
 • غیبت
 • تاخیر در حضور
 • مرخصی ها

بر اساس دسته بندی های ذکر شده، این نرم افزار می تواند به صورت دقیق و بدون خطا، حقوق کارمندان و پرسنل مختلف را بر اساس ساعات کاری، تعطیلی، غیبت و … محاسبه کند.

برای خرید نرم افزار خرید و فروش (بازرگانی) کلیک کنید

مزایای استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب

علاوه بر ویژگی های ذکر شده در مورد نرم افزار حقوق و دستمزد، استفاده از آن مزایای مختلف برای سازمان ها دارد. از جمله مهم ترین دلایل محبوبیت این نرم افزار می توان موارد زیر را  نام برد:

 • امکان ادغام و ایجاد تطابق با نرم افزارهای دیگر
 • اجرای دقیق، سریع و مطمئن قواعد و فرآیندهای پرداخت حقوق و مزایا
 • امکان دسترسی و کاربرد آسان به دلیل طراحی رابط کاربری آسان و مناسب، طراحی کاربر پسند (user freindly)
 • قابلیتاعمال تغییرات سریع و دقیق محاسباتی براساس تاریخ موثر تعیین شده و نگهداری سوابق
 • ارائه انواع گزارشات حقوقی، لیست پرداختی ها

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب

سازمان ها و شرکت های مختلف بسته به نوع فعالیت خود، گستردگی و حجم کارهای روزانه و … برنامه ریزی های مختلفی برای پرداخت حقوق کارمندان دارد. اما به طور کلی با نصب نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب می توان حتی در ساعات مختلف شبانه روز و با دسترسی آسان به کلیه داده ها و اطلاعات مالی دسترسی دارد. چرا که این نرم افزار دارای امکانات زیر است:

 • تعریف فرمت بانک
 • تعریف وام های دریافتی مختلف
 • تعریف جداول مالیاتی
 • تعریف انواع مزایا برای هر کارمند

پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد(پرسنلی) در کاربرد کامپیوتر

نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی که در کاربرد کامپیوتر ارائه می شود از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۳۰ قابل پشتیبانی می باشد تا افراد در هر زمانی که با مشکل مواجه می شوند بتوانند آن را برطرف کنند. این نرم افزارها بیشتر تحت وب هستند بدین ترتیب پشتیبانی از آنها آسان تر است و تنها کافیست تا شما با کارشناسان مشکل خود را مطرح کنید. نرم افزارهای مالی که توسط کاربرد کامپیوتر پشتیبانی می شوند قابلیت بروز رسانی دارند به طوری که خود به صورت خودکار اطلاعات را بروز می کنند‌‌. پشتیبان گیری از داده های ثبت شده شما در مدت زمان اندک صورت می گیرد تا شما همیشه به اطلاعات دسترسی داشته باشید. پشتیبانی همراه با خدمات گسترده ای بوده و حتی شما می توانید آموزش ها و راهنمایی های لازم را در خصوص کار با برنامه دریافت کنید.

امکان تهیه فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانک در نرم افزار حقوق و دستمزد کاربرد کامپیوتر

در آخرین به‌روزرسانی نرم‌افزار حقوق و دستمزد کاربرد کامپیوتر، امکان تهیه فایل پرداخت حقوق برای ارسال به بانک به برنامه اضافه شده است. این امکان به کاربران این امکان را می‌دهد تا به صورت ساده و دقیق، فایل‌های پرداخت حقوق را برای ارسال به بانک تولید کنند. این بهبود جدید باعث بهبود عملکرد و کارایی نرم‌افزار در مدیریت حقوق و دستمزد می‌شود و کاربران را در پروسه‌های مالی و محاسبات حقوقی یاری می‌کند.

ادامه مطلب

نرم افزار حقوق و دستمزد با اتوماسیون فرآیند محاسبه، امکان محاسبه دقیق و سریع حقوق و دستمزد را فراهم می کند. این نرم افزارها به طور خودکار اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و محاسبات را بر اساس الگوریتم‌ها و قوانین مربوطه انجام می دهند، که منجر به افزایش کارایی و کاهش زمان مورد نیاز برای این فعالیت می‌شود.

این نرم افزار برای تمام سازمان‌ها، از کوچک تا بزرگ، مناسب است زیرا به آنها این امکان را می‌دهد که حقوق و دستمزد کارکنان خود را به صورت دقیق و با رویه‌های یکسان محاسبه کرده و پرداخت کنند. همچنین، با اتوماسیون فرآیند، از کارایی بیشتر و کاهش خطاها در محاسبات برخوردار می‌شوند.

استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب امکان دسترسی آسان به اطلاعات مالی در هر زمان و مکانی را فراهم می‌کند. این نرم افزارها از امکاناتی مانند تعریف فرمت بانک، مدیریت انواع وام‌ها و جداول مالیاتی، و ایجاد گزارشات حقوقی بهره مند هستند. همچنین، این نرم افزارها از امکانات امنیتی برای نگهداری اطلاعات محرمانه و پشتیبان‌گیری مداوم برخوردارند.

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار حقوق و دستمزد

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید