کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

دارایی ثابت (اموال)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

دارایی ثابت (اموال)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار دارایی ثابت اموال کاربرد کامپیوتر​

 • تعریف پارامتریک دوره های زمانی محاسبه استهلاک به دلخواه کاربر
 • تنظیم نحوه ی محاسبه استهلاک در ورود و خروج اموال در تقاطع زمانی و دلخواه
 • پوشش کامل عملیات تجدید ارزیابی و کاهش ارزش دارایی

مشخصات سیستم دارایی ثابت

 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله) -
  تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال (محاسبه به صورت ماه كامل، از ۱۵ روز دوم، روزشمار و…) -
  معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح -
  معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح -

 • ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك -
  افزایش یا كاهش بهای تمام شده و استهلاك در طول عمر مفید دارایی -
  تغییر روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفید دارایی و تعدیل هزینه استهلاك در صورت تغییر نرخ و روش -
  فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال -

 • محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال با ثبت قیمت فروش -
  معرفی دارایی های الحاقی -
  گزارش سابقه (تاریخچه) دارایی -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم دارایی ثابت

 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله) -
  تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال (محاسبه به صورت ماه كامل، از ۱۵ روز دوم، روزشمار و…) -
  معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح -
  معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح -

 • ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك -
  افزایش یا كاهش بهای تمام شده و استهلاك در طول عمر مفید دارایی -
  تغییر روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفید دارایی و تعدیل هزینه استهلاك در صورت تغییر نرخ و روش -
  فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال -

 • محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال با ثبت قیمت فروش -
  معرفی دارایی های الحاقی -
  گزارش سابقه (تاریخچه) دارایی -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم دارایی ثابت

اطلاعات تکمیلی نرم افزار دارایی ثابت

 • تعیین ماه شروع سال مالی
 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله)
 • تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :
 • محاسبه از ابتدای هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار
 • معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح
 • معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح
 • معرفی جمع داران و تحویل گیرندگان
 • تعیین مشخصات اضافی برای اموال
 • تنظیم نحوه ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك         
 • تعیین ماه شروع سال مالی
 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله)

تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :

 • محاسبه از ابتدای هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار
 • معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح
 • معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح
 • معرفی جمع داران و تحویل گیرندگان
 • تعیین مشخصات اضافی برای اموال
 • تنظیم نحوه ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك         

ثبت كارتهای اموال با اطلاعاتی شامل :

 • شماره پلاك و نام دارایی
 • تاریخ تهیه، محل تهیه
 • روش محاسبه استهلاك (مستقیم / نزولی/ ضربی ) ، عمر دارایی، نرخ استهلاك و ارزش اسقاط
 • سریال، مدل، برچسب
 • مركز استقرار، شماره اتاق، وضعیت، جمع دار و تحویل گیرنده
 • قیمت فروش، گروه اموال و مشخصات دارایی
 • افزایش یا كاهش بهای تمام شده و استهلاك در طول عمر مفید دارایی
 • تغییر روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفید دارایی و تعدیل هزینه استهلاك در صورت تغییر نرخ و روش
 • فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال
 • محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال با ثبت قیمت فروش
 • انتقال اموال بین مراكز استقرار و جمع دارها با حفظ سوابق اموال
 • مشاهده سابقه اموال
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات و استهلاك دارایی با ثبت مراكز هزینه مرتبط
 • چاپ كارتهای اموال
 •  

در كلیه گزارشات امكانات جستجوی متعددی پیش بینی شده است. انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری و تنظیم و ذخیره در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز پذیر می باشد.

 • فهرست اموال
 • فهرست سوابق اموال ( فهرستی از اموالی كه جمع دار یا مركز استقرار آن تغییر كرده است )
 • صورت خلاصه کارتهای  اموال و گروههای اموال بر حسب مراكز استقرار
 • صورت خلاصه جمع داران و تحویل گیرندگان
 • صورت خلاصه مراكز استقرار
 • صورت اموال خارج شده

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[4.093]1401/03/24امکان تغییر کد همزمان در تمام برنامه های لینک شدهاز این نسخه ، این امکان فراهم شده است که برای تغییر کد یکی از اطلاعات پایه در تمام سیستمهای لینک شده، می توانید از سیستم مادر اقدام به تغییر کد کنید و این تغییر بطور همزان در تمام سیستمها اتفاق خواهد افتاد.

سیستمهای مادر برای اطلاعات پایه مشترک سیستمها به شرح زیر هستند :
* برای حسابها ، زیر حسابها ، مراکز هزینه ، پروژه ها ، ارزها : سیستم حسابداری
* برای کالاها ، ویزیتورها : سیستم خرید و فروش
* برای انبارها : سیستم انبارداری

به عنوان مثال ، در صورتی که کد حساب صندوق را در سیستم حسابداری تغییر دهید و حساب صندوق در سیستم دریافت و پرداخت به یک منبع مالی اختصاص داده شده باشد ، کد حساب منبع مالی تیز بطور اتوماتیک تغییر خواهد کرد.
و یا در صورت تغییر کد مرکزهزینه یا پروژه و یا ارز در سیستم حسابداری ، این تغییر در تمام برنامه ها بطور همزمان اتفاق می افتد

نکته مهم اینکه برای هماهنگ بودن با نسخه های قبلی برنامه ، گزینه "تفییر کد در برنامه های لینک هم انجام شود" اضافه شده است
[4.091]1401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
[4.087]1400/11/24امکان ثبت اتوماتیک فاکتورهای خرید برای اموال ثبت شدهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات خرید و فروش

لیست اسناد / ثبت خرید و فروش
[4.082]1400/02/28امکان مشاهده "فقط اموالی که در سال جاری فعال بوده اند" در گزارشاترجوع کنید به : گزارشات / استهلاک / صوت خلاصه کارتهای اموال
[4.080]1400/01/23اضافه شدن ستون "بهای تمام شده -اموال خارج شده -اول دوره" به بعضی گزارشاترجوع کنید به :

گزارشات / استهلاک / صورت خلاصه كارتهای اموال
گزارشات / استهلاک / صورت خلاصه گروههای اموال
گزارشات / استهلاک / صورت خلاصه مراکز استقرار
[4.078]1399/11/28امکان کنترل خالی نبودن مشخصه های اضافی برای تمام اطلاعات پایه و اسناد رجوع کتید به :
مشخصات عمومی / مشخصه های اضافی / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
[4.078]1399/11/27افزایش طول مشخصه های اضافیطول مشخصه های اضافی افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[4.059]1397/12/27امکان تعیین عنوان دلخواه برای مراکز استقرار و مراکز تهیهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "عنوانها"
[4.056]1397/10/23اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنید به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[4.053]1397/05/27ثبت تغییر مشخصات لینک به سایر برنامه ها در عملیات انجام شدهرجوع كنید به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[4.051]1397/02/23امکان تنظیم اتوماتیک ارتفاع سطرها در فرمهای چاپ گزارشاترجوع كنید به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتیک تنظیم شود
[4.048]1396/11/15امکان تغییر تاریخ توسط کلیدهای میانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[4.038]1396/01/29امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسی ها یک کاریرهنگام تنظیم دسترسی های یک کاربر ، می توان دسترسی های تنظیم شده برای یک گروه را در یک گروه دیگر کپی کرد

رجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / تعیین کل دسترسی ها برای ... / پر کردن
[4.029]1395/10/13امکان ویرایش دسته جمعی اموال و ثبت فروش ، ازرده خارج یا راکدرجوع كنید به : لیست اسناد / اموال / عملیات / ویرایش دسته جمعی
[4.029]1395/10/13امکان انتقال دسته جمعی اموالرجوع كنید به : لیست اسناد / اموال / عملیات / انتقال
[4.022]1395/02/18امکان ذخیره متوالی یک کارت اموال در چند کارت اموالرجوع کنید به :
لیست اسناد / کارتهای اموال / جدید یا ویرایش / ذخیره متوالی

بعد از زدن کلید ذخیره متوالی در کارت اموال ، صفحه ای ظاهر می شود که به شما این امکان را می دهد که چند کارت اموال مشابه از روی آن ثبت نمایید
[4.021]1395/02/06امکان پرکردن در کارت اموالرجوع كنید به : ثت اسناد / کارتهای اموال / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن
[4.011]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پایه و لیست اسناد فعال شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه یا لیست اسناد / عملیات / ارسال به شعب

توجه: برای استفاده از این مورد ، برنامه شما باید دارای امکان "ارسال به شعب" باشد
[4.010]1394/02/15تغییر نحوه دادن دسترسی به کاربرانرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

تغییرات زیادی در صفحه دادن دسترسی به کاربران انجام شده است که تعیین دسترسی را تسهیل می بخشد
[4.004]1393/10/22امکان ارسال اتوماتیک پیامک از گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / گزارش دلخواه / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[4.004]1393/10/22امکان ارسال اتوماتیک پیامک از لیست اسنادرجوع كنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[4.004]1393/10/22امکان ارسال توسط پست الکترونیکی از لیست اسنادرجوع كنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال توسط پست الکترونیکی

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[4.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / عملیات / ارسال گزارش توسط فاکس
 • تعیین ماه شروع سال مالی
 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله)

تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :

 • محاسبه از ابتدای هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار
 • معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح
 • معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح
 • معرفی جمع داران و تحویل گیرندگان
 • تعیین مشخصات اضافی برای اموال
 • تنظیم نحوه ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك         

ثبت كارتهای اموال با اطلاعاتی شامل :

 • شماره پلاك و نام دارایی
 • تاریخ تهیه، محل تهیه
 • روش محاسبه استهلاك (مستقیم / نزولی/ ضربی ) ، عمر دارایی، نرخ استهلاك و ارزش اسقاط
 • سریال، مدل، برچسب
 • مركز استقرار، شماره اتاق، وضعیت، جمع دار و تحویل گیرنده
 • قیمت فروش، گروه اموال و مشخصات دارایی
 • افزایش یا كاهش بهای تمام شده و استهلاك در طول عمر مفید دارایی
 • تغییر روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفید دارایی و تعدیل هزینه استهلاك در صورت تغییر نرخ و روش
 • فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال
 • محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال با ثبت قیمت فروش
 • انتقال اموال بین مراكز استقرار و جمع دارها با حفظ سوابق اموال
 • مشاهده سابقه اموال
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات و استهلاك دارایی با ثبت مراكز هزینه مرتبط
 • چاپ كارتهای اموال
 •  

در كلیه گزارشات امكانات جستجوی متعددی پیش بینی شده است. انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری و تنظیم و ذخیره در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز پذیر می باشد.

 • فهرست اموال
 • فهرست سوابق اموال ( فهرستی از اموالی كه جمع دار یا مركز استقرار آن تغییر كرده است )
 • صورت خلاصه کارتهای  اموال و گروههای اموال بر حسب مراكز استقرار
 • صورت خلاصه جمع داران و تحویل گیرندگان
 • صورت خلاصه مراكز استقرار
 • صورت اموال خارج شده

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار دارایی ثابت

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

هر شرکت و سازمان برای شروع کار خود دارایی ها، وسایل، و اموال مختلفی دارند. این نوع دارایی ها، جزء دارایی ها و اموال ثابت شرکت ها محسوب می شوند. یکی از مهم ترین مولفه های مهم و ضروری که باید در تراز دارایی های شرکت ها و سازمان های مختلف ثبت شود، همین دارایی های ثابت و اموال آن ها است. مدیریت این اموال در شرکت ها و سازمان های بسیار بزرگ و حرفه ای، و حفظ و نگه داری آن ها کار دشواری است. به همین جهت استفاده از نرم افزار دارایی ثابت یا اموال بسیار ضروری و مهم است. در ادامه همراه ما باشید تا با نرم افزار دارایی ثابت، مزایا و ضرورت استفاده از آن به طور کامل آشنا شوید. 

خرید نرم افزار حقوق و دستمزد (پرسنلی) از وبسایت کاربرد کامپیوتر

نرم افزار دارایی ثابت (اموال) چیست؟

به اقلام ملموسی که در یک سازمان یا شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، دارایی و اموال ثابت آن سازمان گفته می شود. ماهیت برخی از دارایی ها ثابت یا نسبتا پایدار است. هر سازمان با توجه به میزان دارایی و اموال ثابتی که دارد، نگهداری از این اموال و مدیریت آن ها کار دشواری است. به همین منظور از نرم افزار دارایی ثابت برای کنترل، ثبت، نگهداری و محاسبات استهلاک و ارزش جاری اموال، دارایی های منقول، و غیر منقول استفاده می شود. با توجه به این که اموال و دارایی های هر شرکت انواع مختلفی دارد، به همین دلیل این نرم افزار با قابلیت های منحصر به فرد طراحی می شود. به گونه ای که هر شرکت و سازمان با توجه به تنوع و تعداد دارایی که دارد، از آن استفاده کند. در واقع با استفاده از نرم افزار دارایی ثابت می توان علاوه بر حفظ و نگه داری کردن از اموال، بدون صرف کردن زمان و انرژی می توان سوابق مالی را به انعکاس رساند.

مزایای نرم افزار دارایی ثابت (اموال)

به طور کلی نظارت و کنترل کردن صحیح وضعیت دارایی ها در سازمان های مختلف، می توان تا حد قابل توجهی هزینه های ناشی از مخارج و مالیات را کاهش داد. به همین دلیل پوشش دادن اطلاعات و محاسبه اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های یک سازمان اهمیت زیادی دارد. یکی از بهترین مزایا و ویژگی های نرم افزار این است که می توان سند حسابداری حاصل از عملیات دارایی را به صورت مستقیم برای بخش حسابداری مالی ارسال کرد. پس از آن نیز امکان ارجاع دادن عملیات خرید و فروش دارایی ها به نرم افزار حسابداری بازرگانی وجود دارد. علاوه بر این، استفاده از نرم افزار دارایی ثابت مزایای دیگری نیز دارد که به شرح زیر است:

 • امکان جمع آوری کردن داده های اموال با جزئیات کامل و بهره وری بالاتر
 • امکان گزارش گرفتن از اطلاعات مالی با همه جزئیات
 • موظف کردن تمام مدیران و کارمندان برای جمع آوری و محاسبه اطلاعات مالی شرکت
 • کاهش خطاهای انسانی زمان ثبت و محاسبه دارایی ها و اموال
 • افزایش 20 درصد تا 25 درجه کارایی و بازدهی سازمان
 • جلوگیری از صرف زمان و هزینه زیاد زمان برای ثبت کردن و بررسی اموال موجود و سوابق مالی گذشته
 • افزایش قابلیت تجهیزات از 35 درصد به 50 درصد
 • کاهش 5 برابری هزینه های صرف شده در سازمان از جمله هزینه های مربوط به خرابی تجهیزات و تعمیر

برای خرید نرم افزار انبار (کنترل موجودی) کلیک کنید

ضرورت استفاده از نرم افزار دارایی ثابت (اموال)

تا این قسمت از مطلب با کاربرد و مزایای استفاده از نرم افزار دارایی ثابت (اموال) به طور کامل آشنا شدید. اما سوال مهم این است که دقیقا ضرورت استفاده از این نرم افزار چیست؟ در واقع توانایی ردیابی کردن و مدیریت اموال و دارایی های هر سازمان صرف نظر از میزان و حجم دارایی ها، ضرورت و اهمیت زیادی دارد. چرا که هر سازمان زمان شروع به کار کردن تعداد ثابت و متغیری از اموال و دارایی ها را خریداری و در سازمان استفاده می کند. به همین جهت از طریق کنترل کردن نحوه عملکرد صحیح دارایی ها مانند ماشین آلات، تجهیزات اداری، و … می توان اطمینان حاصل کرد. در واقع باید اطمینان حاصل کنید که هر کدام از دارایی ها به خوبی عمل می کند یا خیر؟ و آیا این دارایی ها در زمان صحیح، در مکان صحیح یا توسط فرد صحیح مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر؟ بنابراین برای مدیریت کردن این اموال و دارایی ها ثابت سازمان لازم است که از یک نرم افزار قابل اطمینان، امن و با سرعت مناسب استفاده شود. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار که باعث افزایش اهمیت و ضرورت استفاده از آن شده این است که قابلیت پیاده سازی و اجرا در مدل های متمرکز، مدل های توزیع شده، و پشتیبانی از عملیات گسترده کشوری نیز دارد. با این ویژگی می توانید از مدیریت شعب و نمایندگی قالب های مختلف شرکت های تابعه در صورت لزوم استفاده کنید.

تاثیر نرم افزار اموال و دارایی بر افزایش سود سازمان ها

برای راه اندازی و شروع به کار کردن سازمان های مختلف، بدیهی است که هزینه های زیادی برای آن صرف می شود. به همین منظور برای پیگیری کردن هزینه خرید، ارزش ‌گذاری، استهلاک و سود یا زیان دارایی ‌های خود از نرم افزار اموال و دارایی استفاده می شود. در واقع با توجه به این که محاسبات سازمان ها دارای پیچیدگی های زیادی است، از نرم افزار مدیریت اموال یا همان نرم افزار اموال و دارایی استفاده می شود. با استفاده از این نرم افزار می توان تا حد زیادی باعث صرفه جویی در صرف زمان کرد. در واقع یکی از بهترین مزایای اصلی استفاده از نرم افزار اموال و دارایی این است که می توان از وضعیت دارایی یک شرکت مطلع شد. به همین منظور پس از آن می توان برنامه ‌ریزی های لازم را برای رفتارهای واکنشی و پیشگیرانه انجام داد. به همین منظور می توان گفت استفاده از نرم افزار اموال و دارایی تاثیر آن بر افزایش سود سازمان ها است. یکی از مزایای دیگر نرم افزار اموال و دارایی ارزیابی کردن دارایی ها و همچنین کاهش استهلاک است. به گونه ای که می توانید گزارش های مالی را به بهترین نحو منطبق نگه داشته و  به پردارش آن ها بپردازید. علاوه بر این، با استفاده از این نرم افزار می توانید سرمایه ‌گذاری، ارزش، مکان، جزئیات خرید، روش استهلاک و استهلاک انباشته، سود حاصل از سرمایه ‌گذاری‌ های سرمایه ‌ای را محاسبه نمایید. به همین منظور این روش تاثیر زیادی در افزایش سود سازمان های مختلف دارد.

پشتیبانی نرم افزار دارایی ثابت (اموال) در کاربرد کامپیوتر

نرم افزارهای دارایی ثابت شرکت کاربرد کامپیوتر به منظور استفاده برای شرکت های بازرگانی مختلف، شرکت های تولیدی، خدماتی و پیمان کاری، و … که نیاز به بررسی و کنترل دقیق دارند، طراحی می شوند. با استفاده از این سیستم ها می توانید به محاسبه دقیق تر و سریع تر استهلاک دارایی های مجموعه، گزارش گیری دقیق از دارایی ها و پلاک گذاری و طبقه بندی دارایی ها و ردیابی تحویل گیرندگان دارایی بپردازید. بخش پشتیبانی شرکت مهندسی کامپیوتر از ابتدای پیاده سازی نرم افزار اموال، استهلاک و اجرا همراه مشتریان و شرکت های مختلف برای استفاده مطلوب و بهینه از نرم افزارهای این شرکت است. با استفاده از سیستم های طراحی شده توسط این مجموعه می توانید به بررسی دقیق دارایی ها و کلیه امور مالی خود بپردازید. مجموعه کاربرد کامپیوتر از ساعت 8 الی 17:30 شنبه تا چهارشنبه آماده هرگونه پشتیبانی نرم افزار دارایی ثابت (اموال) می باشد.

قابلیت ثبت اموال از رده خارج / راکد و فروش رفته در نرم افزار دارایی ثابت کاربرد کامپیوتر

در به‌روزرسانی جدید نرم‌افزار دارایی ثابت اموال کاربرد کامپیوتر، امکان ثبت اموال از رده خارج (راکد) و همچنین فروش رفته به نرم‌افزار افزوده شده است. این به‌ روزرسانی به شرکت‌ها و سازمان‌ها امکان مدیریت بهتر و ثبت دقیق‌تر اموال ثابت را می‌دهد. استفاده از نرم‌افزار دارایی ثابت در مدیریت اموال ثابت به دلیل دقت بالا، افزایش کارایی، و کاهش احتمال خطاها بسیار حیاتی است. این نرم‌افزار با رابط کاربری کارا و قابل درک به کاربران این امکان را می‌دهد که به سادگی و کارآیی در مدیریت اموال ثابت خود پیش بروند.

ادامه مطلب

نرم‌افزار دارایی ثابت یا اموال، یک ابزار مدیریتی است که برای کنترل، ثبت، نگه‌داری، و محاسبات استهلاک و ارزش جاری اموال، دارایی‌های منقول و غیرمنقول در سازمان‌ها استفاده می‌شود.

استفاده از نرم‌افزار دارایی ثابت منجر به نظارت دقیق بر وضعیت دارایی‌ها، کاهش خطاهای انسانی، افزایش بازدهی سازمان، و امکانات گزارش‌گیری جزئی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود اطلاعات مالی می‌شود.

این نرم‌افزار با ارزیابی دقیق دارایی‌ها، بهینه‌سازی استهلاک، مدیریت بهتر سرمایه‌گذاری، و ارائه گزارشات مالی دقیق، تاثیر مثبتی بر افزایش سود سازمان خواهد داشت.

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار دارایی ثابت

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید