کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار مالی (حسابداری)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

نرم افزار مالی (حسابداری)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار مالی حسابداری کاربرد کامپیوتر​

 • پایگاه اطلاعاتی نامحدود و امکان تبادل اطلاعات بین پایگاه داده ها       
 • امکان ثبت و تغییر اسناد و مدارک در پایگاه داده های مرتبط
 • امکان نگهداری تغییرات و سوابق اسناد در رخدادهای مالی
 • امکان تعریف سطوح دسترسی به تفکیک پارامترها و ماژول ها
 • نمایش هشدار و پیغام در اجرای برنامه
 • سازگار با محیط وب، اندروید، ویندوز
 • امکان تبادل اطلاعات به صورت پیامک، ایمیل و فکس با بیرون سازمان

مشخصات نرم افزار حسابداری

 • انتقال اسناد از گروهی به گروهی ديگر (بين چند ديتابيس) -
  امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت، در گروهی (ديتابيسی) ديگر-
  نمايش گزارشات هشداردهنده در هنگام اجرای برنامه (مثل چک های سررسيد شده) -
  نگهداری سابقه تغييرات اسناد ثبت شده -
  ثبت اطلاعات چك در اسناد -

 • تنظيم شروع و پايان دوره مالی (شمسی- ميلادی) -
  معرفی ارز و حسابهای ارزی و نرخهای برابری آنها بر اساس تاريخ -
  تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز -
  ذخيره اتوماتيك اسناد در فايل و امكان بازيابی سند از فايل در صورت نياز -
  چاپ چک با امکان تنظیم فرم -

 • مغايرت گيری بانكی به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك -
  تجميع اسناد به صورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) -
  عطف بندهای اسناد به يکديگر و استفاده از آنها جهت تهيه گزارش اقلام باز -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز -

مشخصات سیستم حسابداری

 • انتقال اسناد از گروهی به گروهی ديگر (بين چند ديتابيس) -
  امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت، در گروهی (ديتابيسی) ديگر-
  نمايش گزارشات هشداردهنده در هنگام اجرای برنامه (مثل چک های سررسيد شده) -
  نگهداری سابقه تغييرات اسناد ثبت شده -
  ثبت اطلاعات چك در اسناد -

 • تنظيم شروع و پايان دوره مالی (شمسی- ميلادی) -
  معرفی ارز و حسابهای ارزی و نرخهای برابری آنها بر اساس تاريخ -
  تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز -
  ذخيره اتوماتيك اسناد در فايل و امكان بازيابی سند از فايل در صورت نياز -
  چاپ چک با امکان تنظیم فرم -

 • مغايرت گيری بانكی به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك -
  تجميع اسناد به صورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) -
  عطف بندهای اسناد به يکديگر و استفاده از آنها جهت تهيه گزارش اقلام باز -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز -

قابلیت های سیستم مالی (حسابداری)

اطلاعات تکمیلی نرم افزار مالی(حسابداری)

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب
 • ثبت و ویرایش اطلاعات حسابها در نمودار درختی
 • تعریف حسابها با طول كد دلخواه و امكان تغییر كد حسابها و زیرحسابهای آنها حتی با وجود گردش
 • گروه بندی حسابها در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نیاز (غیر اجباری)
 • معرفی كدینگ حسابها در ۷ سطح (كل، معین و تفصیلی شناور به همراه مراكز هزینه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها
 • معرفی حسابهای تفصیلی به صورت مجزا و گروه بندی شده (شناور) و انتساب آنها به حسابهای معین مورد نیاز
 • تعریف مراكز هزینه ( در سه سطح ) با تعیین نوع مركز ( تولیدی – خدماتی –  سربار )
 • معرفی پروژه ها جهت استفاده در عملیات حسابداری پیمانكاری
 • سرشكن كردن هزینه ها بین مراكز هزینه برای حسابهای هزینه ای به صورت اتوماتیك با ایجاد فرمول تسهیم
 • تعریف حسابهای ارزی و معرفی نوع ارز برای آنها
 • مشخص كردن ارز پیش فرض همراه با تنظیم دقت اعشار آن
 • تعریف ارزها و نرخ برابری آن ها
 • معرفی ماهیت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهای بدون ماهیت
 • معرفی حسابهای دریافتنی و پرداختنی جهت ثبت اتوماتیك اسناد مربوط به عملیات چكها
 • معرفی واحد مقدار برای حسابهای مورد نیاز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمایش آنها در گزارشات
 • معرفی انواع سند ( عادی ، سود و زیانی ، افتتاحیه ، اختتامیه )
 • معرفی بانك و صندوق مجزا و انتساب آنها به حسابهای مربوطه جهت اخذ گزارش برآورد نقدینگی
 • تعیین دسترسی كاربران به حسابها در هر سطح  و اجرای آن در اطلاعات پایه، اسناد و گزارشات
 • تعریف مشخصه (فیلد) اضافی جهت استفاده در حسابها و اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد حسابداری و تنظیم كنترلهای بالانس بودن و توالی تاریخ و شماره اسناد
 • ثبت اسناد یادداشت  (اسنادی با اطلاعات كامل یا ناقص كه در گزارشات نمایش داده نمی شوند)
 • تبدیل اسناد یادداشت به عادی در صورت نیاز
 • ثبت اطلاعات چك و سفته در هر بند سند (تاریخ سررسید، شماره، مبلغ، طرف مقابل و…)
 • امكان معرفی دسته چك و سفته و استفاده از آنها هنگام صدور چك در اسناد
 • راس گیری چك در اسناد حسابداری
 • درج و حذف اسناد در تاریخهای گذشته و مابین اسناد قبلی
 • امكان مرتب سازی اتوماتیك اسناد بر اساس شماره و تاریخ
 • ادغام چند سند در سندی جدید با امكان حفظ اسناد ادغام شده
 • اختصاص یك شماره مبنا (غیر قابل تغییر) علاوه بر شماره سند بطور اتوماتیك
 • ثبت مقدار برای هر بند سند ( در صورت لزوم )
 • ثبت نوع، مقدار و نرخ ارز برای هر بند سند جهت حسابهای ارزی
 • ثبت سند در سه وضعیت موقت ، دایم یا تایید و ایجاد سطح دسترسی كاربران برای هر وضعیت
 • امكان دسترسی به كلیه گزارشات و اطلاعات پایه از داخل اسناد
 • نمایش ایجاد كننده، ویرایش كننده و تایید كننده هر سند در لیست اسناد و چاپ سند
 • نمایش و كنترل مانده و ماهیت حسابها در اسناد
 • ذخیره اتوماتیك سند در حال ویرایش (در صورت قطع برق، سند در حال ویرایش از بین نمی رود)
 • فراخوانی اقلام سند از روی سندی دیگر و فایل Excel
 • امكان جستجو داخل سند
 • قابلیت تنظیم فرمها و ستونها در اسناد و چاپ آنها
 • امكان عطف بند سند و استفاده از آن جهت تهیه گزارش اقلام باز
 • پیوست هر نوع فایل به اسناد
 • ثبت اسناد اتوماتیك شامل :
 • سند چكهای پرداختنی شامل عملیات صدور و پاس كردن چكها
 • سند چكهای دریافتنی شامل عملیات دریافت، در جریان وصول، وصول یا برگشت چك و واگذاری چكها
 • سند افتتاحیه
 • سند اختتامیه
 • سند سود و زیان و بستن حسابهای موقت
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی بطوریكه كاربران اجازه تغییر در آن محدوده را نداشته باشند.

فهرستها :

 • فهرست گروههای حساب، سطوح حسابها، زیر حسابها (حسابهای شناور)، مراكز و كلیدهای هزینه و اسناد

ترازها :

 • تراز دفاتر ( چهار ستونی ، هشت ستونی ، ارزی ، مقداری )
 • تراز گروههای حساب
 • ترازنامه پایان سال به صورت T
 • تراز تجزیه سنی
 • تراز هشت ستونی از مراكز هزینه
 • تراز حسابها-تسعیر نرخ ارز
 • صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • تسعیر نرخ ارز

دفاتر و گردش :

 • دفتر روزنامه (در صورت نیاز به تفكیك حساب)
 • دفتر حساب ( ریالی ، ارزی ، مقداری و تجمیعی )
 • دفتر حساب (با لینك به اطلاعات اسناد خرید و فروش)
 • دفتر و گردش مراكز هزینه
 • گردش زیر حسابها ( ریالی – مقداری )
 • گزارش اقلام باز (از بندهای عطف شده در اسناد)
 • گزارش صورت مغایرت بانكی (تعیین مغایرت بانكی بطور اتوماتیك از فایل دریافتی از بانك )

دفاتر قانونی :

 • دفتر روزنامه قانونی
 • دفتر کل قانونی
 • اسناد قانونی

گردش ها:

 • گردش مراکز هزینه
 • گردش زیرحسابها (مقداریـ ارزی )
 • گردش پروژه ها
 • گردش طرفهای چک
 • گردش زیر حسابهای طرفهای چک

صورتهای خلاصه :

 • صورت خلاصه مراكز هزینه ( شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم كه از تسهیم هزینه ها بدست می آید )
 • صورت خلاصه پروژه ها
 • صورت خلاصه زیر حسابها
 • صورت خلاصه حسابهای بدون گردش
 • گزارش برآورد نقدینگی (از بانكها و صندوقهای تعریف شده در اطلاعات پایه)
 • گزارش سود و زیان

سررسید نامه :

 • صورت خلاصه چكها (گزارشی كامل از چكها در وضعیتهای مختلف)
 • سابقه چك (تاریخچه از عملیات انجام شده بر روی هر چك)
 • لیست چكهای دریافتی / پرداختی به تفكیك طرف حساب و وضعیت چك ( برگشتی ، وصول شده و…)
 • لیست چكهای تحویلی

گزارشات تجمیعی :

 • گزارشات تجمیعی (مقایسه ای) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها یا ماههای مختلف به صورت ریالی، ارزی و مقداری

طراحی گزارشات :

 • طراحی گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زیان

امكانات عمومی گزارشات :

 • امكان انتفال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین
 • علامتگذاری در تمامی گزارشات برای بررسی دقیقتر و محدودسازی گزارش
 • امكان انتقال گزارشات به نرم افزار Excel
 • امكان ذخیره گزارشات برای هر كاربر و مشاهده و بازیابی آن در موقع نیاز
 • امكان تهیه نمودار از گزارشات
 • امكان انتقال گزارشات به فایلهای HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طریق Email
 • امكان تنظیم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابلیت تنظیم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
6.3571402/12/22امکان چاپ از خطاها و هشدارها در ثبت اتوماتيک مغایرت بانکی از فايلرجوع کنيد به :

گزارشات / دفاتر / صورت مغایرت بانكی / کلیک راست / ثبت اتوماتيک مغایرت ها از فایل
6.3501402/09/05راهنماي ویدیویی آنلاينکليد راهنماي ویدیویی انلاين بصورت يک آيکون پخش ويديو در بعضي صفحات برنامه اضافه شده است (مثال : صفحه ایجاد سال مالي)
و بتدريج به صفحات بيشتري اضافه خواهد شد. با زدن اين کليد ، آخرين ويديوي راهنماي آن صفحه بصورت آنلاين براي شما پخش خواهد شد.

براي اطلاعات بيشتر با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل فرماييد
6.3481402/08/02گزارش "گردش مراکز هزينه در سالهاي مختلف" اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / تجميعي سالها/گروههاي مختلف / گردش مراکز هزينه در سالهاي مختلف
6.3261401/06/29پیوست اسناد به بانک اطلاعاتی منتقل شدتا این نسخه ، پیوستهای اسناد ، فایلهایی روی هارد بودند و فقط لینک آنها به اسناد پیوست می شد و با حذف فایل از روی هارد ، پیوست نیز حذف می شد .
از این نسخه ، پیوستها به بانک اطلاعاتی منتقل می شوند و با حذف فایل از روی هارد ، حذف نخواهند شد و همراه با نسخه های پشتیبان ، بایگانی می شوند .
6.3261401/06/29امکان مشاهده و تغيير پيوستها از روي ليست اسنادرجوع کنيد به :
ليست اسناد / عمليات / پيوست
6.3191401/03/31تفکيک گزينه های "نمايش نام کامل حساب در ستون نام حساب" و "نمايش سطوح قبلي حساب در اطلاعات تکميلي سطر"رجوع کنيد به : سند جديد يا ويرايش سند / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / حسابها
تا اين ورژن گزينه "نمايش نام کامل حساب در ستون نام حساب" وجود نداشت و اگر "نمايش سطوح قبلي حساب در اطلاعات تکميلي سطر" را فعال مي کرديد ، علاوه بر اينکه نام کامل حساب در اطلاعات تکميلي نمايش داده مي شد ، در ستون نام حسابها نيز ، نام کامل حساب نمايش داده مي شد.
اين دو گزينه اکنون تفکيک شده است
6.3181401/03/24امکان تغییر کد همزمان در تمام برنامه های لینک شدهاز این نسخه ، این امکان فراهم شده است که برای تغییر کد یکی از اطلاعات پایه در تمام سیستمهای لینک شده، می توانید از سیستم مادر اقدام به تغییر کد کنید و این تغییر بطور همزان در تمام سیستمها اتفاق خواهد افتاد.

سیستمهای مادر برای اطلاعات پایه مشترک سیستمها به شرح زیر هستند :
* برای حسابها ، زیر حسابها ، مراکز هزینه ، پروژه ها ، ارزها : سیستم حسابداری
* برای کالاها ، ویزیتورها : سیستم خرید و فروش
* برای انبارها : سیستم انبارداری

به عنوان مثال ، در صورتی که کد حساب صندوق را در سیستم حسابداری تغییر دهید و حساب صندوق در سیستم دریافت و پرداخت به یک منبع مالی اختصاص داده شده باشد ، کد حساب منبع مالی تیز بطور اتوماتیک تغییر خواهد کرد.
و یا در صورت تغییر کد مرکزهزینه یا پروژه و یا ارز در سیستم حسابداری ، این تغییر در تمام برنامه ها بطور همزمان اتفاق می افتد

نکته مهم اینکه برای هماهنگ بودن با نسخه های قبلی برنامه ، گزینه "تفییر کد در برنامه های لینک هم انجام شود" اضافه شده است
6.3161401/03/04امکان ذخيره اطلاعات پايه در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنيد به :

اطلاعات پایه / جديد يا ويرايش / کليد "انتخاب سال جهت ذخيره"
6.3151401/02/25نمايش سطوح قبلي حساب در ستون نام حساب در سندرجوع کنيد به :

لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / حسابها / نمايش سطوح قبلي حساب در اطلاعات تکمیلی سطر
6.3141401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنيد به :

اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
6.3071400/11/11اضافه شدن ستونهاي چک در خواندن از فايل اکسلرجوع کنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از فایل اکسل
6.3041400/10/21امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات پایه مستقیما از روی گزارشاترجوع کنيد به :
در تمام گزارشات ، در صورتی که یکی از اطلاعات پایه مانند حساب ، کالا ، مشتری یا ... در ستونهای گزارش موجود باشد ، امکان مشاهده یا ویرایش آن (بر اساس دسترسی کاربر) بطور مستقیم با کلیک راست از روی گزارش میسر است
6.3021400/09/28امکان دسترسی به "بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني"رجوع کنيد به :
منوی اصلی برنامه / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
6.2871400/06/17شناسه صیادی به مشخصات چکها اضافه شدرجوع کنيد به : ویرایش سند / ویرایش مشخصات چک
6.2861400/06/03امکان محدود کردن شماره اسناد در گزارش "تراز حسابها - هشت ستوني"رجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها - هشت ستوني
6.2851400/04/16اعلام تنظيم خطا يا هشدار براي خالي بودن براي حسابدهاي مقداري مقدار هنگام ثبت اسنادرجوع کنيد به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومي / امکانات ذخيره اسناد
یا
ویرایش سند / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
6.2851400/04/16امکان ذخيره يک حساب در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنيد به :

اطلاعات پایه / حسابها / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"
6.2841400/03/11اولويت شماره گذاري اسناد به انواع سند اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / انواع سند

* با اين امکان مي توانيد هنگام مرتب سازي اسناد (شماره گذاري مجدد) اولويت شماره گذاري براي اسناد يک تاريخ را براساس نوع سند تعيين نماييد.
اسناد با نوع سند دارای اولويت بالاتر ، بعد از اسناد با نوع سند دارای اولويت پايين شماره گذاري مي شوند

6.2781399/11/27امکان کنترل خالي نبودن مشخصه هاي اضافي براي تمام اطلاعات پايه و اسناد رجوع کتيد به :
مشخصات عمومي / مشخصه هاي اضافي / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
6.2781399/11/27افزايش طول مشخصه هاي اضافيطول مشخصه هاي اضافي افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
6.2751399/11/06اضافه شدن ستونهاي مقدار به گزارش تراز هشت ستوني مراکز هزينهرجوع کنيد به : گزارشات / ترازها / تراز هشت ستونی مرکز هزینه

6.2731399/10/24اضافه شدن "تاريخ تغيير وضعيت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاريخ تغيير وضعيت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاريخ تغيير وضعيت
6.2721399/10/21امکان انتقال گزارش پلمپ دفاتر به فایل اکسلرجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
6.2651399/08/04امکان ثبت و گزارش "اطلاعات صورت معاملات فصلي" ارسالي در گزارش پلمب دفاتررجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
6.2601399/06/05امکان تعيين دسترسي کاربران به مشاهده/تغيير اسناد ساير کاربرانرجوع کنيد به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

دسترسی کاربران به اسناد سایر کاربران تفکیک شد به "مشاهده" و "تغییر"
6.2471398/12/07ستونهاي مبالغ ارزي به گزارش گردش پروژه ها اضافه شدندرجوع کنيد به :
گزارشات / گردشها / گردش پروژه ها
6.2461398/11/27گزارش "پلمب دفاتر" اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
6.2281398/06/24امکان اعلام هشدار يا خطا براي چک تکراري در يک سندرجوع کنيد به :
ویرایش اسناد / تنظیمات / امکانات ذخیره اسناد
یا
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
6.2211398/04/16زیرحساب فرعي اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / حسابها / استفاده از زیرحسابهای فرعی
لیست اسناد/ جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیم ستونها / زیرحساب فرعی

به این صورت در اسناد ، علاوه بر زیرحساب اصلی که از قبل موجود بوده است و می توان پروژه دومی به نام زیرحساب فرعی ثبت کرد که در گزارشات نیز قابل دستیابی و جستجو خواهد بود
6.2181398/04/02پروژه فرعي اضافه شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / حسابها / استفاده از پروژه های فرعی
لیست اسناد/ جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیم ستونها / پروژه فرعی

به این صورت در اسناد ، علاوه بر پروژه اصلی که از قبل موجود بوده است و می توان پروژه دومی به نام پروژه فرعی ثبت کرد که در گزارشات نیز قابل دستیابی و جستجو خواهد بود
6.2161398/02/30گزارش "صورت خلاصه حسابها" اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهای خلاصه
6.2091397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
6.2091397/12/22گزارش تراز حسابها- تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارزرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها- تسعير نرخ ارز / کلیک راست / صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز
6.2071397/12/04امکان نمايش سطوح قبلي حساب در دفتر روزنامهرجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه / صفحه کنترل گزارش / نمایش سطوح قبلی حساب
6.1981397/09/05تکميل گزارشات دفاتر و اسناد قانونيرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / دفاتر قانونی
لیست اسناد / نگهداری / بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني
گزارشات / دفاتر قانونی
6.1951397/08/23بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونيرجوع كنيد به : لیست اسناد / نگهداری / بازسازي شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانوني
6.1951397/08/23تفکيک و تکميل گزارشات دفاتر قانونيرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر قانوني
6.1891397/07/07مغایرت گیری اتوماتیک حساب بانکرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / صورت مغایرت بانکی

از این نسخه ، امکان مغایرت گیری با فایل گردش حساب بانکی فراهم شده است. نوع فایل اکسل است و بصورت عمومی برای تمام بانگها قابل استفاده می باشد
6.1881397/06/20امکان انتخاب سطح حساب در گزارشات دفتر کل ماهانه و دفتر کل روزانهرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر /دفتر کل ماهانه یا دفتر کل روزانه
6.1841397/06/06امکان انتخاب پروژه در صفحه کنترل گزارش تراز دفاتررجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز دفاتر
6.1711397/02/24امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
6.1671397/02/01صفحه جداگانه جهت تعيين دسته جمعي دسترسي کاربران به اطلاعات پايهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
6.1631396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
6.1621396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
6.1591396/11/11امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
6.1591396/11/11امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاريخرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / ارزها / جدید یا ویرایش

در این قسمت می توانید نرخ ارز را در تاریخهای مختلف ثبت کنید . هنگام صدور اسناد ، نرخ صحیح براساس تاریخ سند استخراج و ثبت می گردد
6.1581396/11/01گزارشات "گردش طرفهاي چکها" و "گردش زيرحسابهاي طرفهاي چکها" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / گردش ها
6.1561396/10/11امکان انتخاب وضعيت رسيدگي اسناد در صفحات کنترل گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / دفاتر / "دفتر حساب" ، "دفتر حساب-ارزی" ، "دفتر حساب-مقداری" ، "دفتر روزنامه" "دفتر حساب-لينک خريد و فروش"
6.1551396/09/28گزارش دفتر کل روزانه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل روزانه
6.1431396/07/11راس گيري به دفتر روزنامه اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفتر روزنامه / کليک راست / راس گيري
6.1421396/06/27امکان تنظيم هشدار يا خطا هنگام حذف دسته چکهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / عمومي / حذف دسته چکها
6.1271396/02/12افزايش سرعت گزارشات دفتر حساب تجميعي،دفتر کل ماهانه و دفتر حساب- لينک خريد و فروشرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب تجميعي / دفتر کل ماهانه دفتر حساب- لينک خريد و فروش
6.1241396/02/02افزايش سرعت گزارش دفتر حسابرجوع كنيد به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر حساب-ارزي يا دفتر حساب-مقداري
6.1231396/01/21امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
6.1081395/10/28امکان انتخاب پروژه در گزارش تراز تحليليرجوع كنيد به : گزارشات / ترازها / تراز تحليلي
6.1021395/09/17گزارش صورت سود و زيان اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه / صورت سود و زيان
6.1011395/09/06امکان "ساختن اتوماتيک حسابها و مراکز هزينه و پروژه ها" در انتقال به گروه وابستهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / گروه وابسته / اطلاعات پايه اي که در صورت موجود نبودن بطور اتوماتيک ايجاد مي شوند
6.0971395/08/02گزارش "دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانوني
6.0951395/07/27مشخصات قرارداد به پروژه ها اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / پروژه ها / جديد يا ويرايش
6.0941395/07/14امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
6.0921395/07/03گزارش "گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف-2" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف - 2
6.0841395/05/17گزارش "گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- 1"رجوع كنيد به : گزارشات / تجميعي سالها-گروههاي مختلف / گردش زيرحسابها در سالهاي مختلف- 1
6.0731394/11/26امکان اخذ گزارش دفتر حساب يا دفتر روزنامه بصورت جمع بندهاي در سطح معينرجوع کنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب يا دفتر روزنامه
6.0681394/09/23امکان ثبت "سند معکوس" اضافه شدرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / سند معکوس
6.0681394/09/23امکان بالانس کردن اتوماتيک سند موقع ويرايشرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / بالانس کردن سند

در هنگام ثبت سند با انتخاب منوي فوق و يا زدن کليدهاي Ctrl+X سند بطور اتوماتيک بالانس مي شود
6.0541394/06/16امکان ارسال پيامک در صفحه ويرايش سندرجوع كنيد به : ليست اسناد / چديد يا ويرايش / عمليات / ارسال توسط پيامک
6.0401394/03/19گزارش "دفتر کل ماهانه" اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل ماهانه
6.0371394/03/11امکان اعلام خطا يا هشدار در چاپ مجدد اسنادرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند
يا
ليست اسناد / جديد يا ويرايش/ تنظيمات / ذخيره اسناد / چاپ مجدد سند

توجه : اگر فرم چاپ خاصي استفاده مي کنيد ، بايد آن فرم چاپ طوري تنظيم شود که از طريق پيش نمايش قابل چاپ نباشد. جهت تنظيم فرم چاپ با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل نماييد
6.0311394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
6.0301394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
6.0281394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
6.0061393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
6.0061393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
6.0051393/10/10امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
6.0031393/09/24اضافه شدن دسترسي به ارسال توسط پست الکترونيک ، پيامک و فاکسرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
6.0021393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس

 • ثبت و ویرایش اطلاعات حسابها در نمودار درختی
 • تعریف حسابها با طول كد دلخواه و امكان تغییر كد حسابها و زیرحسابهای آنها حتی با وجود گردش
 • گروه بندی حسابها در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نیاز (غیر اجباری)
 • معرفی كدینگ حسابها در ۷ سطح (كل، معین و تفصیلی شناور به همراه مراكز هزینه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها
 • معرفی حسابهای تفصیلی به صورت مجزا و گروه بندی شده (شناور) و انتساب آنها به حسابهای معین مورد نیاز
 • تعریف مراكز هزینه ( در سه سطح ) با تعیین نوع مركز ( تولیدی – خدماتی –  سربار )
 • معرفی پروژه ها جهت استفاده در عملیات حسابداری پیمانكاری
 • سرشكن كردن هزینه ها بین مراكز هزینه برای حسابهای هزینه ای به صورت اتوماتیك با ایجاد فرمول تسهیم
 • تعریف حسابهای ارزی و معرفی نوع ارز برای آنها
 • مشخص كردن ارز پیش فرض همراه با تنظیم دقت اعشار آن
 • تعریف ارزها و نرخ برابری آن ها
 • معرفی ماهیت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهای بدون ماهیت
 • معرفی حسابهای دریافتنی و پرداختنی جهت ثبت اتوماتیك اسناد مربوط به عملیات چكها
 • معرفی واحد مقدار برای حسابهای مورد نیاز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمایش آنها در گزارشات
 • معرفی انواع سند ( عادی ، سود و زیانی ، افتتاحیه ، اختتامیه )
 • معرفی بانك و صندوق مجزا و انتساب آنها به حسابهای مربوطه جهت اخذ گزارش برآورد نقدینگی
 • تعیین دسترسی كاربران به حسابها در هر سطح  و اجرای آن در اطلاعات پایه، اسناد و گزارشات
 • تعریف مشخصه (فیلد) اضافی جهت استفاده در حسابها و اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد حسابداری و تنظیم كنترلهای بالانس بودن و توالی تاریخ و شماره اسناد
 • ثبت اسناد یادداشت  (اسنادی با اطلاعات كامل یا ناقص كه در گزارشات نمایش داده نمی شوند)
 • تبدیل اسناد یادداشت به عادی در صورت نیاز
 • ثبت اطلاعات چك و سفته در هر بند سند (تاریخ سررسید، شماره، مبلغ، طرف مقابل و…)
 • امكان معرفی دسته چك و سفته و استفاده از آنها هنگام صدور چك در اسناد
 • راس گیری چك در اسناد حسابداری
 • درج و حذف اسناد در تاریخهای گذشته و مابین اسناد قبلی
 • امكان مرتب سازی اتوماتیك اسناد بر اساس شماره و تاریخ
 • ادغام چند سند در سندی جدید با امكان حفظ اسناد ادغام شده
 • اختصاص یك شماره مبنا (غیر قابل تغییر) علاوه بر شماره سند بطور اتوماتیك
 • ثبت مقدار برای هر بند سند ( در صورت لزوم )
 • ثبت نوع، مقدار و نرخ ارز برای هر بند سند جهت حسابهای ارزی
 • ثبت سند در سه وضعیت موقت ، دایم یا تایید و ایجاد سطح دسترسی كاربران برای هر وضعیت
 • امكان دسترسی به كلیه گزارشات و اطلاعات پایه از داخل اسناد
 • نمایش ایجاد كننده، ویرایش كننده و تایید كننده هر سند در لیست اسناد و چاپ سند
 • نمایش و كنترل مانده و ماهیت حسابها در اسناد
 • ذخیره اتوماتیك سند در حال ویرایش (در صورت قطع برق، سند در حال ویرایش از بین نمی رود)
 • فراخوانی اقلام سند از روی سندی دیگر و فایل Excel
 • امكان جستجو داخل سند
 • قابلیت تنظیم فرمها و ستونها در اسناد و چاپ آنها
 • امكان عطف بند سند و استفاده از آن جهت تهیه گزارش اقلام باز
 • پیوست هر نوع فایل به اسناد
 • ثبت اسناد اتوماتیك شامل :
 • سند چكهای پرداختنی شامل عملیات صدور و پاس كردن چكها
 • سند چكهای دریافتنی شامل عملیات دریافت، در جریان وصول، وصول یا برگشت چك و واگذاری چكها
 • سند افتتاحیه
 • سند اختتامیه
 • سند سود و زیان و بستن حسابهای موقت
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی بطوریكه كاربران اجازه تغییر در آن محدوده را نداشته باشند.

 

فهرستها :

 • فهرست گروههای حساب، سطوح حسابها، زیر حسابها (حسابهای شناور)، مراكز و كلیدهای هزینه و اسناد

ترازها :

 • تراز دفاتر ( چهار ستونی ، هشت ستونی ، ارزی ، مقداری )
 • تراز گروههای حساب
 • ترازنامه پایان سال به صورت T
 • تراز تجزیه سنی
 • تراز هشت ستونی از مراكز هزینه
 • تراز حسابها-تسعیر نرخ ارز
 • صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • تسعیر نرخ ارز

دفاتر و گردش :

 • دفتر روزنامه (در صورت نیاز به تفكیك حساب)
 • دفتر حساب ( ریالی ، ارزی ، مقداری و تجمیعی )
 • دفتر حساب (با لینك به اطلاعات اسناد خرید و فروش)
 • دفتر و گردش مراكز هزینه
 • گردش زیر حسابها ( ریالی – مقداری )
 • گزارش اقلام باز (از بندهای عطف شده در اسناد)
 • گزارش صورت مغایرت بانكی (تعیین مغایرت بانكی بطور اتوماتیك از فایل دریافتی از بانك )

دفاتر قانونی :

 • دفتر روزنامه قانونی
 • دفتر کل قانونی
 • اسناد قانونی

گردش ها:

 • گردش مراکز هزینه
 • گردش زیرحسابها (مقداریـ ارزی )
 • گردش پروژه ها
 • گردش طرفهای چک
 • گردش زیر حسابهای طرفهای چک

صورتهای خلاصه :

 • صورت خلاصه مراكز هزینه ( شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم كه از تسهیم هزینه ها بدست می آید )
 • صورت خلاصه پروژه ها
 • صورت خلاصه زیر حسابها
 • صورت خلاصه حسابهای بدون گردش
 • گزارش برآورد نقدینگی (از بانكها و صندوقهای تعریف شده در اطلاعات پایه)
 • گزارش سود و زیان

سررسید نامه :

 • صورت خلاصه چكها (گزارشی كامل از چكها در وضعیتهای مختلف)
 • سابقه چك (تاریخچه از عملیات انجام شده بر روی هر چك)
 • لیست چكهای دریافتی / پرداختی به تفكیك طرف حساب و وضعیت چك ( برگشتی ، وصول شده و…)
 • لیست چكهای تحویلی

گزارشات تجمیعی :

 • گزارشات تجمیعی (مقایسه ای) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها یا ماههای مختلف به صورت ریالی، ارزی و مقداری

طراحی گزارشات :

 • طراحی گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زیان

امكانات عمومی گزارشات :

 • امكان انتفال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین
 • علامتگذاری در تمامی گزارشات برای بررسی دقیقتر و محدودسازی گزارش
 • امكان انتقال گزارشات به نرم افزار Excel
 • امكان ذخیره گزارشات برای هر كاربر و مشاهده و بازیابی آن در موقع نیاز
 • امكان تهیه نمودار از گزارشات
 • امكان انتقال گزارشات به فایلهای HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طریق Email
 • امكان تنظیم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابلیت تنظیم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار مالی(حسابداری)

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

پیچیده بودن مبحث حسابداری خصوصا برای شرکت ها و سازمان های بزرگ باعث شده تا از نرم افزارهای تخصصی استفاده کنند. نرم افزارهای مالی حسابداری کاملا جامع و کامل هستند و می توانند به مسائل مربوط به اسناد و مدارک و همچنین هزینه ها و سود و … رسیدگی کنند. این نرم افزارها به صورت کاملا متنوع طراحی می شوند و هر کدام قابلیت و امکانات مختص به خود را دارند. حسابداری به کمک این نرم افزارها با دقت و سرعت بیشتری انجام می شود. اطلاعات دقیقی که از حسابداری مالی نشات می‌گیرند به یک شرکت قدرت، هدایت و مدیریت مطلوب می‌دهند. به کمک نرم افزار مالی مدیریت می تواند دسترسی آسانی به حساب ها داشته باشد و تصمیمات درستی را برای شرکت اتخاذ کند.

نرم‌ افزار حسابداری ابزاری جهت مدیریت معاملات مالی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه‌های مختلف است این برنامه حسابداری در هر کسب و کاری اعم از ساده و کلان قابل استفاده است. از مهم‌ترین کاربردهای آن، کاهش اشتباهات در امور مالی و حسابرسی است، چراکه در هنگام محاسبه امور مالی به روش دستی امکان اشتباه به شدت بالا است و از طرفی برای کاهش اشتباهات بایستی سرعت کار را پایین آورد که منجر به اتلاف زمان می‌شود.

نرم افزار مالی و حسابداری این مشکل را حل نموده است و سبب افزایش سرعت و کارایی بهتر امور شده و قادر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛ امور پیچیده را پردازش و تحویل مدیران مالی ‌دهد.

 همین موضوع سبب شده است نیاز به استخدام نیروهای انسانی کاهش پیدا کند و این فرآیند به صورت غیر مستقیم در کاهش هزینه‌های هر کسب‌وکاری تاثیر قابل توجهی داشته است.

استفاده از نرم افزارهای مالی حسابداری چه اهمیتی برای سازمانها دارد؟

استفاده از نرم افزار مالی حسابداری برای سازمان های کوچک و بزرگ اهمیت زیادی دارد که در زیر چند مورد از آنها را معرفی می کنیم:

 • اطلاعات تکراری را با وارد نمودن تاریخ می توان تنها یکبار به ثبت رساند.
 • محاسبات ریاضی با نرم افزار بدون خطا و اشکال ثبت می شوند. در محاسبات دستی امکان بروز خطا وجود دارد اما نرم افزار اطلاعات و محاسبات را به صورت دقیق ثبت می کند.
 • با نرم افزارهای حسابداری ‌می‌توان به مرور فاکتورهای دیجیتالی صادر نمود و از صدور فاکتورهای کاغذی رهایی پیدا کرد.

نرم افزار مالی این امکان را برای سازمان ها فراهم کرده تا به کمک آن بتوانند کم کم پرسنل حسابداری را کاهش دهند که در این صورت هزینه ها هم کاهش پیدا می کند.

کاربرد نرم افزار مالی و حسابداری

واحد حسابداری در هر سازمان یا شرکت یکی از مهم ترین بخش ها محسوب می شود. چرا که این بخش به صورت مستقیم با کلیه سرمایه، وجوه غیر نقد و نقدی که در سازمان استفاده شده، سر و کار دارد. مدیران مالی، اعضای هیئت مدیره، سهام داران و … صرفا از طریق ارائه و بررسی گزارشات مالی دقیق می توانند برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند. در غیر این صورت عملا امکان تعیین استراتژی، تعیین چشم اندازهای مالی، و تصمیم گیری برای آینده وجود دارد. علاوه بر این، نمی تواند اطلاعات دقیقی از هزینه های مالی ضروری و غیر ضروری برآورد کرد. به همین جهت امکان بررسی موفقیت یا عدم موفقیت نیز وجود ندارد. به همین دلیل استفاده از یک نرم افزار مالی و حسابداری برای کنترل و مدیریت کردن موارد ذکر شده، کاملا ضروری و لازم است.

با استفاده از این نرم افزار می توان گزارش های مالی، ارزش ریالی دارایی ها، بهای تمام شده محصولات، میزان بدهی های کوتاه مدت یا بلند مدت، میزان سود و زیان شرکت یا سازمان را به صورت دقیق و مستند تهیه و آماده کرد. علاوه بر این، حتی در صورتی که نیاز به بازیابی کردن اطلاعات مالی در گذشته باشد، این امکان نیز فراهم شده است. کلیه ویژگی های ذکر شده، عملا به صورت دستی و بدون تکیه بر یک نرم افزار دقیق امکان پذیر نیست. علاوه بر این، در صورتی که بخواهید به صورت دستی به ثبت این اسناد و داده های ذکر شده بپردازید، میزان خطاهای انسانی که به صورت سهوا رخ می دهد، افزایش می یابد. همچنین نمی توانید یک گزارش کاملا، مستند، و آماده و سریع به مدیران مالی یا سایر افراد ذی نفع ارائه دهید. در واقع این اتفاق می تواند نشان دهنده یک ضعف مهم در سازمان باشد که در نهایت باعث شکست شرکت و کاهش سود خالص می شود. 

نرم افزار مالی حسابداری مناسب چه کسانی است؟

نرم افزار مالی حسابداری مناسب کسانی است که در رشته حسابداری تحصیل کرده اند و اطلاع دقیقی از کار با نرم افزار دارند. شرکت ها و سازمان ها به نرم افزار مالی حسابداری نیاز دارند تا بتوانند اسناد مالی خود را به بهترین شکل شفاف سازی کنند و در این صورت است که مدیران شرکت می توانند به مسائل مالی دسترسی داشته باشند و تصمیمات درستی را هم اتخاذ کنند. نرم افزار فروشگاهی در واقع مختص فروشگاه ها بوده چون در آن دریافتی و پرداختی و همچنین سود و هزینه ها و میزان خرید و فروش و موجودی انبار ثبت می گردد. شرکت های بزرگ نیاز به نرم افزار شرکتی دارند چون کار حسابداری آنها با پیچیدگی های زیادی همراه است. نرم افزار چند ارزی برای شرکت هایی که معاملات تجاری و تبادلات ارزی دارند بهترین گزینه است‌.

چرا به نرم‌ افزار حسابداری نیاز داریم؟

نرم افزارهای حسابداری با توجه به حوزه کاری افراد می‌توانند کاربردهای متفاوتی داشته باشد. در واقع با توجه به نیاز هر کسب و کاری می‌توان از نرم افزارهای حسابداری مخصوص به آن حوزه استفاده کرد.

به عبارت دیگر می‌توان اموری همچون ثبت و بایگانی اطلاعات مهم و ضروری، ثبت و پردازش داده‌ها، گزارش‌گیری دقیق با ذکر تمام جزئیات و در کل سیستماتیک کردن کلیه فرآیندهای مالی را به نرم افزارهای حسابداری سپرد.

با توجه به توضیحات ارائه شده چنین باید گفت که در حال حاضر استفاده از نرم افزارهای حسابداری را نمی‌توان یک انتخاب درنظر گرفت؛ چراکه استفاده از نرم ‌افزار مالی و حسابداری در حال حاضر و با رشد شتاب زده تکنولوژی یک ضرورت غیر قابل انکار است.

چراکه نرم افزارهای حسابداری وظایف چندین کارمند را در کوتاهترین زمان با بهترین کیفیت انجام می‌دهند و همین امر سبب می‌شود در هزینه‌های محتمله بر مجموعه‌های مختلف نیز تا حد قابل توجهی صرفه‌جویی ‌شود.

چرا از نرم افزار مالی و حسابداری استفاده کنیم؟

علاوه بر ویژگی های ذکر شده در مورد نرم افزار مالی و حسابداری، این نرم افزار قابلیت های دیگری دارد که باعث افزایش محبوبیت آن شده است. در هر شرکت خصوصی یا دولتی، یا هر سازمان بزرگ روزانه و حتی به صورت ساعتی تعداد زیادی داد و ستدهای مالی انجام می شود. این سازمان ها برای افزایش دقت عملکرد مالی خود علاوه بر استخدام افراد مسلط به حوزه حسابداری، به یک نرم افزار تخصصی نیز، نیاز دارند. چون با استفاده از سیستم نرم افزار مالی و حسابداری می توان به صورت دقیق و خودکار، تعداد سفارشات مشتریان، موجودی کالاها، قیمت لحظه ای، حقوق و دستمزد کارکنان و … را حساب کرد. بنابراین می توان گفت این نرم افزار در موارد زیر کاربرد دارد؟

 • فروشگاه ها و مغازه های کوچک و بزرگ
 • شرکت ها و کارگاه های تولیدی
 • کارخانجات تولیدی بزرگ با حجم داده های گسترده و مهم
 • ادارات دولتی با تعداد کارمندان و پرسنل زیاد با وظایف مختلف
 • شرکت های خصوصی و دولتی به منظور کنترل داده های مالی، حساب دستمزد کارکنان، ساعات مرخصی و …

نرم افزار حسابداری شرکتی

نرم افزار حسابداری شرکتی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد می تواند به صورت کاملا جزئی تمام داده ها را ذخیره کند. در این سیستم اطلاعات مالی به خوبی شفاف سازی می شوند و علاوه بر حسابداری مدیریت هم می تواند به آنها دسترسی داشته باشد. نرم افزارهای شرکتی که تحت وب فعالیت خود را انجام می دهند قابلیت های زیادی دارند و کاربر می تواند به صورت آنلاین به تمام امکانات دسترسی داشته باشد. تنوع در نرم افزارهای مالی شرکتی زیاد بوده و این امکان را به شرکت ها داده تا بتوانند بر اساس نیازی که دارند نرم افزار مورد نظر را انتخاب کنند. این نرم افزار توسط کارمندان شرکت نصب و اجرا می شود. مسائلی مربوط به برآورد هزینه ها، حقوق کارکنان، سود کوتاه مدت و بلند مدت و … به صورت کاملا دقیق در این سیستم محاسبه می شوند. مدیریت امور مالی به کمک این نرم افزار کار آسانی بوده و در کمترین زمان هم انجام می شود. شما می توانید برای تمام کسب و کارها از آن استفاده کنید.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

یکی از پر کاربردترین نرم افزارها، نرم افزار حسابداری فروشگاهی است. با استفاده از این نرم افزار می توان اطلاعات دقیق کالاها، مشخصات و قیمت آن ها را به صورت دقیق و کامل درج و ثبت کرد. همچنین امکان حساب کردن میزان فروش، میزان تخفیف ها، و کسری محصولات و … را برای فروشنده یا کاربر فراهم می کند. با استفاده از این نرم افزار امکان خطاهای انسانی به حداقل می رسد. به صورتی که بدون خطا و در لحظه می توان سهم خریدار، سود تخفیف، مبلغ کل خرید و … مشخص کرد.

منظور از نرم افزارهای حسابداری تحت وب

شرکت ها و سازمان های مختلف برای بررسی حساب های مختلف از نرم افزارهای حسابداری استفاده می کنند. با استفاده از نرم افزارهای حسابداری می توان تمامی محاسبات را به صورت دقیق و کامل ثبت کرد. امروزه یکی از بهترین نرم افزارهای حسابداری که محبوبیت زیادی بین کاربران دارد، نرم افزار حسابدار تحت وب است. برای استفاده از این نرم افزار لازم است که حتما به اینترنت متصل باشید و تمامی حساب ها، درآمدها، هزینه ها، و … را به صورت آنلاین ثبت و ذخیره کرد. عملکرد این نرم افزار به گونه ای است که امکان دسترسی و استفاده از حساب ها را به صورت آنلاین و در هر زمان و مکانی فراهم می کند. با استفاده از این سیستم نرم افزاری می توان نرم افزارهای مختلف را به یک دیگر متصل کرد.

پشتیبانی نرم افزار مالی حسابداری در کاربرد کامپیوتر

در کاربرد کامپیوتر نرم افزارهای حسابداری به خوبی پشتیبانی می شوند و کادر مجرب این مجموعه توانسته اند نرم افزارها را در زمان مشخص بروزرسانی کنند. شرکت کاربرد کامپیوتر تمام نرم افزارهای حسابداری را به بهترین شکل پوشش دهی می کند و زمانی که شما در حین انجام کار با مشکل مواجه می شوید با ارتباط با ما می توانید به رفع هر چه سریع تر مشکل کمک زیادی کند. نیروی متخصص این مرکز توانسته در کمترین زمان مشکل شما را عیب یابی و برطرف نماید. پشتیبانی این مرکز از زمان نصب نرم افزار تا وقتی که شما از آن استفاده می کنید ادامه دارد.

دیگر نگران قطعی نرم افزار و یا پاک شدن اطلاعات نباشید چون این شرکت به کار خود مسلط بوده و می تواند تمام داده های ثبت شده در نرم افزار را بازیابی کند. نرم افزارهای مالی حسابداری کاملا بروز هستند و پشتیبانی از نرم افزار از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۳۰ است آن هم در روزهای شنبه تا چهارشنبه است. یعنی هر زمان که شما با مانعی روبرو شدید می توانید روی این شرکت حساب کنید. خدمات در کمترین زمان و با کیفیت بالا ارائه می شوند تا متقاضیان از پشتیبانی شرکت رضایت کامل داشته باشند.

نحوه گزارش پلمپ دفاتر – اطلاعات صورت معاملات فصلی در نرم افزار حسابداری کاربرد کامپیوتر

در آخرین به‌روزرسانی نرم‌افزار حسابداری کاربرد کامپیوتر، دو امکان مهم به برنامه افزوده شده است. اولاً، امکان گزارش پلمپ دفاتر به نرم‌افزار اضافه شده است. این قابلیت به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سادگی و دقت گزارش‌های پلمپ دفاتر حسابداری را تهیه کرده و در مدیریت مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها بهره‌مند شوند.

در افزایش اطلاعاتی که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، اطلاعات صورت معاملات فصلی به نرم‌افزار افزوده شده است. این امکان به کاربران این اجازه را می‌دهد تا به تحلیل و بررسی دقیق‌تری از عملکرد مالی خود بپردازند و تصمیمات بهتری در زمینه مدیریت مالی و حسابداری اتخاذ کنند.

ادامه مطلب

نرم افزاز حسابداری را می‌توان به یک دستیار باهوش و منظم و دقیق تشبیه کرد که به کمک حسابداران و مدیران مالی مجموعه‌ها آمده است تا از حجم کاری آن‌ها کم کند.

این نرم افزار، یک راهکار سیستمی بسیار دقیق است و به‌گونه‌ای طراحی شده که قادر است اطلاعات خام را دریافت کند و روی آن‌ها پردازش انجام دهد؛ در نتیجه خروجی‌های مورد نیاز حسابداران و مدیران مالی را به صورت فایل‌هایی حاوی گزارش‌های مالی به آن‌ها تحویل دهد.

بدیهی است که انجام یک فرآیند نقدینگی به صورت دستی و یا فرآیند پرداخت مالیات‌های شرکت، امری بسیار زمان‌بر و وقت‌گیر خواهد بود ازاین‌رو نیاز به یک برنامه حسابداری دقیق است که این امور را در کمترین زمان ممکن انجام دهد. انواع متعدد نرم افزار مالی و حسابداری این وظیفه را بر عهده گرفته‌اند.

از مهم‌ترین نرم افزارهای مالی و حسابداری می‌توان به نرم افزار مالی حقوق و دستمزد، نرم افزار جهت حساب‌های پرداختی، حساب‌های دریافتی و… اشاره کرد. البته بهترین نرم‌ افزار حسابداری، نرم افزاری است که قادر باشد چندین وظیفه را به طور هم‌زمان انجام دهد و قابلیت‌های متعددی نیز داشته باشد.

استفاده از نرم‌ افزارهای مالی حسابداری برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد. این نرم‌افزارها:

 • اجازه می‌دهند تا اطلاعات تکراری را با وارد کردن یکباره به ثبت برسانند و از دوباره وارد کردن اطلاعات جلوگیری کنند.
 • امکان محاسبات ریاضی بدون خطا و اشکال فراهم می‌کنند، که در محاسبات دستی ممکن است خطاها رخ دهد.
 • به سازمان‌ها این امکان را می‌دهند تا به صورت دیجیتال فاکتورها را صادر کرده و از فاکتورهای کاغذی رهایی یابند.
 • این نرم‌افزارها به سازمان‌ها اجازه می‌دهند تا پرسنل حسابداری خود را کاهش داده و در نتیجه هزینه‌ها را کاهش دهند.

نرم‌افزارهای مالی و حسابداری برای سازمان‌ها امکانات متنوعی فراهم می‌کنند:

 • این نرم‌افزارها قابلیت تهیه گزارش‌های مالی، ارزش ریالی دارایی‌ها، بهای تمام شده محصولات، میزان بدهی‌ها و سود و زیان سازمان را به صورت دقیق و مستند فراهم می‌کنند.
 • اطلاعات مالی را به صورت دقیق و مستند ثبت می‌کنند و این امکان را فراهم می‌سازند تا در آینده به بازیابی اطلاعات نیاز شود.
 • با کاهش خطاهای انسانی در ثبت اطلاعات، این نرم‌افزارها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا عملکرد مالی خود را بهبود بخشند.

فواید متعددی را می‌توان برای نرم‌افزارهای حسابداری برشمرد اما از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 • افزایش سرعت پردازش اطلاعات
 • افزایش دقت در محاسبات
 • کاهش هزینه‌های مجموعه با کاهش استخدام نیروی انسانی
 • گزارش‌گیری‌های مداوم بدون محدودیت زمانی
 • ارتقاء سطح امنیت اطلاعات ثبت شده
 • سهولت در نظارت و کنترل کیفی
 • افزایش سرعت انجام امور
 • کاهش اشتباهات در امور مالی و حسابداری (حذف خطاهای انسانی)
 • دقت و نظم در طبقه‌بندی اطلاعات

 موارد گفته شده از ویژگی‌های کلی اغلب نرم افزارهای حسابداری هستند و معمولا هر کدام از نرم افزارهای حسابداری جهت یک یا چند امر خاص طراحی می‌شوند. اما برخی از انواع نرم افزارهای حسابداری مثل کاربردکامپیوتر طراحی‌های جامع‌تری دارند و کارهای بیشتری را انجام می‌دهند.

کلیه نرم افزارهای حسابداری بر پایه مفاهیم حسابداری طراحی و ساخته می‌شوند و این نرم افزارها با هدف تسهیل در امور حسابداری طراحی و ساخته شده‌اند. در چند سال اخیر استفاده از این نرم افزارها به جهت سهولتی که ایجاد کرده‌اند بسیار شایع شده‌اند و در حال حاضر در کسب و کارهای متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از مهم‌ترین کسب‌وکارها که از نرم افزارهای مالی و حسابداری استفاده می‌کنند عبارتند از:

فروشگاه‌ها و مغازه‌ها

یکی از کاربردهای مهم نرم افزار حسابداری در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها است. در این مراکز جهت اطلاع از موجودی صندوق، موجودی انبار با لحاظ تعرفه‌های خرید و فروش، چاپ برچسب و بارکد قیمت روی هر محصول، چاپ و صدور پیش فاکتورها و فاکتورهای فروش جهت ارائه به مشتریان و… از نرم افزارهای حسابداری استفاده می‌کنند. این نوع از نرم افزارها با عنوان نرم افزارهای فروشگاهی شناخته می‌شوند.

کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی

کاربرد دیگر نرم افزارهای حسابداری  در شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی است. در این مجموعه‌ها برای محاسبه حقوق و دستمزد، تراز حساب‌ها، پرداخت بیمه و مالیات، حساب‌‌های قابل پرداخت، محاسبه سود و زیان مجموعه، حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به بدهکاری و یا بستانکاری کارخانه و… از نرم افزارهای مالی و حسابداری استفاده می‌شود. بهترین نرم افزار حسابداری برای کارخانه‌ها و شرکت‌ها، نرم افزاری است که تمامی این امور را به خوبی پوشش دهد.

اتوماسیون اداری شرکت‌ها

از دیگر کاربردهای نرم افزار حسابداری، در اتوماسیون اداری شرکت‌ها است. در شرکت‌های بزرگ با تعداد پرسنل بالا جهت ثبت گزارش‌های کاری روزانه کارمندان، ثبت برگه‌های مرخصی آنان، گردش پرونده‌های ثبت شده، تشکیل پرونده‌های کاری برای انجام امور درون سازمانی و یا امور خارج از سازمان، مشخص نمودن دسترسی‌های کاربری مدیران و افراد جایگزین، معرفی کاربران و مدیران در هر واحد سازمان و… از نرم افزار حسابداری استفاده می‌کنند.

با توجه به توضیحات ارائه شده، استفاده از نرم افزارهای مالی و حسابداری در حال حاضر ضرورتی غیر قابل تردید است اما لازم است که در انتخاب نوع نرم افزار حسابداری دقت کافی به خرج داده شود؛ تا بتوان بهترین نرم افزار حسابداری را با توجه به نیاز هر مجموعه‌ای تهیه و مورد استفاده قرار داد.

نرم‌افزار حسابداری شرکتی مناسب برای افرادی است که:

 • دارای تحصیلات در رشته حسابداری هستند و اطلاعات دقیقی از کار با نرم‌افزارها دارند.
 • در شرکت‌ها، سازمان‌ها، یا ادارات با حجم داده‌های گسترده و پیچیدگی‌های مختلف مالی فعالیت می‌کنند.
 • نیاز به کنترل دقیق داده‌های مالی، مدیریت حساب دستمزد کارکنان، و بررسی هزینه‌ها دارند.
 • می‌خواهند از امکانات دسترسی آنلاین به اطلاعات مالی و حسابداری بهره‌مند شوند و اطلاعات را به‌روز نگه دارند.
 • در کسب و کارهایی نظیر فروشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی، یا ادارات دولتی فعالیت می‌کنند.

گزارش آپدیت
(آخرین به روزرسانی) نرم افزار مالی

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید