کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار مالی (حسابداری)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

نرم افزار مالی (حسابداری)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار مالی حسابداری کاربرد کامپیوتر​

 • پایگاه اطلاعاتی نامحدود و امکان تبادل اطلاعات بین پایگاه داده ها       
 • امکان ثبت و تغییر اسناد و مدارک در پایگاه داده های مرتبط
 • امکان نگهداری تغییرات و سوابق اسناد در رخدادهای مالی
 • امکان تعریف سطوح دسترسی به تفکیک پارامترها و ماژول ها
 • نمایش هشدار و پیغام در اجرای برنامه
 • سازگار با محیط وب، اندروید، ویندوز
 • امکان تبادل اطلاعات به صورت پیامک، ایمیل و فکس با بیرون سازمان

مشخصات سیستم حسابداری

 • انتقال اسناد از گروهی به گروهی ديگر (بين چند ديتابيس) -
  امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت، در گروهی (ديتابيسی) ديگر-
  نمايش گزارشات هشداردهنده در هنگام اجرای برنامه (مثل چک های سررسيد شده) -
  نگهداری سابقه تغييرات اسناد ثبت شده -
  ثبت اطلاعات چك در اسناد -

 • تنظيم شروع و پايان دوره مالی (شمسی- ميلادی) -
  معرفی ارز و حسابهای ارزی و نرخهای برابری آنها بر اساس تاريخ -
  تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز -
  ذخيره اتوماتيك اسناد در فايل و امكان بازيابی سند از فايل در صورت نياز -
  چاپ چک با امکان تنظیم فرم -

 • مغايرت گيری بانكی به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك -
  تجميع اسناد به صورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) -
  عطف بندهای اسناد به يکديگر و استفاده از آنها جهت تهيه گزارش اقلام باز -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز -

مشخصات سیستم حسابداری

 • انتقال اسناد از گروهی به گروهی ديگر (بين چند ديتابيس) -
  امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت، در گروهی (ديتابيسی) ديگر-
  نمايش گزارشات هشداردهنده در هنگام اجرای برنامه (مثل چک های سررسيد شده) -
  نگهداری سابقه تغييرات اسناد ثبت شده -
  ثبت اطلاعات چك در اسناد -

 • تنظيم شروع و پايان دوره مالی (شمسی- ميلادی) -
  معرفی ارز و حسابهای ارزی و نرخهای برابری آنها بر اساس تاريخ -
  تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز -
  ذخيره اتوماتيك اسناد در فايل و امكان بازيابی سند از فايل در صورت نياز -
  چاپ چک با امکان تنظیم فرم -

 • مغايرت گيری بانكی به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك -
  تجميع اسناد به صورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) -
  عطف بندهای اسناد به يکديگر و استفاده از آنها جهت تهيه گزارش اقلام باز -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز -

قابلیت های سیستم مالی (حسابداری)

اطلاعات تکمیلی نرم افزار مالی(حسابداری)

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب
 • ثبت و ویرایش اطلاعات حسابها در نمودار درختی
 • تعریف حسابها با طول كد دلخواه و امكان تغییر كد حسابها و زیرحسابهای آنها حتی با وجود گردش
 • گروه بندی حسابها در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نیاز (غیر اجباری)
 • معرفی كدینگ حسابها در ۷ سطح (كل، معین و تفصیلی شناور به همراه مراكز هزینه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها
 • معرفی حسابهای تفصیلی به صورت مجزا و گروه بندی شده (شناور) و انتساب آنها به حسابهای معین مورد نیاز
 • تعریف مراكز هزینه ( در سه سطح ) با تعیین نوع مركز ( تولیدی – خدماتی –  سربار )
 • معرفی پروژه ها جهت استفاده در عملیات حسابداری پیمانكاری
 • سرشكن كردن هزینه ها بین مراكز هزینه برای حسابهای هزینه ای به صورت اتوماتیك با ایجاد فرمول تسهیم
 • تعریف حسابهای ارزی و معرفی نوع ارز برای آنها
 • مشخص كردن ارز پیش فرض همراه با تنظیم دقت اعشار آن
 • تعریف ارزها و نرخ برابری آن ها
 • معرفی ماهیت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهای بدون ماهیت
 • معرفی حسابهای دریافتنی و پرداختنی جهت ثبت اتوماتیك اسناد مربوط به عملیات چكها
 • معرفی واحد مقدار برای حسابهای مورد نیاز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمایش آنها در گزارشات
 • معرفی انواع سند ( عادی ، سود و زیانی ، افتتاحیه ، اختتامیه )
 • معرفی بانك و صندوق مجزا و انتساب آنها به حسابهای مربوطه جهت اخذ گزارش برآورد نقدینگی
 • تعیین دسترسی كاربران به حسابها در هر سطح  و اجرای آن در اطلاعات پایه، اسناد و گزارشات
 • تعریف مشخصه (فیلد) اضافی جهت استفاده در حسابها و اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد حسابداری و تنظیم كنترلهای بالانس بودن و توالی تاریخ و شماره اسناد
 • ثبت اسناد یادداشت  (اسنادی با اطلاعات كامل یا ناقص كه در گزارشات نمایش داده نمی شوند)
 • تبدیل اسناد یادداشت به عادی در صورت نیاز
 • ثبت اطلاعات چك و سفته در هر بند سند (تاریخ سررسید، شماره، مبلغ، طرف مقابل و…)
 • امكان معرفی دسته چك و سفته و استفاده از آنها هنگام صدور چك در اسناد
 • راس گیری چك در اسناد حسابداری
 • درج و حذف اسناد در تاریخهای گذشته و مابین اسناد قبلی
 • امكان مرتب سازی اتوماتیك اسناد بر اساس شماره و تاریخ
 • ادغام چند سند در سندی جدید با امكان حفظ اسناد ادغام شده
 • اختصاص یك شماره مبنا (غیر قابل تغییر) علاوه بر شماره سند بطور اتوماتیك
 • ثبت مقدار برای هر بند سند ( در صورت لزوم )
 • ثبت نوع، مقدار و نرخ ارز برای هر بند سند جهت حسابهای ارزی
 • ثبت سند در سه وضعیت موقت ، دایم یا تایید و ایجاد سطح دسترسی كاربران برای هر وضعیت
 • امكان دسترسی به كلیه گزارشات و اطلاعات پایه از داخل اسناد
 • نمایش ایجاد كننده، ویرایش كننده و تایید كننده هر سند در لیست اسناد و چاپ سند
 • نمایش و كنترل مانده و ماهیت حسابها در اسناد
 • ذخیره اتوماتیك سند در حال ویرایش (در صورت قطع برق، سند در حال ویرایش از بین نمی رود)
 • فراخوانی اقلام سند از روی سندی دیگر و فایل Excel
 • امكان جستجو داخل سند
 • قابلیت تنظیم فرمها و ستونها در اسناد و چاپ آنها
 • امكان عطف بند سند و استفاده از آن جهت تهیه گزارش اقلام باز
 • پیوست هر نوع فایل به اسناد
 • ثبت اسناد اتوماتیك شامل :
 • سند چكهای پرداختنی شامل عملیات صدور و پاس كردن چكها
 • سند چكهای دریافتنی شامل عملیات دریافت، در جریان وصول، وصول یا برگشت چك و واگذاری چكها
 • سند افتتاحیه
 • سند اختتامیه
 • سند سود و زیان و بستن حسابهای موقت
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی بطوریكه كاربران اجازه تغییر در آن محدوده را نداشته باشند.

 

فهرستها :

 • فهرست گروههای حساب، سطوح حسابها، زیر حسابها (حسابهای شناور)، مراكز و كلیدهای هزینه و اسناد

ترازها :

 • تراز دفاتر ( چهار ستونی ، هشت ستونی ، ارزی ، مقداری )
 • تراز گروههای حساب
 • ترازنامه پایان سال به صورت T
 • تراز تجزیه سنی
 • تراز هشت ستونی از مراكز هزینه
 • تراز حسابها-تسعیر نرخ ارز
 • صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • تسعیر نرخ ارز

دفاتر و گردش :

 • دفتر روزنامه (در صورت نیاز به تفكیك حساب)
 • دفتر حساب ( ریالی ، ارزی ، مقداری و تجمیعی )
 • دفتر حساب (با لینك به اطلاعات اسناد خرید و فروش)
 • دفتر و گردش مراكز هزینه
 • گردش زیر حسابها ( ریالی – مقداری )
 • گزارش اقلام باز (از بندهای عطف شده در اسناد)
 • گزارش صورت مغایرت بانكی (تعیین مغایرت بانكی بطور اتوماتیك از فایل دریافتی از بانك )

دفاتر قانونی :

 • دفتر روزنامه قانونی
 • دفتر کل قانونی
 • اسناد قانونی

گردش ها:

 • گردش مراکز هزینه
 • گردش زیرحسابها (مقداریـ ارزی )
 • گردش پروژه ها
 • گردش طرفهای چک
 • گردش زیر حسابهای طرفهای چک

صورتهای خلاصه :

 • صورت خلاصه مراكز هزینه ( شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم كه از تسهیم هزینه ها بدست می آید )
 • صورت خلاصه پروژه ها
 • صورت خلاصه زیر حسابها
 • صورت خلاصه حسابهای بدون گردش
 • گزارش برآورد نقدینگی (از بانكها و صندوقهای تعریف شده در اطلاعات پایه)
 • گزارش سود و زیان

سررسید نامه :

 • صورت خلاصه چكها (گزارشی كامل از چكها در وضعیتهای مختلف)
 • سابقه چك (تاریخچه از عملیات انجام شده بر روی هر چك)
 • لیست چكهای دریافتی / پرداختی به تفكیك طرف حساب و وضعیت چك ( برگشتی ، وصول شده و…)
 • لیست چكهای تحویلی

گزارشات تجمیعی :

 • گزارشات تجمیعی (مقایسه ای) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها یا ماههای مختلف به صورت ریالی، ارزی و مقداری

طراحی گزارشات :

 • طراحی گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زیان

امكانات عمومی گزارشات :

 • امكان انتفال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین
 • علامتگذاری در تمامی گزارشات برای بررسی دقیقتر و محدودسازی گزارش
 • امكان انتقال گزارشات به نرم افزار Excel
 • امكان ذخیره گزارشات برای هر كاربر و مشاهده و بازیابی آن در موقع نیاز
 • امكان تهیه نمودار از گزارشات
 • امكان انتقال گزارشات به فایلهای HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طریق Email
 • امكان تنظیم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابلیت تنظیم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[6.348]1402/08/02گزارش "گردش مراکز هزینه در سالهای مختلف" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / تجمیعی سالها/گروههای مختلف / گردش مراکز هزینه در سالهای مختلف
[6.326]1401/06/29پیوست اسناد به بانک اطلاعاتی منتقل شدتا این نسخه ، پیوستهای اسناد ، فایلهایی روی هارد بودند و فقط لینک آنها به اسناد پیوست می شد و با حذف فایل از روی هارد ، پیوست نیز حذف می شد .
از این نسخه ، پیوستها به بانک اطلاعاتی منتقل می شوند و با حذف فایل از روی هارد ، حذف نخواهند شد و همراه با نسخه های پشتیبان ، بایگانی می شوند .
[6.326]1401/06/29امکان مشاهده و تغییر پیوستها از روی لیست اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / عملیات / پیوست
[6.319]1401/03/31تفکیک گزینه های "نمایش نام کامل حساب در ستون نام حساب" و "نمایش سطوح قبلی حساب در اطلاعات تکمیلی سطر"رجوع کنید به : سند جدید یا ویرایش سند / امکانات / تنظیمات / ویرایش اسناد / حسابها
تا این ورژن گزینه "نمایش نام کامل حساب در ستون نام حساب" وجود نداشت و اگر "نمایش سطوح قبلی حساب در اطلاعات تکمیلی سطر" را فعال می کردید ، علاوه بر اینکه نام کامل حساب در اطلاعات تکمیلی نمایش داده می شد ، در ستون نام حسابها نیز ، نام کامل حساب نمایش داده می شد.
این دو گزینه اکنون تفکیک شده است
[6.318]1401/03/24امکان تغییر کد همزمان در تمام برنامه های لینک شدهاز این نسخه ، این امکان فراهم شده است که برای تغییر کد یکی از اطلاعات پایه در تمام سیستمهای لینک شده، می توانید از سیستم مادر اقدام به تغییر کد کنید و این تغییر بطور همزان در تمام سیستمها اتفاق خواهد افتاد.

سیستمهای مادر برای اطلاعات پایه مشترک سیستمها به شرح زیر هستند :
* برای حسابها ، زیر حسابها ، مراکز هزینه ، پروژه ها ، ارزها : سیستم حسابداری
* برای کالاها ، ویزیتورها : سیستم خرید و فروش
* برای انبارها : سیستم انبارداری

به عنوان مثال ، در صورتی که کد حساب صندوق را در سیستم حسابداری تغییر دهید و حساب صندوق در سیستم دریافت و پرداخت به یک منبع مالی اختصاص داده شده باشد ، کد حساب منبع مالی تیز بطور اتوماتیک تغییر خواهد کرد.
و یا در صورت تغییر کد مرکزهزینه یا پروژه و یا ارز در سیستم حسابداری ، این تغییر در تمام برنامه ها بطور همزمان اتفاق می افتد

نکته مهم اینکه برای هماهنگ بودن با نسخه های قبلی برنامه ، گزینه "تفییر کد در برنامه های لینک هم انجام شود" اضافه شده است
[6.316]1401/03/04امکان ذخیره اطلاعات پایه در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"
[6.315]1401/02/25نمایش سطوح قبلی حساب در ستون نام حساب در سندرجوع کنید به :

لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / حسابها / نمایش سطوح قبلی حساب در اطلاعات تکمیلی سطر
[6.314]1401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
[6.307]1400/11/11اضافه شدن ستونهای چک در خواندن از فایل اکسلرجوع کنید به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از فایل اکسل
[6.304]1400/10/21امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات پایه مستقیما از روی گزارشاترجوع کنید به :
در تمام گزارشات ، در صورتی که یکی از اطلاعات پایه مانند حساب ، کالا ، مشتری یا ... در ستونهای گزارش موجود باشد ، امکان مشاهده یا ویرایش آن (بر اساس دسترسی کاربر) بطور مستقیم با کلیک راست از روی گزارش میسر است
[6.302]1400/09/28امکان دسترسی به "بازسازی شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونی"رجوع کنید به :
منوی اصلی برنامه / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.287]1400/06/17شناسه صیادی به مشخصات چکها اضافه شدرجوع کنید به : ویرایش سند / ویرایش مشخصات چک
[6.286]1400/06/03امکان محدود کردن شماره اسناد در گزارش "تراز حسابها - هشت ستونی"رجوع کنید به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها - هشت ستونی
[6.285]1400/04/16اعلام تنظیم خطا یا هشدار برای خالی بودن برای حسابدهای مقداری مقدار هنگام ثبت اسنادرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / امکانات ذخیره اسناد
یا
ویرایش سند / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[6.285]1400/04/16امکان ذخیره یک حساب در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / حسابها / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"
[6.284]1400/03/11اولویت شماره گذاری اسناد به انواع سند اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / انواع سند

* با این امکان می توانید هنگام مرتب سازی اسناد (شماره گذاری مجدد) اولویت شماره گذاری برای اسناد یک تاریخ را براساس نوع سند تعیین نمایید.
اسناد با نوع سند دارای اولویت بالاتر ، بعد از اسناد با نوع سند دارای اولویت پایین شماره گذاری می شوند

[6.278]1399/11/27امکان کنترل خالی نبودن مشخصه های اضافی برای تمام اطلاعات پایه و اسناد رجوع کتید به :
مشخصات عمومی / مشخصه های اضافی / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
[6.278]1399/11/27افزایش طول مشخصه های اضافیطول مشخصه های اضافی افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[6.275]1399/11/06اضافه شدن ستونهای مقدار به گزارش تراز هشت ستونی مراکز هزینهرجوع کنید به : گزارشات / ترازها / تراز هشت ستونی مرکز هزینه

[6.273]1399/10/24اضافه شدن "تاریخ تغییر وضعیت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاریخ تغییر وضعیت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاریخ تغییر وضعیت
[6.272]1399/10/21امکان انتقال گزارش پلمپ دفاتر به فایل اکسلرجوع کنید به : گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[6.265]1399/08/04امکان ثبت و گزارش "اطلاعات صورت معاملات فصلی" ارسالی در گزارش پلمب دفاتررجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[6.260]1399/06/05امکان تعیین دسترسی کاربران به مشاهده/تغییر اسناد سایر کاربرانرجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

دسترسی کاربران به اسناد سایر کاربران تفکیک شد به "مشاهده" و "تغییر"
[6.247]1398/12/07ستونهای مبالغ ارزی به گزارش گردش پروژه ها اضافه شدندرجوع کنید به :
گزارشات / گردشها / گردش پروژه ها
[6.246]1398/11/27گزارش "پلمب دفاتر" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[6.228]1398/06/24امکان اعلام هشدار یا خطا برای چک تکراری در یک سندرجوع کنید به :
ویرایش اسناد / تنظیمات / امکانات ذخیره اسناد
یا
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
[6.221]1398/04/16زیرحساب فرعی اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / حسابها / استفاده از زیرحسابهای فرعی
لیست اسناد/ جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیم ستونها / زیرحساب فرعی

به این صورت در اسناد ، علاوه بر زیرحساب اصلی که از قبل موجود بوده است و می توان پروژه دومی به نام زیرحساب فرعی ثبت کرد که در گزارشات نیز قابل دستیابی و جستجو خواهد بود
[6.218]1398/04/02پروژه فرعی اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / حسابها / استفاده از پروژه های فرعی
لیست اسناد/ جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیم ستونها / پروژه فرعی

به این صورت در اسناد ، علاوه بر پروژه اصلی که از قبل موجود بوده است و می توان پروژه دومی به نام پروژه فرعی ثبت کرد که در گزارشات نیز قابل دستیابی و جستجو خواهد بود
[6.216]1398/02/30گزارش "صورت خلاصه حسابها" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / صورتهای خلاصه
[6.209]1397/12/22امکان تعیین عنوان دلخواه برای پروژه ها و مراکز هزینهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.209]1397/12/22گزارش تراز حسابها- تسعیر نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زیان تسعیر نرخ ارزرجوع کنید به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها- تسعیر نرخ ارز / کلیک راست / صدور سند سود و زیان تسعیر نرخ ارز
[6.207]1397/12/04امکان نمایش سطوح قبلی حساب در دفتر روزنامهرجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه / صفحه کنترل گزارش / نمایش سطوح قبلی حساب
[6.198]1397/09/05تکمیل گزارشات دفاتر و اسناد قانونیرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / دفاتر قانونی
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونی
گزارشات / دفاتر قانونی
[6.195]1397/08/23بازسازی شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونیرجوع كنید به : لیست اسناد / نگهداری / بازسازی شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونی
[6.195]1397/08/23تفکیک و تکمیل گزارشات دفاتر قانونیرجوع كنید به : گزارشات / دفاتر قانونی
[6.189]1397/07/07مغایرت گیری اتوماتیک حساب بانکرجوع كنید به :
گزارشات / دفاتر / صورت مغایرت بانکی

از این نسخه ، امکان مغایرت گیری با فایل گردش حساب بانکی فراهم شده است. نوع فایل اکسل است و بصورت عمومی برای تمام بانگها قابل استفاده می باشد
[6.188]1397/06/20امکان انتخاب سطح حساب در گزارشات دفتر کل ماهانه و دفتر کل روزانهرجوع كنید به :
گزارشات / دفاتر /دفتر کل ماهانه یا دفتر کل روزانه
[6.184]1397/06/06امکان انتخاب پروژه در صفحه کنترل گزارش تراز دفاتررجوع كنید به : گزارشات / ترازها / تراز دفاتر
[6.171]1397/02/24امکان تنظیم اتوماتیک ارتفاع سطرها در فرمهای چاپ گزارشاترجوع كنید به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتیک تنظیم شود
[6.167]1397/02/01صفحه جداگانه جهت تعیین دسته جمعی دسترسی کاربران به اطلاعات پایهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
[6.163]1396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[6.162]1396/11/17امکان غیر فعال کردن مراکز هزینهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[6.159]1396/11/11امکان تغییر تاریخ توسط کلیدهای میانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.159]1396/11/11امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاریخرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / ارزها / جدید یا ویرایش

در این قسمت می توانید نرخ ارز را در تاریخهای مختلف ثبت کنید . هنگام صدور اسناد ، نرخ صحیح براساس تاریخ سند استخراج و ثبت می گردد
[6.158]1396/11/01گزارشات "گردش طرفهای چکها" و "گردش زیرحسابهای طرفهای چکها" اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / گردش ها
[6.156]1396/10/11امکان انتخاب وضعیت رسیدگی اسناد در صفحات کنترل گزارشاترجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر / "دفتر حساب" ، "دفتر حساب-ارزی" ، "دفتر حساب-مقداری" ، "دفتر روزنامه" "دفتر حساب-لینک خرید و فروش"
[6.155]1396/09/28گزارش دفتر کل روزانه اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل روزانه
[6.143]1396/07/11راس گیری به دفتر روزنامه اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / دفتر روزنامه / کلیک راست / راس گیری
[6.142]1396/06/27امکان تنظیم هشدار یا خطا هنگام حذف دسته چکهارجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / حذف دسته چکها
[6.127]1396/02/12افزایش سرعت گزارشات دفتر حساب تجمیعی،دفتر کل ماهانه و دفتر حساب- لینک خرید و فروشرجوع كنید به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب تجمیعی / دفتر کل ماهانه دفتر حساب- لینک خرید و فروش
[6.124]1396/02/02افزایش سرعت گزارش دفتر حسابرجوع كنید به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب یا دفتر حساب-ارزی یا دفتر حساب-مقداری
[6.123]1396/01/21امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسی ها یک کاریرهنگام تنظیم دسترسی های یک کاربر ، می توان دسترسی های تنظیم شده برای یک گروه را در یک گروه دیگر کپی کرد

رجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / تعیین کل دسترسی ها برای ... / پر کردن
[6.108]1395/10/28امکان انتخاب پروژه در گزارش تراز تحلیلیرجوع كنید به : گزارشات / ترازها / تراز تحلیلی
[6.102]1395/09/17گزارش صورت سود و زیان اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / صورتهای خلاصه / صورت سود و زیان
[6.101]1395/09/06امکان "ساختن اتوماتیک حسابها و مراکز هزینه و پروژه ها" در انتقال به گروه وابستهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / گروه وابسته / اطلاعات پایه ای که در صورت موجود نبودن بطور اتوماتیک ایجاد می شوند
[6.097]1395/08/02گزارش "دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانونی" اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانونی
[6.095]1395/07/27مشخصات قرارداد به پروژه ها اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / پروژه ها / جدید یا ویرایش
[6.094]1395/07/14امکان تنظیم فعال بودن یا نبودن ذخیره اتوماتیک اسنادرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / ذخیره اتوماتیک اسناد در حال ویرایش
[6.092]1395/07/03گزارش "گردش زیرحسابها در سالهای مختلف-2" اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / تجمیعی سالها-گروههای مختلف / گردش زیرحسابها در سالهای مختلف - 2
[6.084]1395/05/17گزارش "گردش زیرحسابها در سالهای مختلف- 1"رجوع كنید به : گزارشات / تجمیعی سالها-گروههای مختلف / گردش زیرحسابها در سالهای مختلف- 1
[6.073]1394/11/26امکان اخذ گزارش دفتر حساب یا دفتر روزنامه بصورت جمع بندهای در سطح معینرجوع کنید به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب یا دفتر روزنامه
[6.068]1394/09/23امکان ثبت "سند معکوس" اضافه شدرجوع کنید به : لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / سند معکوس
[6.068]1394/09/23امکان بالانس کردن اتوماتیک سند موقع ویرایشرجوع کنید به : لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / بالانس کردن سند

در هنگام ثبت سند با انتخاب منوی فوق و یا زدن کلیدهای Ctrl+X سند بطور اتوماتیک بالانس می شود
[6.054]1394/06/16امکان ارسال پیامک در صفحه ویرایش سندرجوع كنید به : لیست اسناد / چدید یا ویرایش / عملیات / ارسال توسط پیامک
[6.040]1394/03/19گزارش "دفتر کل ماهانه" اضافه شدرجوع كنید به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل ماهانه
[6.037]1394/03/11امکان اعلام خطا یا هشدار در چاپ مجدد اسنادرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد / چاپ مجدد سند
یا
لیست اسناد / جدید یا ویرایش/ تنظیمات / ذخیره اسناد / چاپ مجدد سند

توجه : اگر فرم چاپ خاصی استفاده می کنید ، باید آن فرم چاپ طوری تنظیم شود که از طریق پیش نمایش قابل چاپ نباشد. جهت تنظیم فرم چاپ با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید
[6.031]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پایه و لیست اسناد فعال شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه یا لیست اسناد / عملیات / ارسال به شعب

توجه: برای استفاده از این مورد ، برنامه شما باید دارای امکان "ارسال به شعب" باشد
[6.030]1394/02/15تغییر نحوه دادن دسترسی به کاربرانرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

تغییرات زیادی در صفحه دادن دسترسی به کاربران انجام شده است که تعیین دسترسی را تسهیل می بخشد
[6.028]1394/02/08بازسازی اتوماتیک تمام سالهای یک گروه از این نسخه به بعد ، در صورتی که وارد یک گروه اطلاعاتی شوید که دارای سالهای مختلف است ، کلیه سالها بطور اتوماتیک بازسازی می شوند
[6.006]1393/10/13امکان ارسال اتوماتیک پیامک از لیست اسنادرجوع كنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.006]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونیکی از لیست اسنادرجوع كنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال توسط پست الکترونیکی

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.005]1393/10/10امکان ارسال اتوماتیک پیامک از گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / گزارش دلخواه / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.003]1393/09/24اضافه شدن دسترسی به ارسال توسط پست الکترونیک ، پیامک و فاکسرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / عملیات / ارسال گزارش توسط فاکس
 • ثبت و ویرایش اطلاعات حسابها در نمودار درختی
 • تعریف حسابها با طول كد دلخواه و امكان تغییر كد حسابها و زیرحسابهای آنها حتی با وجود گردش
 • گروه بندی حسابها در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نیاز (غیر اجباری)
 • معرفی كدینگ حسابها در ۷ سطح (كل، معین و تفصیلی شناور به همراه مراكز هزینه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها
 • معرفی حسابهای تفصیلی به صورت مجزا و گروه بندی شده (شناور) و انتساب آنها به حسابهای معین مورد نیاز
 • تعریف مراكز هزینه ( در سه سطح ) با تعیین نوع مركز ( تولیدی – خدماتی –  سربار )
 • معرفی پروژه ها جهت استفاده در عملیات حسابداری پیمانكاری
 • سرشكن كردن هزینه ها بین مراكز هزینه برای حسابهای هزینه ای به صورت اتوماتیك با ایجاد فرمول تسهیم
 • تعریف حسابهای ارزی و معرفی نوع ارز برای آنها
 • مشخص كردن ارز پیش فرض همراه با تنظیم دقت اعشار آن
 • تعریف ارزها و نرخ برابری آن ها
 • معرفی ماهیت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهای بدون ماهیت
 • معرفی حسابهای دریافتنی و پرداختنی جهت ثبت اتوماتیك اسناد مربوط به عملیات چكها
 • معرفی واحد مقدار برای حسابهای مورد نیاز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمایش آنها در گزارشات
 • معرفی انواع سند ( عادی ، سود و زیانی ، افتتاحیه ، اختتامیه )
 • معرفی بانك و صندوق مجزا و انتساب آنها به حسابهای مربوطه جهت اخذ گزارش برآورد نقدینگی
 • تعیین دسترسی كاربران به حسابها در هر سطح  و اجرای آن در اطلاعات پایه، اسناد و گزارشات
 • تعریف مشخصه (فیلد) اضافی جهت استفاده در حسابها و اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد حسابداری و تنظیم كنترلهای بالانس بودن و توالی تاریخ و شماره اسناد
 • ثبت اسناد یادداشت  (اسنادی با اطلاعات كامل یا ناقص كه در گزارشات نمایش داده نمی شوند)
 • تبدیل اسناد یادداشت به عادی در صورت نیاز
 • ثبت اطلاعات چك و سفته در هر بند سند (تاریخ سررسید، شماره، مبلغ، طرف مقابل و…)
 • امكان معرفی دسته چك و سفته و استفاده از آنها هنگام صدور چك در اسناد
 • راس گیری چك در اسناد حسابداری
 • درج و حذف اسناد در تاریخهای گذشته و مابین اسناد قبلی
 • امكان مرتب سازی اتوماتیك اسناد بر اساس شماره و تاریخ
 • ادغام چند سند در سندی جدید با امكان حفظ اسناد ادغام شده
 • اختصاص یك شماره مبنا (غیر قابل تغییر) علاوه بر شماره سند بطور اتوماتیك
 • ثبت مقدار برای هر بند سند ( در صورت لزوم )
 • ثبت نوع، مقدار و نرخ ارز برای هر بند سند جهت حسابهای ارزی
 • ثبت سند در سه وضعیت موقت ، دایم یا تایید و ایجاد سطح دسترسی كاربران برای هر وضعیت
 • امكان دسترسی به كلیه گزارشات و اطلاعات پایه از داخل اسناد
 • نمایش ایجاد كننده، ویرایش كننده و تایید كننده هر سند در لیست اسناد و چاپ سند
 • نمایش و كنترل مانده و ماهیت حسابها در اسناد
 • ذخیره اتوماتیك سند در حال ویرایش (در صورت قطع برق، سند در حال ویرایش از بین نمی رود)
 • فراخوانی اقلام سند از روی سندی دیگر و فایل Excel
 • امكان جستجو داخل سند
 • قابلیت تنظیم فرمها و ستونها در اسناد و چاپ آنها
 • امكان عطف بند سند و استفاده از آن جهت تهیه گزارش اقلام باز
 • پیوست هر نوع فایل به اسناد
 • ثبت اسناد اتوماتیك شامل :
 • سند چكهای پرداختنی شامل عملیات صدور و پاس كردن چكها
 • سند چكهای دریافتنی شامل عملیات دریافت، در جریان وصول، وصول یا برگشت چك و واگذاری چكها
 • سند افتتاحیه
 • سند اختتامیه
 • سند سود و زیان و بستن حسابهای موقت
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی بطوریكه كاربران اجازه تغییر در آن محدوده را نداشته باشند.

 

فهرستها :

 • فهرست گروههای حساب، سطوح حسابها، زیر حسابها (حسابهای شناور)، مراكز و كلیدهای هزینه و اسناد

ترازها :

 • تراز دفاتر ( چهار ستونی ، هشت ستونی ، ارزی ، مقداری )
 • تراز گروههای حساب
 • ترازنامه پایان سال به صورت T
 • تراز تجزیه سنی
 • تراز هشت ستونی از مراكز هزینه
 • تراز حسابها-تسعیر نرخ ارز
 • صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • تسعیر نرخ ارز

دفاتر و گردش :

 • دفتر روزنامه (در صورت نیاز به تفكیك حساب)
 • دفتر حساب ( ریالی ، ارزی ، مقداری و تجمیعی )
 • دفتر حساب (با لینك به اطلاعات اسناد خرید و فروش)
 • دفتر و گردش مراكز هزینه
 • گردش زیر حسابها ( ریالی – مقداری )
 • گزارش اقلام باز (از بندهای عطف شده در اسناد)
 • گزارش صورت مغایرت بانكی (تعیین مغایرت بانكی بطور اتوماتیك از فایل دریافتی از بانك )

دفاتر قانونی :

 • دفتر روزنامه قانونی
 • دفتر کل قانونی
 • اسناد قانونی

گردش ها:

 • گردش مراکز هزینه
 • گردش زیرحسابها (مقداریـ ارزی )
 • گردش پروژه ها
 • گردش طرفهای چک
 • گردش زیر حسابهای طرفهای چک

صورتهای خلاصه :

 • صورت خلاصه مراكز هزینه ( شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم كه از تسهیم هزینه ها بدست می آید )
 • صورت خلاصه پروژه ها
 • صورت خلاصه زیر حسابها
 • صورت خلاصه حسابهای بدون گردش
 • گزارش برآورد نقدینگی (از بانكها و صندوقهای تعریف شده در اطلاعات پایه)
 • گزارش سود و زیان

سررسید نامه :

 • صورت خلاصه چكها (گزارشی كامل از چكها در وضعیتهای مختلف)
 • سابقه چك (تاریخچه از عملیات انجام شده بر روی هر چك)
 • لیست چكهای دریافتی / پرداختی به تفكیك طرف حساب و وضعیت چك ( برگشتی ، وصول شده و…)
 • لیست چكهای تحویلی

گزارشات تجمیعی :

 • گزارشات تجمیعی (مقایسه ای) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها یا ماههای مختلف به صورت ریالی، ارزی و مقداری

طراحی گزارشات :

 • طراحی گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زیان

امكانات عمومی گزارشات :

 • امكان انتفال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین
 • علامتگذاری در تمامی گزارشات برای بررسی دقیقتر و محدودسازی گزارش
 • امكان انتقال گزارشات به نرم افزار Excel
 • امكان ذخیره گزارشات برای هر كاربر و مشاهده و بازیابی آن در موقع نیاز
 • امكان تهیه نمودار از گزارشات
 • امكان انتقال گزارشات به فایلهای HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طریق Email
 • امكان تنظیم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابلیت تنظیم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار مالی(حسابداری)

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

پیچیده بودن مبحث حسابداری خصوصا برای شرکت ها و سازمان های بزرگ باعث شده تا از نرم افزارهای تخصصی استفاده کنند. نرم افزارهای مالی حسابداری کاملا جامع و کامل هستند و می توانند به مسائل مربوط به اسناد و مدارک و همچنین هزینه ها و سود و … رسیدگی کنند. این نرم افزارها به صورت کاملا متنوع طراحی می شوند و هر کدام قابلیت و امکانات مختص به خود را دارند. حسابداری به کمک این نرم افزارها با دقت و سرعت بیشتری انجام می شود. اطلاعات دقیقی که از حسابداری مالی نشات می‌گیرند به یک شرکت قدرت، هدایت و مدیریت مطلوب می‌دهند. به کمک نرم افزار مالی مدیریت می تواند دسترسی آسانی به حساب ها داشته باشد و تصمیمات درستی را برای شرکت اتخاذ کند.

خرید نرم افزار مالی بازرگانی از کاربرد کامپیوتر

استفاده از نرم افزارهای مالی حسابداری چه اهمیتی برای سازمانها دارد؟

استفاده از نرم افزار مالی حسابداری برای سازمان های کوچک و بزرگ اهمیت زیادی دارد که در زیر چند مورد از آنها را معرفی می کنیم:

 • اطلاعات تکراری را با وارد نمودن تاریخ می توان تنها یکبار به ثبت رساند.
 • محاسبات ریاضی با نرم افزار بدون خطا و اشکال ثبت می شوند. در محاسبات دستی امکان بروز خطا وجود دارد اما نرم افزار اطلاعات و محاسبات را به صورت دقیق ثبت می کند.
 • با نرم افزارهای حسابداری ‌می‌توان به مرور فاکتورهای دیجیتالی صادر نمود و از صدور فاکتورهای کاغذی رهایی پیدا کرد.

نرم افزار مالی این امکان را برای سازمان ها فراهم کرده تا به کمک آن بتوانند کم کم پرسنل حسابداری را کاهش دهند که در این صورت هزینه ها هم کاهش پیدا می کند.

کاربرد نرم افزار مالی و حسابداری

واحد حسابداری در هر سازمان یا شرکت یکی از مهم ترین بخش ها محسوب می شود. چرا که این بخش به صورت مستقیم با کلیه سرمایه، وجوه غیر نقد و نقدی که در سازمان استفاده شده، سر و کار دارد. مدیران مالی، اعضای هیئت مدیره، سهام داران و … صرفا از طریق ارائه و بررسی گزارشات مالی دقیق می توانند برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند. در غیر این صورت عملا امکان تعیین استراتژی، تعیین چشم اندازهای مالی، و تصمیم گیری برای آینده وجود دارد. علاوه بر این، نمی تواند اطلاعات دقیقی از هزینه های مالی ضروری و غیر ضروری برآورد کرد. به همین جهت امکان بررسی موفقیت یا عدم موفقیت نیز وجود ندارد. به همین دلیل استفاده از یک نرم افزار مالی و حسابداری برای کنترل و مدیریت کردن موارد ذکر شده، کاملا ضروری و لازم است.

با استفاده از این نرم افزار می توان گزارش های مالی، ارزش ریالی دارایی ها، بهای تمام شده محصولات، میزان بدهی های کوتاه مدت یا بلند مدت، میزان سود و زیان شرکت یا سازمان را به صورت دقیق و مستند تهیه و آماده کرد. علاوه بر این، حتی در صورتی که نیاز به بازیابی کردن اطلاعات مالی در گذشته باشد، این امکان نیز فراهم شده است. کلیه ویژگی های ذکر شده، عملا به صورت دستی و بدون تکیه بر یک نرم افزار دقیق امکان پذیر نیست. علاوه بر این، در صورتی که بخواهید به صورت دستی به ثبت این اسناد و داده های ذکر شده بپردازید، میزان خطاهای انسانی که به صورت سهوا رخ می دهد، افزایش می یابد. همچنین نمی توانید یک گزارش کاملا، مستند، و آماده و سریع به مدیران مالی یا سایر افراد ذی نفع ارائه دهید. در واقع این اتفاق می تواند نشان دهنده یک ضعف مهم در سازمان باشد که در نهایت باعث شکست شرکت و کاهش سود خالص می شود. 

نرم افزار مالی حسابداری مناسب چه کسانی است؟

نرم افزار مالی حسابداری مناسب کسانی است که در رشته حسابداری تحصیل کرده اند و اطلاع دقیقی از کار با نرم افزار دارند. شرکت ها و سازمان ها به نرم افزار مالی حسابداری نیاز دارند تا بتوانند اسناد مالی خود را به بهترین شکل شفاف سازی کنند و در این صورت است که مدیران شرکت می توانند به مسائل مالی دسترسی داشته باشند و تصمیمات درستی را هم اتخاذ کنند. نرم افزار فروشگاهی در واقع مختص فروشگاه ها بوده چون در آن دریافتی و پرداختی و همچنین سود و هزینه ها و میزان خرید و فروش و موجودی انبار ثبت می گردد. شرکت های بزرگ نیاز به نرم افزار شرکتی دارند چون کار حسابداری آنها با پیچیدگی های زیادی همراه است. نرم افزار چند ارزی برای شرکت هایی که معاملات تجاری و تبادلات ارزی دارند بهترین گزینه است‌.

چرا از نرم افزار مالی و حسابداری استفاده کنیم؟

علاوه بر ویژگی های ذکر شده در مورد نرم افزار مالی و حسابداری، این نرم افزار قابلیت های دیگری دارد که باعث افزایش محبوبیت آن شده است. در هر شرکت خصوصی یا دولتی، یا هر سازمان بزرگ روزانه و حتی به صورت ساعتی تعداد زیادی داد و ستدهای مالی انجام می شود. این سازمان ها برای افزایش دقت عملکرد مالی خود علاوه بر استخدام افراد مسلط به حوزه حسابداری، به یک نرم افزار تخصصی نیز، نیاز دارند. چون با استفاده از سیستم نرم افزار مالی و حسابداری می توان به صورت دقیق و خودکار، تعداد سفارشات مشتریان، موجودی کالاها، قیمت لحظه ای، حقوق و دستمزد کارکنان و … را حساب کرد. بنابراین می توان گفت این نرم افزار در موارد زیر کاربرد دارد؟

 • فروشگاه ها و مغازه های کوچک و بزرگ
 • شرکت ها و کارگاه های تولیدی
 • کارخانجات تولیدی بزرگ با حجم داده های گسترده و مهم
 • ادارات دولتی با تعداد کارمندان و پرسنل زیاد با وظایف مختلف
 • شرکت های خصوصی و دولتی به منظور کنترل داده های مالی، حساب دستمزد کارکنان، ساعات مرخصی و …

نرم افزار حسابداری شرکتی

نرم افزار حسابداری شرکتی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد می تواند به صورت کاملا جزئی تمام داده ها را ذخیره کند. در این سیستم اطلاعات مالی به خوبی شفاف سازی می شوند و علاوه بر حسابداری مدیریت هم می تواند به آنها دسترسی داشته باشد. نرم افزارهای شرکتی که تحت وب فعالیت خود را انجام می دهند قابلیت های زیادی دارند و کاربر می تواند به صورت آنلاین به تمام امکانات دسترسی داشته باشد. تنوع در نرم افزارهای مالی شرکتی زیاد بوده و این امکان را به شرکت ها داده تا بتوانند بر اساس نیازی که دارند نرم افزار مورد نظر را انتخاب کنند. این نرم افزار توسط کارمندان شرکت نصب و اجرا می شود. مسائلی مربوط به برآورد هزینه ها، حقوق کارکنان، سود کوتاه مدت و بلند مدت و … به صورت کاملا دقیق در این سیستم محاسبه می شوند. مدیریت امور مالی به کمک این نرم افزار کار آسانی بوده و در کمترین زمان هم انجام می شود. شما می توانید برای تمام کسب و کارها از آن استفاده کنید.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

یکی از پر کاربردترین نرم افزارها، نرم افزار حسابداری فروشگاهی است. با استفاده از این نرم افزار می توان اطلاعات دقیق کالاها، مشخصات و قیمت آن ها را به صورت دقیق و کامل درج و ثبت کرد. همچنین امکان حساب کردن میزان فروش، میزان تخفیف ها، و کسری محصولات و … را برای فروشنده یا کاربر فراهم می کند. با استفاده از این نرم افزار امکان خطاهای انسانی به حداقل می رسد. به صورتی که بدون خطا و در لحظه می توان سهم خریدار، سود تخفیف، مبلغ کل خرید و … مشخص کرد.

منظور از نرم افزارهای حسابداری تحت وب

شرکت ها و سازمان های مختلف برای بررسی حساب های مختلف از نرم افزارهای حسابداری استفاده می کنند. با استفاده از نرم افزارهای حسابداری می توان تمامی محاسبات را به صورت دقیق و کامل ثبت کرد. امروزه یکی از بهترین نرم افزارهای حسابداری که محبوبیت زیادی بین کاربران دارد، نرم افزار حسابدار تحت وب است. برای استفاده از این نرم افزار لازم است که حتما به اینترنت متصل باشید و تمامی حساب ها، درآمدها، هزینه ها، و … را به صورت آنلاین ثبت و ذخیره کرد. عملکرد این نرم افزار به گونه ای است که امکان دسترسی و استفاده از حساب ها را به صورت آنلاین و در هر زمان و مکانی فراهم می کند. با استفاده از این سیستم نرم افزاری می توان نرم افزارهای مختلف را به یک دیگر متصل کرد.

پشتیبانی نرم افزار مالی حسابداری در کاربرد کامپیوتر

در کاربرد کامپیوتر نرم افزارهای حسابداری به خوبی پشتیبانی می شوند و کادر مجرب این مجموعه توانسته اند نرم افزارها را در زمان مشخص بروزرسانی کنند. شرکت کاربرد کامپیوتر تمام نرم افزارهای حسابداری را به بهترین شکل پوشش دهی می کند و زمانی که شما در حین انجام کار با مشکل مواجه می شوید با ارتباط با ما می توانید به رفع هر چه سریع تر مشکل کمک زیادی کند. نیروی متخصص این مرکز توانسته در کمترین زمان مشکل شما را عیب یابی و برطرف نماید. پشتیبانی این مرکز از زمان نصب نرم افزار تا وقتی که شما از آن استفاده می کنید ادامه دارد.

دیگر نگران قطعی نرم افزار و یا پاک شدن اطلاعات نباشید چون این شرکت به کار خود مسلط بوده و می تواند تمام داده های ثبت شده در نرم افزار را بازیابی کند. نرم افزارهای مالی حسابداری کاملا بروز هستند و پشتیبانی از نرم افزار از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۳۰ است آن هم در روزهای شنبه تا چهارشنبه است. یعنی هر زمان که شما با مانعی روبرو شدید می توانید روی این شرکت حساب کنید. خدمات در کمترین زمان و با کیفیت بالا ارائه می شوند تا متقاضیان از پشتیبانی شرکت رضایت کامل داشته باشند.

نحوه گزارش پلمپ دفاتر – اطلاعات صورت معاملات فصلی در نرم افزار حسابداری کاربرد کامپیوتر

در آخرین به‌روزرسانی نرم‌افزار حسابداری کاربرد کامپیوتر، دو امکان مهم به برنامه افزوده شده است. اولاً، امکان گزارش پلمپ دفاتر به نرم‌افزار اضافه شده است. این قابلیت به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سادگی و دقت گزارش‌های پلمپ دفاتر حسابداری را تهیه کرده و در مدیریت مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها بهره‌مند شوند.

در افزایش اطلاعاتی که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، اطلاعات صورت معاملات فصلی به نرم‌افزار افزوده شده است. این امکان به کاربران این اجازه را می‌دهد تا به تحلیل و بررسی دقیق‌تری از عملکرد مالی خود بپردازند و تصمیمات بهتری در زمینه مدیریت مالی و حسابداری اتخاذ کنند.

ادامه مطلب

استفاده از نرم‌افزارهای مالی حسابداری برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد. این نرم‌افزارها:

 • اجازه می‌دهند تا اطلاعات تکراری را با وارد کردن یکباره به ثبت برسانند و از دوباره وارد کردن اطلاعات جلوگیری کنند.
 • امکان محاسبات ریاضی بدون خطا و اشکال فراهم می‌کنند، که در محاسبات دستی ممکن است خطاها رخ دهد.
 • به سازمان‌ها این امکان را می‌دهند تا به صورت دیجیتال فاکتورها را صادر کرده و از فاکتورهای کاغذی رهایی یابند.
 • این نرم‌افزارها به سازمان‌ها اجازه می‌دهند تا پرسنل حسابداری خود را کاهش داده و در نتیجه هزینه‌ها را کاهش دهند.

نرم‌افزارهای مالی و حسابداری برای سازمان‌ها امکانات متنوعی فراهم می‌کنند:

 • این نرم‌افزارها قابلیت تهیه گزارش‌های مالی، ارزش ریالی دارایی‌ها، بهای تمام شده محصولات، میزان بدهی‌ها و سود و زیان سازمان را به صورت دقیق و مستند فراهم می‌کنند.
 • اطلاعات مالی را به صورت دقیق و مستند ثبت می‌کنند و این امکان را فراهم می‌سازند تا در آینده به بازیابی اطلاعات نیاز شود.
 • با کاهش خطاهای انسانی در ثبت اطلاعات، این نرم‌افزارها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا عملکرد مالی خود را بهبود بخشند.

نرم‌افزار حسابداری شرکتی مناسب برای افرادی است که:

 • دارای تحصیلات در رشته حسابداری هستند و اطلاعات دقیقی از کار با نرم‌افزارها دارند.
 • در شرکت‌ها، سازمان‌ها، یا ادارات با حجم داده‌های گسترده و پیچیدگی‌های مختلف مالی فعالیت می‌کنند.
 • نیاز به کنترل دقیق داده‌های مالی، مدیریت حساب دستمزد کارکنان، و بررسی هزینه‌ها دارند.
 • می‌خواهند از امکانات دسترسی آنلاین به اطلاعات مالی و حسابداری بهره‌مند شوند و اطلاعات را به‌روز نگه دارند.
 • در کسب و کارهایی نظیر فروشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی، یا ادارات دولتی فعالیت می‌کنند.

گزارش آپدیت
(آخرین به روزرسانی) نرم افزار مالی

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید