کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

خزانه داری (دریافت و پرداخت)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار خزانه داری  دریافت و پرداخت کاربرد کامپیوتر​

 • امکان تعریف و نمایش هشدار در زمان دلخواه در حین اجرای برنامه
 • تسویه رخدادهای مرتبط با خرید و فروش با اسناد دریافت و پرداخت
 • امکان محاسبه و تسویه پورسانت،  پاداش و حق الزحمه
 • ثبت سوابق و تاریخچه اسناد و چک های مرتبط بصورت متمرکز
 • گزارش برآورد نقدینگی شرکت در تاریخ سررسید دلخواه

مشخصات نرم افزار خزانه داری

 • معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
  نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
  خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب -

 • چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
  تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
  محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
  مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك -

 • گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم خزانه داری

 • معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
  نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
  خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب -

 • چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
  تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
  محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
  مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك -

 • گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های نرم افزار خزانه داری (نرم افزار دریافت و پرداخت)

اطلاعات تکمیلی نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

 • امكان لينك به سيستم حسابداری و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداری
 • راهنمای كار بسيار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
 • امكان تهيه نمودار از گزارشات
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • انتقال گزارشات به EXCEL و HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طريق Email
 • امكان ذخيره گزارشات و بازيابی و مشاهده آنها
 • امكان تنظيم گزارشات توسط كاربر
 • تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
 • امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
 • معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
 • تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
 • امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
 • معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
 • معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
 • معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
 • معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
 • معرفی ویزیتورها
 • تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
 • طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
 • تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
 • ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
 • ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
 • امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
 • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
 • ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
 • چاپ انواع چك بانكهای مختلف
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
 • امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
 • امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
 • امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
 • امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
 • امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
 • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
 • لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
 • امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
 • فهرست  اسناد (لیست برگه ها)
 • صورتها و گردش اسناد
 • گردش اسناد
 • گردش  طرف حسابها و ویزیتورها
 • گردش منابع مالی
 • صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
 • پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
 • ترازها و صورتهای خلاصه
 • موجودی صندوقها
 • تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
 • تراز طرف حسابها
 • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
 • تراز مراكز هزینه
 • تراز ویزیتورها
 • صورت خلاصه عملكرد كاربران
 • سررسیدنامه
 • صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
 • لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
 • گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
5.2331402/09/05راهنماي ویدیویی آنلاينکليد راهنماي ویدیویی انلاين بصورت يک آيکون پخش ويديو در بعضي صفحات برنامه اضافه شده است (مثال : صفحه ایجاد سال مالي)
و بتدريج به صفحات بيشتري اضافه خواهد شد. با زدن اين کليد ، آخرين ويديوي راهنماي آن صفحه بصورت آنلاين براي شما پخش خواهد شد.

براي اطلاعات بيشتر با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل فرماييد
5.2301402/08/02ستونهاي اضافي اسناد اضافه شدندرجوع کنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / ستونهاي برگه های دریافت یا پرداخت
5.2191401/09/26امکان ادغام فقط بندهاي بدهکار يا فقط بندهاي بستانکار در ثبت سند حسابداريرجوع کنيد به : لیست اسناد / ثبت حسابداری
5.2131401/06/29پیوست اسناد به بانک اطلاعاتی منتقل شدتا این نسخه ، پیوستهای اسناد ، فایلهایی روی هارد بودند و فقط لینک آنها به اسناد پیوست می شد و با حذف فایل از روی هارد ، پیوست نیز حذف می شد .
از این نسخه ، پیوستها به بانک اطلاعاتی منتقل می شوند و با حذف فایل از روی هارد ، حذف نخواهند شد و همراه با نسخه های پشتیبان ، بایگانی می شوند .
5.2131401/06/29امکان مشاهده و تغيير پيوستها از روي ليست اسنادرجوع کنيد به :
ليست اسناد / عمليات / پيوست
5.2091401/04/04گزينه "ابتدا بندهاي بدهکار ذخيره شوند" به صدور اسناد حسابداري اضافه شدرجوع کنيد به : لیست اسناد / ثبت حسابداری
5.2071401/03/24امکان تغییر کد همزمان در تمام برنامه های لینک شدهاز این نسخه ، این امکان فراهم شده است که برای تغییر کد یکی از اطلاعات پایه در تمام سیستمهای لینک شده، می توانید از سیستم مادر اقدام به تغییر کد کنید و این تغییر بطور همزان در تمام سیستمها اتفاق خواهد افتاد.

سیستمهای مادر برای اطلاعات پایه مشترک سیستمها به شرح زیر هستند :
* برای حسابها ، زیر حسابها ، مراکز هزینه ، پروژه ها ، ارزها : سیستم حسابداری
* برای کالاها ، ویزیتورها : سیستم خرید و فروش
* برای انبارها : سیستم انبارداری

به عنوان مثال ، در صورتی که کد حساب صندوق را در سیستم حسابداری تغییر دهید و حساب صندوق در سیستم دریافت و پرداخت به یک منبع مالی اختصاص داده شده باشد ، کد حساب منبع مالی تیز بطور اتوماتیک تغییر خواهد کرد.
و یا در صورت تغییر کد مرکزهزینه یا پروژه و یا ارز در سیستم حسابداری ، این تغییر در تمام برنامه ها بطور همزمان اتفاق می افتد

نکته مهم اینکه برای هماهنگ بودن با نسخه های قبلی برنامه ، گزینه "تفییر کد در برنامه های لینک هم انجام شود" اضافه شده است
5.2061401/03/11عدم امکان ابطال اسنادي که ثبت حسابداري يا خريد و فروش شده اندرجوع کنيد به :

لیست اسناد / عملیات / تغییر وضعیت اسناد / باطل

در صورت اقدام به باطل کردن سندی که قبلا ثبت حسابداری یا خرید و فروش شده باشد ، اجازه ابطال داده نخواهد شد
5.2041401/03/04امکان ذخيره اطلاعات پايه در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنيد به :

اطلاعات پایه / جديد يا ويرايش / کليد "انتخاب سال جهت ذخيره"
5.2021401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنيد به :

اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
5.1971400/10/21امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات پایه مستقیما از روی گزارشاترجوع کنيد به :
در تمام گزارشات ، در صورتی که یکی از اطلاعات پایه مانند حساب ، کالا ، مشتری یا ... در ستونهای گزارش موجود باشد ، امکان مشاهده یا ویرایش آن (بر اساس دسترسی کاربر) بطور مستقیم با کلیک راست از روی گزارش میسر است
5.1881400/06/22شناسه صيادي به مشخصات چکها اضافه شدرجوع کنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / ثبت مشخصات چک
5.1861400/05/05تفکیک دسترسیهای مشاهده و تغییر اسناد سایر کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلی / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
5.1861400/05/05امکان دسترسی کاربران به مشاهده اسناد بدون ویرایش آنهارجوع کنيد به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
5.1841400/04/23کد اقتصادي به طرف حسابها اضافه شدرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
5.1811400/03/25امکان اخذ گزارش دفتر حساب "طرف حساب" در برگه های دریافت و پرداخترجوع کنيد به :
لیست اسناد دریافت و پرداخت / جدید یا ویرایش / عملیات / دفتر حساب از حسابداری

توجه : برای اخذ این گزارش باید اطلاعات به حسابداری لینک باشند
5.1801400/03/11امکان تعیین نوع سند حسابداری پیش فرض در ثبت حسابداریرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداری / توع سند
5.1781400/01/22امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک حسابداریرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداری / ملاحظات سند لینک
5.1741399/11/27امکان کنترل خالي نبودن مشخصه هاي اضافي براي تمام اطلاعات پايه و اسناد رجوع کتيد به :
مشخصات عمومي / مشخصه هاي اضافي / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
5.1741399/11/27افزايش طول مشخصه هاي اضافيطول مشخصه هاي اضافي افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
5.1731399/11/21امکان ثبت و حذف حسابداري بصورت دسته جمعيرجوع کنيد به :
لیست اسناد / ثبت حسابداری

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند حسابداری را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت حسابداری را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت حسابداری شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد حسابداری نیز فراهم شده است
5.1711399/10/22اضافه شدن "تاريخ تغيير وضعيت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاريخ تغيير وضعيت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاريخ تغيير وضعيت
5.1631399/07/01امکان محدود کردن دسترسي کاربران در ثبت خريد و فروشرجوع کنيد به :
سيستم / گروهها و کاربران / کاربران / دسترسي "ثبت خريد و فروش" / جديد يا ويرايش
5.1611399/06/03امکان تغيير دسته جمعي وضعيت اسنادرجوع کنيد به : لیست اسناد / عملیات / ثبت وضعیت اسناد
5.1391398/07/14نمايش فاصله زماني تاريخ برگه ها و چکها از تاريخ فاکتورها در گزارشاترجوع کنيد به :
گزارشات / گردش ها /"دريافتي هاي فاکتورهاي فروش" یا "پرداختي هاي فاکتورهاي خريد"
5.1351398/05/22امکان ثبت دريافتي/پرداختي بابت قرارداد ها و سفارشاترجوع کنيد به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / بابت فاکتورها
5.1341398/04/23امکان تعيين محدوده چکهاي دريافتني/پرداختني در گزارش تراز منابع مالیرجوع کنيد به :
گزارشات / ترازها و صورتهای خلاصه / تراز منابع مالی
5.1341398/04/23امکان غير فعال کردن طرف حسابهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
5.1221397/12/22امکان تعيين عنوان دلخواه براي پروژه ها و مراکز هزينهرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "عنوانها"
5.1201397/11/09امکان کنترل خالی بودن مرکزهزینه ، پروژه یا ویزیتور ها در برگه هارجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
5.1201397/11/09امکان انتخاب مرکزهزينه و پروژه در صفحه کنترل گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع کنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
5.1201397/11/09اضافه شدن ستونهاي مرکزهزينه و پروژه به گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع کنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / گزارشات صورت خلاصه چکها و ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
5.1191397/10/25اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنيد به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
5.1101397/05/27ثبت تغيير مشخصات لينک به ساير برنامه ها در عمليات انجام شدهرجوع كنيد به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
5.1081397/05/09امکان خطا يا هشدار در صورت افزايش جمع دريافتي ها/پرداختي هاي يک فاکتور از مبلغ فاکتوررجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / امکانات ذخيره اسناد
5.1071397/04/27توضيحات و تاريخ وصول و رديف چک اضافه شدندرجوع كنيد به : ثبت سند / انتخاب حساب اسناد دریافتنی یا پرداخننی / صفحه مشخصات چک
5.1021397/03/05امکان انتخاب وضعيت چک در صفحه کنترل گزارش ليست چکهاي دريافتي و پرداختيرجوع كنيد به :
گزارشات / سررسیدنامه / ليست چکهاي دريافتي و پرداختي
5.1001397/02/23امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
5.0931396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
5.0921396/11/17امکان غير فعال کردن مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
5.0921396/11/17امکان ويرايش دسته جمعي مراکز هزينهرجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
5.0891396/11/14امکان تغيير تاريخ توسط کليدهاي ميانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
5.0881396/11/10امکان چاپ کد ملی طرف حسابها در فرمهای چاپ چکرجوع كنيد به :
اطلاعات پایه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
و
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
5.0821396/09/20امکان پيوست مدارک به برگه هاي دريافت/پرداخت/انتقالرجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های دریافت ، پرداخت یا انتقال / عملیات / پیوست
5.0711396/07/04امکان اختصاص دريافتي به پيش فاکتورهاي فروشرجوع كنيد به : ليست اسناد / برگه هاي دريافت / جديد يا ويرايش / ستون بابت فاکتورها
5.0691396/06/04افزايش سرعت و امکانات گزارش گردش اسناد ، گردش طرف حسابها و گردش منابع مالي- رجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش اسناد
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش طرف حسابها
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش منابع مالي
5.0671396/05/21در ثبت سند حسابداري ، ثبت "زير حساب براي بابتها" قابل تنظيم شدرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / بابت ها / جديد يا ويرايش
5.0641396/01/29امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
5.0541395/10/28امکان ثبت هر برگه در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر برگه در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
5.0501395/07/14امکان تنظيم فعال بودن يا نبودن ذخيره اتوماتيک اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / ذخيره اتوماتيک اسناد در حال ويرايش
5.0431395/04/13امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
5.0321394/10/01امکان ثبت زيرحساب طرف چک براي حساب منبع مالي در صدور سند حسابداريرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / منابع مالي / جديد يا ويرايش / زيرحساب براي حساب چکها
5.0201394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
5.0191394/02/15تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
5.0181394/02/08بازسازي اتوماتيک تمام سالهاي يک گروه از اين نسخه به بعد ، در صورتي که وارد يک گروه اطلاعاتي شويد که داراي سالهاي مختلف است ، کليه سالها بطور اتوماتيک بازسازي مي شوند
5.0041393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.0041393/10/13امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.0041393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
5.0021393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / عمليات / ارسال گزارش توسط فاکس

 • تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
 • امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
 • معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
 • تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
 • امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
 • معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
 • معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
 • معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
 • معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
 • معرفی ویزیتورها
 • تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
 • طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
 • تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
 • ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
 • ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
 • امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
 • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
 • ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
 • چاپ انواع چك بانكهای مختلف
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
 • امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
 • امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
 • امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
 • امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
 • امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
 • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
 • لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
 • امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
 • فهرست  اسناد (لیست برگه ها)
 • صورتها و گردش اسناد
 • گردش اسناد
 • گردش  طرف حسابها و ویزیتورها
 • گردش منابع مالی
 • صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
 • پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
 • ترازها و صورتهای خلاصه
 • موجودی صندوقها
 • تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
 • تراز طرف حسابها
 • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
 • تراز مراكز هزینه
 • تراز ویزیتورها
 • صورت خلاصه عملكرد كاربران
 • سررسیدنامه
 • صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
 • لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
 • گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

می‌توانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروه‌های مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سال‌های مختلف به جزئی‌ترين حالت‌های ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه‌ای به‌طور اتوماتيک
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

نرم افزارهای خزانه داری نوعی نرم افزار حسابداری محسوب می‌شوند و بیشتر برای مدیریت  منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرند و به کمک آنها می‌توان منابع مالی را به خوبی و در جهتی صحیح و هدفمند کنترل کرد. این برنامه با امکانات متنوعی طراحی شده و شما می‌توانید در شرایط مختلف از این قابلیت‌ها استفاده کنید. نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) روی سیستم‌های مختلف قابل نصب و اجرا بوده بدین ترتیب شرکت های مختلف می‌توانند آن را به کار بگیرند. در این سیستم منابع مالی به صورت ریالی و ارزی تعریف می‌شوند‌‌. نرم افزار چک های سر رسید را هشدار می‌دهد تا در جهت پاس کردن آن‌ها اقدام کنید. تمام دریافت و پرداخت‌های این سیستم به صورت کاملا دقیق و بدون خطا محاسبه می‌شود. محاسبات روزانه و ماهانه و سالانه صورت می‌گیرد و شما در هر زمانی می‌توانید به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشید. 

ضرورت استفاده از نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) در سازمان‌ها

ضرورت استفاده از نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) در سازمان ها بسیار زیاد بوده چون به مدیریت منابع مالی یک سازمان کمک زیادی می کند. تمام اسناد مربوط به دریافت و پرداخت و خرید و فروش به همراه زمان دقیق آن‌ها در سیستم ثبت و در زمان معین تسویه می شوند. امکان لینک نرم افزار به سیستم حسابداری وجود دارد و می توان اسناد حسابداری را به صورت اتوماتیک ثبت کرد. اهمیت استفاده از این نرم افزار در سازمان به این دلیل است که درون خود دارای یک راهنمای جامع و کامل است که اگر شما با مشکل روبرو شدید از آن کمک بگیرید. کاربران می توانند به صورت همزمان در شبکه به تمام امکانات نرم افزار دسترسی داشته باشند و داده ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. امکان ارسال گزارشات به صورت ایمیل برای مدیریت وجود دارد تا مدیریت هم از حساب مالی سازمان اطلاع داشته باشد. استفاده از این برنامه در کنار نرم افزارهای دیگری مانند خرید نرم افزار مالی بازرگانی یکی از ملزومات هر سازمانی است.

 

منظور از خزانه داری(دریافت و پرداخت) چیست؟

منظور از خزانه داری (دریافت و پرداخت) در واقع مدیریت منایع مالی و خرید و فروش‌ها است. تمام اسناد دریافتی و پرداختی که مربوط به خرید و فروش سازمان هستند درون نرم افزاری جامع و کامل ثبت می شوند تا به صورت روزانه و ماهانه محاسبات کامل شود. نرم افزار خزانه داری با هدف کنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است. در واقع فرآیند خزانه داری از طریق سه حوزه نقدینگی، اسنادی و صندوق داری در سازمانها مدیریت می شود.  کارکنان سازمان که کار خزانه داری را انجام می دهند باید به سیستم نقدینگی و همچنین اسناد و مدارک و صندوق داری سازمان دسترسی داشته باشند تا آنها را در نرم افزار خزانه داری به ثبت برسانند. چون تعداد ورود و خروج نقدینگی در سازمان ها زیاد است آنها نیاز به نرم افزار دریافت و پرداخت دارند تا این نقدینگی را با زمان دقیق محاسبه کند. صدور اسناد حسابداری از قبیل اسناد مرتبط با دریافتی ها ،  پرداختی ها ، چک ها و … از جمله قابلیت های ساده یک نرم افزار خزانه داری می باشد.

چرا سیستم نرم افزار خزانه داری اهمیت دارد؟

یکی از بهترین سیستم های نرم افزاری که استفاده از آن تاثیر زیادی در بهینه سازی نقدینگی دارد، نرم افزار خزانه داری است. این سیستم یک نوع سیستم مدیریتی است که از آن برای کاهش ریسک های مالی، عملیاتی و افزایش اعتبار یک شرکت یا سازمان استفاده می شود. در واقع کاربرد اصلی سیستم نرم افزار خزانه داری، تهیه گزارش مورد نیاز مدیران مالی و هیات مدیره و سهامداران برای تعیین اهداف بلندمدت و استراتژیک سازمان است. در واقع با استفاده از این گزارش ها می توان گزارش هایی برای بهینه سازی نقدینگی، کنترل حساب های بانکی، ارائه تعهدات بانکی، مدیریت جریان نقدینگی، و نظارت بر سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می شود.

قیمت نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

قیمت نرم افزار خزانه داری دریافت و پرداخت در سایت های مختلف متفاوت بوده و کاربرد کامپیوتر به عنوان یک مجموعه کاملا توانمند توانسته این نرم افزار را با قیمتی مناسب در دسترس سازمان ها قرار دهد. نسخه کامل این نرم افزار آن هم با پشتیبانی دائمی قطعا با قیمتی بالا به فروش می رسد و از نظر امنیتی هم کاملا قبول است. چون هزینه طراحی نرم افزار طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده سایت ها هم آن را با قیمت بالاتری در دسترس کاربران قرار می دهند. در زمان خرید نرم افزار کاربردی می تواند آشنایی اولیه از قابلیت ها و امکانات نرم افزار داشته باشد. هر چه امکانات برنامه بیشتر باشد قیمت بالاتری را هم از آن خود می کند. نرم افزارهایی که با قیمت بالا خرید و فروش می شوند اصولا یک پک کامل هستند که به راحتی روی سیستم های مختلف نصب می شوند و اصولا تحت وب کار خود را انجام می دهند.

منظور از ماژول خزانه داری چیست؟

وظیفه اصلی ماژول خزانه داری، ثبت دریافت و پرداخت های صندوق، ثبت لیست های تنخواه گردان، انجام کلیه عملیات های چک از قبیل دریافت، تهیه گزارش کلیه اسناد پرداختی و به تفکیک پاس، و تهیه گزارش واریز و برداشت از حساب های بانکی، قابلیت درخواست و عملیات چکهای تضمینی پرداخت. شما می‌توانید با خرید اتوماسیون اداری از کاربرد کامپیوتر، این روند را آسان‌تر کنید.

پشتیبانی نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) در کاربرد کامپیوتر

پشتیبانی از نرم افزار خزانه داری دریافت و پرداخت از طریق کاربرد کامپیوتر صورت می گیرد و تنها شامل رفع مشکل و سرویس دهی نیست بلکه مبحث آموزش و راهنمایی را هم شامل می شود. کاربرد کامپیوتر خدمات پس از فروش خود که از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۳۰ و در روزهای شنبه تا چهارشنبه است را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد و با مشاوره های تخصصی خود توانسته شرایط استفاده بهتر از نرم افزار را در اختیار کاربران قرار دهد. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی با مشاوران راهنمایی های لازم را در این خصوص دریافت کنید. پشتیبانی از تمام امکانات نرم افزار باعث شده تا کاربران بتوانند تحت شبکه به صورت همزمان از تمام امکانات استفاده کنند. رفع مشکل در کمترین زمان و ارائه خدمات به صورت کاملا ایمن باعث شده تا بیشتر سازمان ها برای انجام امور مالی و خزانه داری از این سیستم جامع و کامل استفاده کنند.

نحوه ارائه سررسید نامه اسناد دریافتنی و پرداختنی در نرم افزار خزانه داری کاربرد کامپیوتر

در به‌روزرسانی جدید نرم‌افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) کاربرد کامپیوتر، امکان سررسید نامه اسناد دریافتنی و پرداختنی به نرم‌افزار افزوده شده است. این امکان جدید به کاربران این نرم‌افزار کمک می‌کند تا به راحتی و با دقت بیشتری به مدیریت اسناد مالی و معاملات مربوط به دریافت و پرداخت خود بپردازند. نرم‌افزار خزانه داری با توجه به ارزیابی دقیق و محاسبات روزانه، ماهانه، و سالانه، به کاربران اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت مالی خود ارائه می‌دهد. این امکان باعث می‌شود که مدیران بهترین تصمیمات مالی را بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده اتخاذ کنند.

ادامه مطلب

نرم‌افزار خزانه‌ داری که نرم ‌افزار حسابداری دریافت و پرداخت نیز نامیده می‌شود، با هدف تهیه گزارش برای مدیران مالی سازمان‌ها، هیئت مدیره شرکت‌ها و سهامداران طراحی شده است؛ با کمک این نرم‌ افزار مدیران می‌توانند اهداف بلند مدت و استراتژیک سازمان را تعیین کنند.

آنها می‌توانند به کمک گزارش‌های این نرم‌ افزار، نقدینگی را بهینه سازی کنند، حساب‌های بانکی سازمان را کنترل کنند، جریان نقدینگی را به خوبی مدیریت کنند، تعهدات مالی لازم را ارائه دهند و بر انواع سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت انواع وام‌های داخلی و خارجی نظارت کافی داشته باشند. در حقیقت این سیستم نرم‌ افزاری مدیریتی به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند نقدینگی را در سازمان بهینه سازی کنند و ریسک مالی عملیاتی و اعتبار شرکت یا سازمان را کاهش دهند. 

ایجاد گروه‌های مجزا در نرم‌افزار خزانه داری امکان مدیریت بهتر اطلاعات مرتبط با هر مجموعه را فراهم می‌کند. این قابلیت از جلوگیری از اشتباهات و اختلالات در مدیریت مالی و همچنین ارائه گزارشات دقیق برای هر گروه استفاده می‌شود.

بسیاری از مدیران مالی سازمان‌های مختلف ترجیح می‌دهند از نرم‌ افزار خزانه‌داری استفاده کنند که قابل اعتماد باشد. اگر در انتخاب این نرم‌ افزار دچار تردید هستید نرم‌ افزار حسابداری دریافت و پرداخت کاربرد کامپیوتر را به شما معرفی می‌کنیم که ویژگی‌های منحصر به فرد زیر را دارد:

 • در این نرم‌ افزار امکان تعریف و نمایش هشدار در زمان‌های تعیین شده در حین اجرای برنامه وجود دارد.
 • رخدادهایی که با خرید و فروش با اسناد دریافت و پرداخت مرتبط هستند، در آن امکان تسویه دارند.
 • در این نرم‌ افزار شما امکان محاسبه و تسویه پورسانت، پاداش و حق الزحمه کارکنان را خواهید داشت.
 • تمام سوابق و تاریخچه اسناد و چک‌ها به صورت متمرکز در نرم‌ افزار خزانه‌داری کاربرد کامپیوتر ثبت خواهند شد.
 • امکان ثبت گزارش برآورد نقدینگی سازمان در تاریخ سررسید دلخواه در این نرم‌افزار وجود دارد.

امکان تهیه نسخه‌پشتیبان از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی از اهمیت زیادی برخوردار است. این قابلیت به مدیران اجازه می‌دهد که اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مالی مهم به صورت منظم و در مواقع ضروری قابل بازیابی هستند و در مواجهه با خطاها یا مشکلات سیستمی، اطلاعات از دست نرود.

تنظیم سطوح دسترسی به کاربران در نرم‌افزار خزانه داری از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امکان به مدیران این قابلیت را می‌دهد که به اطلاعات حساس و مهم ترتیب دهند و فقط به کاربران مجاز دسترسی بدهند. این تدابیر امنیتی از جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ امنیت اطلاعات حساس مرتبط با خزانه داری کمک می‌کند.

پاسخ به این سوال قطعا مثبت است. یک نرم‌ افزار خزانه‌داری خوب و جامع باید اطلاعات دقیق و لحظه‌ای به کاربر خود ارائه کند  از جمله این اطلاعات؛ نقدینگی سفارش‌های خرید، انجام عملیات ثبت پرداخت‌ها، ثبت اسناد و مدیریت چک‌ها است. با ثبت چک در نرم‌افزار خزانه داری، شما می‌توانید گزارش‌هایی که به اسناد دریافتی و پرداختی شما مرتبط هستند را بر اساس اطلاعاتی مانند شماره چک، شماره فیش و تاریخ سند و چک دریافت کنید.

همچنین می‌توانید وضعیت فعلی چک یا سند مورد نظر را به طور دقیق و لحظه‌ای از روی تاریخچه هر یک از چک‌ها یا اسناد که زمان و شخص دریافت کننده چک یا سند را نشان می‌دهد، مشخص کنید. بخشی از مدیریت چک‌ها شامل اعتبارسنجی افرادی است که چک آن‌ها در نزد شما به امانت وجود دارد.

از امکانات ویژه و کاربردی نرم‌ افزار خزانه‌داری کاربرد کامپیوتر این است که سررسید چک‌ها را به کاربران خود اطلاع می‌دهد. ممکن است مدیران مالی به دلیل مشغله‌های بسیار، تاریخ سررسید چک‌ها را فراموش کرده باشند و یا فراموش کنند آن‌ها را ثبت کنند. با استفاده از یک نرم‌افزار حسابداری دریافت و پرداخت، تمام مدیران مالی می‌توانند حتی از چند روز پیش از موعد سررسید چک‌ها از آن‌ها آگاه شوند. بنابراین یکی از بزرگترین دغدغه‌های مالی آن‌ها با استفاده از این نرم‌افزار از بین می‌رود و می‌توانند وقت و انرژی خود را صرف سایر امور مالی نمایند.

در تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها هزینه‌های جزئی سازمانی برای خریدها و یا پرداخت‌های کوچک و پیش و پا افتاده در نظر گرفته می‌شوند که به اصطلاح به آن تنخواه می‌گویند. در شرکت یا سازمان، معمولا شخصی مسئول و مدیر تنخواه می‌شود و وظیفه او نگهداری از اطلاعات مالی تنخواه است. دریافت اسناد و اطلاعات مربوط به تنخواه یک پروسه پرزحمت و زمان‌بر است. اما اگر این افراد از نرم‌افزار خزانه‌داری برای حساب‌های تنخواه شرکت استفاده کنند، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و انرژی این کار را با دقت بیشتری انجام می‌دهند.

در این نرم‌افزارها موارد مختلفی برای تنخواه کنترل و ثبت می‌شوند. از جمله:

 • اقلامی که هزینه آن‌ها برای ثبت در تنخواه مجاز است.
 • سرفصل‌های مالی که با اقلام هزینه تعریف شده مرتبط هستند.
 • ثبت تنخواه برای هر یک از اقلام هزینه‌ها دارای یک سقف ثبت هزینه هستند.
 • در نرم‌افزار حسابداری دریافت و پرداخت سطح دسترسی تنخواه‌داران به تنخواه‌های مختلف مشخص می‌شود و آنها می‌توانند اطلاعات یک یا چند تنخواه را به کمک این نرم‌افزار کنترل و ثبت کنند.
 • آن دسته از هزینه‌های تنخواه که فاکتور رسمی ندارند قابلیت ثبت در نرم‌افزار را دارند.
ارسال درخواست دمو

گزارش آپدیت
آخرین به روزرسانی نرم افزار خزانه داری

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید