کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

خزانه داری (دریافت و پرداخت)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

خزانه داری (دریافت و پرداخت)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار خزانه داری  دریافت و پرداخت کاربرد کامپیوتر​

 • امکان تعریف و نمایش هشدار در زمان دلخواه در حین اجرای برنامه
 • تسویه رخدادهای مرتبط با خرید و فروش با اسناد دریافت و پرداخت
 • امکان محاسبه و تسویه پورسانت،  پاداش و حق الزحمه
 • ثبت سوابق و تاریخچه اسناد و چک های مرتبط بصورت متمرکز
 • گزارش برآورد نقدینگی شرکت در تاریخ سررسید دلخواه

مشخصات سیستم خزانه داری

 • معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
  نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
  خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب -

 • چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
  تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
  محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
  مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك -

 • گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم خزانه داری

 • معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
  نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
  خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب -

 • چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
  تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
  محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
  مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك -

 • گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم خزانه داری (دریافت و پرداخت)

اطلاعات تکمیلی نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

 • امكان لينك به سيستم حسابداری و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداری
 • راهنمای كار بسيار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
 • امكان تهيه نمودار از گزارشات
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • انتقال گزارشات به EXCEL و HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طريق Email
 • امكان ذخيره گزارشات و بازيابی و مشاهده آنها
 • امكان تنظيم گزارشات توسط كاربر
 • تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
 • امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
 • معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
 • تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
 • امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
 • معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
 • معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
 • معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
 • معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
 • معرفی ویزیتورها
 • تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
 • طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
 • تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
 • ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
 • ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
 • امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
 • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
 • ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
 • چاپ انواع چك بانكهای مختلف
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
 • امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
 • امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
 • امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
 • امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
 • امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
 • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
 • لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
 • امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
 • فهرست  اسناد (لیست برگه ها)
 • صورتها و گردش اسناد
 • گردش اسناد
 • گردش  طرف حسابها و ویزیتورها
 • گردش منابع مالی
 • صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
 • پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
 • ترازها و صورتهای خلاصه
 • موجودی صندوقها
 • تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
 • تراز طرف حسابها
 • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
 • تراز مراكز هزینه
 • تراز ویزیتورها
 • صورت خلاصه عملكرد كاربران
 • سررسیدنامه
 • صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
 • لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
 • گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[5.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / عملیات / ارسال گزارش توسط فاکس
[5.004]1393/10/13امکان ارسال اتوماتیک پیامک از گزارشاترجوع كنید به : گزارشات / گزارش دلخواه / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[5.004]1393/10/13امکان ارسال اتوماتیک پیامک از لیست اسنادرجوع كنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[5.004]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونیکی از لیست اسنادرجوع كنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال توسط پست الکترونیکی

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[5.018]1394/02/08بازسازی اتوماتیک تمام سالهای یک گروه از این نسخه به بعد ، در صورتی که وارد یک گروه اطلاعاتی شوید که دارای سالهای مختلف است ، کلیه سالها بطور اتوماتیک بازسازی می شوند
[5.019]1394/02/15تغییر نحوه دادن دسترسی به کاربرانرجوع كنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

تغییرات زیادی در صفحه دادن دسترسی به کاربران انجام شده است که تعیین دسترسی را تسهیل می بخشد
[5.020]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پایه و لیست اسناد فعال شدرجوع كنید به : اطلاعات پایه یا لیست اسناد / عملیات / ارسال به شعب

توجه: برای استفاده از این مورد ، برنامه شما باید دارای امکان "ارسال به شعب" باشد
[5.032]1394/10/01امکان ثبت زیرحساب طرف چک برای حساب منبع مالی در صدور سند حسابداریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / منابع مالی / جدید یا ویرایش / زیرحساب برای حساب چکها
[5.043]1395/04/13امکان ایجاد اتوماتیک مراکز هزینه در لینک به حسابداریرجوع كنید به : لیست اسناد / ثبت حسابداری / ایجاد اتوماتیک مراکز هزینه در صورت موجود نبودن
[5.050]1395/07/14امکان تنظیم فعال بودن یا نبودن ذخیره اتوماتیک اسنادرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / ذخیره اتوماتیک اسناد در حال ویرایش
[5.054]1395/10/28امکان ثبت هر برگه در یک سند حسابداری جداگانه بصورت اتوماتیکرجوع كنید به :
لیست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداری / گزینه "هر برگه در یک سند حسابداری جداگانه ثبت شود"
[5.064]1396/01/29امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسی ها یک کاریرهنگام تنظیم دسترسی های یک کاربر ، می توان دسترسی های تنظیم شده برای یک گروه را در یک گروه دیگر کپی کرد

رجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / تعیین کل دسترسی ها برای ... / پر کردن
[5.067]1396/05/21در ثبت سند حسابداری ، ثبت "زیر حساب برای بابتها" قابل تنظیم شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / بابت ها / جدید یا ویرایش
[5.069]1396/06/04افزایش سرعت و امکانات گزارش گردش اسناد ، گردش طرف حسابها و گردش منابع مالی- رجوع كنید به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش اسناد
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش طرف حسابها
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش منابع مالی
[5.071]1396/07/04امکان اختصاص دریافتی به پیش فاکتورهای فروشرجوع كنید به : لیست اسناد / برگه های دریافت / جدید یا ویرایش / ستون بابت فاکتورها
[5.082]1396/09/20امکان پیوست مدارک به برگه های دریافت/پرداخت/انتقالرجوع كنید به : لیست اسناد / برگه های دریافت ، پرداخت یا انتقال / عملیات / پیوست
[5.088]1396/11/10امکان چاپ کد ملی طرف حسابها در فرمهای چاپ چکرجوع كنید به :
اطلاعات پایه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
و
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[5.089]1396/11/14امکان تغییر تاریخ توسط کلیدهای میانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[5.092]1396/11/17امکان غیر فعال کردن مراکز هزینهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[5.092]1396/11/17امکان ویرایش دسته جمعی مراکز هزینهرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مراکز هزینه / انتخاب چند مرکز / ویرایش
[5.093]1396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع كنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[5.100]1397/02/23امکان تنظیم اتوماتیک ارتفاع سطرها در فرمهای چاپ گزارشاترجوع كنید به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتیک تنظیم شود
[5.102]1397/03/05امکان انتخاب وضعیت چک در صفحه کنترل گزارش لیست چکهای دریافتی و پرداختیرجوع كنید به :
گزارشات / سررسیدنامه / لیست چکهای دریافتی و پرداختی
[5.107]1397/04/27توضیحات و تاریخ وصول و ردیف چک اضافه شدندرجوع كنید به : ثبت سند / انتخاب حساب اسناد دریافتنی یا پرداخننی / صفحه مشخصات چک
[5.108]1397/05/09امکان خطا یا هشدار در صورت افزایش جمع دریافتی ها/پرداختی های یک فاکتور از مبلغ فاکتوررجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / امکانات ذخیره اسناد
[5.110]1397/05/27ثبت تغییر مشخصات لینک به سایر برنامه ها در عملیات انجام شدهرجوع كنید به :
سیستم جامع / نگهداری / مدیریت وضعیت جاری / عملیات انجام شده

در صورتیکه مشخصات لینک به برنامه های دیگر مثل حسابداری را تغییر دهید ، در عملیات انجام شده ثبت خواهد شد
[5.119]1397/10/25اضافه شدن اقدام کننده در اسنادرجوع كنید به :
لیست اسناد / ستون اقدام
یا
ویرایش اسناد / کلیک روی آیکون "دریاره سند"

اقدام کننده فردی است که برای اولین بار سند را ثبت می کند

* توضیح : سندهایی که تا کنون ثبت شده اند ، اقدام کننده ندارند و بعد از اینکه مجدد ویرایش شوند ، کاربر ویرایش کننده به عنوان اقدام کننده سند معرفی خواهد شد که ممکن است با کاربری که واقعا برای اولین بار سند را ثبت کرده است متفاوت باشد
[5.120]1397/11/09امکان کنترل خالی بودن مرکزهزینه ، پروژه یا ویزیتور ها در برگه هارجوع كنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
یا
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[5.120]1397/11/09امکان انتخاب مرکزهزینه و پروژه در صفحه کنترل گزارشات صورت خلاصه چکها و لیست چکهای دریافتی و پرداختیرجوع کنید به :
گزارشات / سررسیدنامه / گزارشات صورت خلاصه چکها و لیست چکهای دریافتی و پرداختی
[5.120]1397/11/09اضافه شدن ستونهای مرکزهزینه و پروژه به گزارشات صورت خلاصه چکها و لیست چکهای دریافتی و پرداختیرجوع کنید به :
گزارشات / سررسیدنامه / گزارشات صورت خلاصه چکها و لیست چکهای دریافتی و پرداختی
[5.122]1397/12/22امکان تعیین عنوان دلخواه برای پروژه ها و مراکز هزینهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "عنوانها"
[5.134]1398/04/23امکان تعیین محدوده چکهای دریافتنی/پرداختنی در گزارش تراز منابع مالیرجوع کنید به :
گزارشات / ترازها و صورتهای خلاصه / تراز منابع مالی
[5.134]1398/04/23امکان غیر فعال کردن طرف حسابهارجوع کنید به :
اطلاعات پایه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
[5.135]1398/05/22امکان ثبت دریافتی/پرداختی بابت قرارداد ها و سفارشاترجوع کنید به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / بابت فاکتورها
[5.139]1398/07/14نمایش فاصله زمانی تاریخ برگه ها و چکها از تاریخ فاکتورها در گزارشاترجوع کنید به :
گزارشات / گردش ها /"دریافتی های فاکتورهای فروش" یا "پرداختی های فاکتورهای خرید"
[5.161]1399/06/03امکان تغییر دسته جمعی وضعیت اسنادرجوع کنید به : لیست اسناد / عملیات / ثبت وضعیت اسناد
[5.163]1399/07/01امکان محدود کردن دسترسی کاربران در ثبت خرید و فروشرجوع کنید به :
سیستم / گروهها و کاربران / کاربران / دسترسی "ثبت خرید و فروش" / جدید یا ویرایش
[5.171]1399/10/22اضافه شدن "تاریخ تغییر وضعیت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاریخ تغییر وضعیت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاریخ تغییر وضعیت
[5.173]1399/11/21امکان ثبت و حذف حسابداری بصورت دسته جمعیرجوع کنید به :
لیست اسناد / ثبت حسابداری

- در صورت انتخاب تعدادی اسناد از لیست ، می توانید سند حسابداری را برای تمام آنها بصورت تفکیکی یا تجمیعی ثبت کنید.

برای این منظور بعد از انتخاب اسناد از لیست ، ثبت حسابداری را بزنید ، سپس با زدن کلید ثبت ، دو گزینه قابل انتخاب خواهد بود : ثبت دسته جمعی یا ثبت به تفکیک.
همچنین اگر اسناد انتخاب شده قبلا ثبت حسابداری شده باشند ، امکان حذف دسته جمعی اسناد حسابداری نیز فراهم شده است
[5.174]1399/11/27امکان کنترل خالی نبودن مشخصه های اضافی برای تمام اطلاعات پایه و اسناد رجوع کتید به :
مشخصات عمومی / مشخصه های اضافی / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
[5.174]1399/11/27افزایش طول مشخصه های اضافیطول مشخصه های اضافی افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[5.178]1400/01/22امکان تنظیم ملاحظات اسناد لینک حسابداریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / ملاحظات سند لینک
[5.180]1400/03/11امکان تعیین نوع سند حسابداری پیش فرض در ثبت حسابداریرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات حسابداری / توع سند
[5.181]1400/03/25امکان اخذ گزارش دفتر حساب "طرف حساب" در برگه های دریافت و پرداخترجوع کنید به :
لیست اسناد دریافت و پرداخت / جدید یا ویرایش / عملیات / دفتر حساب از حسابداری

توجه : برای اخذ این گزارش باید اطلاعات به حسابداری لینک باشند
[5.184]1400/04/23کد اقتصادی به طرف حسابها اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / طرف حسابها / جدید یا ویرایش
[5.186]1400/05/05تفکیک دسترسیهای مشاهده و تغییر اسناد سایر کاربرانرجوع كنید به : صفحه اصلی / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[5.186]1400/05/05امکان دسترسی کاربران به مشاهده اسناد بدون ویرایش آنهارجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[5.188]1400/06/22شناسه صیادی به مشخصات چکها اضافه شدرجوع کنید به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / ثبت مشخصات چک
[5.197]1400/10/21امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات پایه مستقیما از روی گزارشاترجوع کنید به :
در تمام گزارشات ، در صورتی که یکی از اطلاعات پایه مانند حساب ، کالا ، مشتری یا ... در ستونهای گزارش موجود باشد ، امکان مشاهده یا ویرایش آن (بر اساس دسترسی کاربر) بطور مستقیم با کلیک راست از روی گزارش میسر است
[5.202]1401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
[5.204]1401/03/04امکان ذخیره اطلاعات پایه در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"
[5.213]1401/06/29پیوست اسناد به بانک اطلاعاتی منتقل شدتا این نسخه ، پیوستهای اسناد ، فایلهایی روی هارد بودند و فقط لینک آنها به اسناد پیوست می شد و با حذف فایل از روی هارد ، پیوست نیز حذف می شد .
از این نسخه ، پیوستها به بانک اطلاعاتی منتقل می شوند و با حذف فایل از روی هارد ، حذف نخواهند شد و همراه با نسخه های پشتیبان ، بایگانی می شوند .
[5.213]1401/06/29امکان مشاهده و تغییر پیوستها از روی لیست اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / عملیات / پیوست
[5.219]1401/09/26امکان ادغام فقط بندهای بدهکار یا فقط بندهای بستانکار در ثبت سند حسابداریرجوع کنید به : لیست اسناد / ثبت حسابداری
[5.206]1401/03/11عدم امکان ابطال اسنادی که ثبت حسابداری یا خرید و فروش شده اندرجوع کنید به :

لیست اسناد / عملیات / تغییر وضعیت اسناد / باطل

در صورت اقدام به باطل کردن سندی که قبلا ثبت حسابداری یا خرید و فروش شده باشد ، اجازه ابطال داده نخواهد شد
[5.207]1401/03/24امکان تغییر کد همزمان در تمام برنامه های لینک شدهاز این نسخه ، این امکان فراهم شده است که برای تغییر کد یکی از اطلاعات پایه در تمام سیستمهای لینک شده، می توانید از سیستم مادر اقدام به تغییر کد کنید و این تغییر بطور همزان در تمام سیستمها اتفاق خواهد افتاد.

سیستمهای مادر برای اطلاعات پایه مشترک سیستمها به شرح زیر هستند :
* برای حسابها ، زیر حسابها ، مراکز هزینه ، پروژه ها ، ارزها : سیستم حسابداری
* برای کالاها ، ویزیتورها : سیستم خرید و فروش
* برای انبارها : سیستم انبارداری

به عنوان مثال ، در صورتی که کد حساب صندوق را در سیستم حسابداری تغییر دهید و حساب صندوق در سیستم دریافت و پرداخت به یک منبع مالی اختصاص داده شده باشد ، کد حساب منبع مالی تیز بطور اتوماتیک تغییر خواهد کرد.
و یا در صورت تغییر کد مرکزهزینه یا پروژه و یا ارز در سیستم حسابداری ، این تغییر در تمام برنامه ها بطور همزمان اتفاق می افتد

نکته مهم اینکه برای هماهنگ بودن با نسخه های قبلی برنامه ، گزینه "تفییر کد در برنامه های لینک هم انجام شود" اضافه شده است
[5.209]1401/04/04گزینه "ابتدا بندهای بدهکار ذخیره شوند" به صدور اسناد حسابداری اضافه شدرجوع کنید به : لیست اسناد / ثبت حسابداری
 • تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
 • امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
 • معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
 • تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
 • امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
 • معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
 • معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
 • معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
 • معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
 • معرفی ویزیتورها
 • تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
 • طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
 • تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
 • ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
 • ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
 • امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
 • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
 • ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
 • چاپ انواع چك بانكهای مختلف
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
 • امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
 • امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
 • امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
 • امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
 • امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
 • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
 • لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
 • امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
 • فهرست  اسناد (لیست برگه ها)
 • صورتها و گردش اسناد
 • گردش اسناد
 • گردش  طرف حسابها و ویزیتورها
 • گردش منابع مالی
 • صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
 • پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
 • ترازها و صورتهای خلاصه
 • موجودی صندوقها
 • تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
 • تراز طرف حسابها
 • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
 • تراز مراكز هزینه
 • تراز ویزیتورها
 • صورت خلاصه عملكرد كاربران
 • سررسیدنامه
 • صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
 • لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
 • گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

نرم افزارهای خزانه داری بیشتر برای مدیریت  منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرند و به کمک آنها می توان منابع مالی را به خوبی و در جهتی صحیح و هدفمند کنترل کرد. این برنامه با امکانات متنوعی طراحی شده و شما می توانید در شرایط مختلف از این قابلیت ها استفاده کنید. نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) روی سیستم های مختلف قابل نصب و اجرا بوده بدین ترتیب شرکت های مختلف می توانند آن را به کار بگیرند. در این سیستم منابع مالی به صورت ریالی و ارزی تعریف می شوند‌‌. نرم افزار چک های سر رسید را هشدار می دهد تا در جهت پاس کردن آنها اقدام کنید. تمام دریافت و پرداخت های این سیستم به صورت کاملا دقیق و بدون خطا محاسبه می شود. محاسبات روزانه و ماهانه و سالانه صورت می گیرد و شما در هر زمانی می توانید به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشید. 

ضرورت استفاده از نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت ) در سازمانها

ضرورت استفاده از نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) در سازمان ها بسیار زیاد بوده چون به مدیریت منابع مالی یک سازمان کمک زیادی می کند. تمام اسناد مربوط به دریافت و پرداخت و خرید و فروش به همراه زمان دقیق آن‌ها در سیستم ثبت و در زمان معین تسویه می شوند. امکان لینک نرم افزار به سیستم حسابداری وجود دارد و می توان اسناد حسابداری را به صورت اتوماتیک ثبت کرد. اهمیت استفاده از این نرم افزار در سازمان به این دلیل است که درون خود دارای یک راهنمای جامع و کامل است که اگر شما با مشکل روبرو شدید از آن کمک بگیرید. کاربران می توانند به صورت همزمان در شبکه به تمام امکانات نرم افزار دسترسی داشته باشند و داده ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. امکان ارسال گزارشات به صورت ایمیل برای مدیریت وجود دارد تا مدیریت هم از حساب مالی سازمان اطلاع داشته باشد.

برای خرید نرم افزار انبار (کنترل موجودی) کلیک کنید

منظور از خزانه داری(دریافت و پرداخت) چیست؟

منظور از خزانه داری (دریافت و پرداخت) در واقع مدیریت منایع مالی و خرید و فروش‌ها است. تمام اسناد دریافتی و پرداختی که مربوط به خرید و فروش سازمان هستند درون نرم افزاری جامع و کامل ثبت می شوند تا به صورت روزانه و ماهانه محاسبات کامل شود. نرم افزار خزانه داری با هدف کنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است. در واقع فرآیند خزانه داری از طریق سه حوزه نقدینگی، اسنادی و صندوق داری در سازمانها مدیریت می شود.  کارکنان سازمان که کار خزانه داری را انجام می دهند باید به سیستم نقدینگی و همچنین اسناد و مدارک و صندوق داری سازمان دسترسی داشته باشند تا آنها را در نرم افزار خزانه داری به ثبت برسانند. چون تعداد ورود و خروج نقدینگی در سازمان ها زیاد است آنها نیاز به نرم افزار دریافت و پرداخت دارند تا این نقدینگی را با زمان دقیق محاسبه کند. صدور اسناد حسابداری از قبیل اسناد مرتبط با دریافتی ها ،  پرداختی ها ، چک ها و … از جمله قابلیت های ساده یک نرم افزار خزانه داری می باشد.

چرا سیستم نرم افزار خزانه داری اهمیت دارد؟

یکی از بهترین سیستم های نرم افزاری که استفاده از آن تاثیر زیادی در بهینه سازی نقدینگی دارد، نرم افزار خزانه داری است. این سیستم یک نوع سیستم مدیریتی است که از آن برای کاهش ریسک های مالی، عملیاتی و افزایش اعتبار یک شرکت یا سازمان استفاده می شود. در واقع کاربرد اصلی سیستم نرم افزار خزانه داری، تهیه گزارش مورد نیاز مدیران مالی و هیات مدیره و سهامداران برای تعیین اهداف بلندمدت و استراتژیک سازمان است. در واقع با استفاده از این گزارش ها می توان گزارش هایی برای بهینه سازی نقدینگی، کنترل حساب های بانکی، ارائه تعهدات بانکی، مدیریت جریان نقدینگی، و نظارت بر سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می شود.

قیمت نرم افزار خزانه داری(دریافت و پرداخت)

قیمت نرم افزار خزانه داری دریافت و پرداخت در سایت های مختلف متفاوت بوده و کاربرد کامپیوتر به عنوان یک مجموعه کاملا توانمند توانسته این نرم افزار را با قیمتی مناسب در دسترس سازمان ها قرار دهد. نسخه کامل این نرم افزار آن هم با پشتیبانی دائمی قطعا با قیمتی بالا به فروش می رسد و از نظر امنیتی هم کاملا قبول است. چون هزینه طراحی نرم افزار طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده سایت ها هم آن را با قیمت بالاتری در دسترس کاربران قرار می دهند. در زمان خرید نرم افزار کاربردی می تواند آشنایی اولیه از قابلیت ها و امکانات نرم افزار داشته باشد. هر چه امکانات برنامه بیشتر باشد قیمت بالاتری را هم از آن خود می کند. نرم افزارهایی که با قیمت بالا خرید و فروش می شوند اصولا یک پک کامل هستند که به راحتی روی سیستم های مختلف نصب می شوند و اصولا تحت وب کار خود را انجام می دهند.

منظور از ماژول خزانه داری چیست؟

وظیفه اصلی ماژول خزانه داری، ثبت دریافت و پرداخت های صندوق، ثبت لیست های تنخواه گردان، انجام کلیه عملیات های چک از قبیل دریافت، تهیه گزارش کلیه اسناد پرداختی و به تفکیک پاس، و تهیه گزارش واریز و برداشت از حساب های بانکی، قابلیت درخواست و عملیات چکهای تضمینی پرداخت.

پشتیبانی نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) در کاربرد کامپیوتر

پشتیبانی از نرم افزار خزانه داری دریافت و پرداخت از طریق کاربرد کامپیوتر صورت می گیرد و تنها شامل رفع مشکل و سرویس دهی نیست بلکه مبحث آموزش و راهنمایی را هم شامل می شود. کاربرد کامپیوتر خدمات پس از فروش خود که از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۳۰ و در روزهای شنبه تا چهارشنبه است را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد و با مشاوره های تخصصی خود توانسته شرایط استفاده بهتر از نرم افزار را در اختیار کاربران قرار دهد. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی با مشاوران راهنمایی های لازم را در این خصوص دریافت کنید. پشتیبانی از تمام امکانات نرم افزار باعث شده تا کاربران بتوانند تحت شبکه به صورت همزمان از تمام امکانات استفاده کنند. رفع مشکل در کمترین زمان و ارائه خدمات به صورت کاملا ایمن باعث شده تا بیشتر سازمان ها برای انجام امور مالی و خزانه داری از این سیستم جامع و کامل استفاده کنند.

نحوه ارائه سررسید نامه اسناد دریافتنی و پرداختنی در نرم افزار خزانه داری کاربرد کامپیوتر

در به‌روزرسانی جدید نرم‌افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) کاربرد کامپیوتر، امکان سررسید نامه اسناد دریافتنی و پرداختنی به نرم‌افزار افزوده شده است. این امکان جدید به کاربران این نرم‌افزار کمک می‌کند تا به راحتی و با دقت بیشتری به مدیریت اسناد مالی و معاملات مربوط به دریافت و پرداخت خود بپردازند. نرم‌افزار خزانه داری با توجه به ارزیابی دقیق و محاسبات روزانه، ماهانه، و سالانه، به کاربران اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت مالی خود ارائه می‌دهد. این امکان باعث می‌شود که مدیران بهترین تصمیمات مالی را بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده اتخاذ کنند.

ادامه مطلب

ایجاد گروه‌های مجزا در نرم‌افزار خزانه داری امکان مدیریت بهتر اطلاعات مرتبط با هر مجموعه را فراهم می‌کند. این قابلیت از جلوگیری از اشتباهات و اختلالات در مدیریت مالی و همچنین ارائه گزارشات دقیق برای هر گروه استفاده می‌شود.

امکان تهیه نسخه‌پشتیبان از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی از اهمیت زیادی برخوردار است. این قابلیت به مدیران اجازه می‌دهد که اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مالی مهم به صورت منظم و در مواقع ضروری قابل بازیابی هستند و در مواجهه با خطاها یا مشکلات سیستمی، اطلاعات از دست نرود.

تنظیم سطوح دسترسی به کاربران در نرم‌افزار خزانه داری از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امکان به مدیران این قابلیت را می‌دهد که به اطلاعات حساس و مهم ترتیب دهند و فقط به کاربران مجاز دسترسی بدهند. این تدابیر امنیتی از جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ امنیت اطلاعات حساس مرتبط با خزانه داری کمک می‌کند.

ارسال درخواست دمو

گزارش آپدیت
آخرین به روزرسانی نرم افزار خزانه داری

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید