کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

نرم افزار اتوماسیون اداری

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار اتوماسیون اداری کاربرد کامپیوتر​

 • معرفی مدیران و کاربران هر واحد سازمان
 • تشكیل پرونده های كاری جهت انجام امور درون سازمانی و برون سازمانی
 • گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران
 • ثبت پیوست فایلها به پرونده ها
 • اتصال سندهای سایر سیستمها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها
 • تعیین دسترسیهای کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین
 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل
 • ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعت

مشخصات سیستم اتوماسیون اداری

 • معرفی مديران و کاربران هر واحد سازمان -
  تشكيل پرونده های كاری جهت انجام امور درون سازمانی و برون سازمانی -
  گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران -
  ثبت پیوست فایل ها به پرونده ها -
  اتصال سندهای سایر سیستم ها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها -
  تعیین دسترسی های کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین -

 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل -
  ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعتی -
  ثبت برگه های ماموریت به صورت روزانه و ساعتی -
  ثبت مجوزهای اضافه کاری -
  افزودن توضیحات خاص مدیران برای هر پرونده کاری که برای کاربران قابل مشاهده نباشد -
  دارای کارتابل شخصی برای تمام کاربران به تفکیک ارجاعات ارسالی و دریافتی -

 • بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی با گروه بندی نامه ها -
  شماره بندی نامه ها با اندیکاتور به صورت اتوماتیک -
  تعیین مشخصه های دلخواه جهت بایگانی نامه ها -
  ارجاع نامه بین مراكز و كاربران مختلف در سیستم -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم اتوماسیون اداری

 • معرفی مديران و کاربران هر واحد سازمان -
  تشكيل پرونده های كاری جهت انجام امور درون سازمانی و برون سازمانی -
  گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران -
  ثبت پیوست فایل ها به پرونده ها -
  اتصال سندهای سایر سیستم ها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها -
  تعیین دسترسی های کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین -

 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل -
  ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعتی -
  ثبت برگه های ماموریت به صورت روزانه و ساعتی -
  ثبت مجوزهای اضافه کاری -
  افزودن توضیحات خاص مدیران برای هر پرونده کاری که برای کاربران قابل مشاهده نباشد -
  دارای کارتابل شخصی برای تمام کاربران به تفکیک ارجاعات ارسالی و دریافتی -

 • بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی با گروه بندی نامه ها -
  شماره بندی نامه ها با اندیکاتور به صورت اتوماتیک -
  تعیین مشخصه های دلخواه جهت بایگانی نامه ها -
  ارجاع نامه بین مراكز و كاربران مختلف در سیستم -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم اتوماسیون اداری

اطلاعات تکمیلی نرم افزار اتوماسیون اداری

 • معرفی مشتریان
 • معرفی واحدها
 • ثبت مشخصه های بایگانی
 • ثبت گروههای بایگانی
 • تعریف دفاتر اندیكاتور
 • ثبت انواع كارها
 • امكان ثبت و استفاده ازعبارات پیش فرض در نرم افزار
 • تنظیم مشخصات اصلی سیستم توسط كاربر

تشكیل پرونده جهت هر عنوان كاری(task) ، كه همزمان نتایج مرتبط با آن قابل ثبت خواهد بود.

ارجاع نامه بین واحدها و كاربران مختلف درسیستم (حتی در شعب با فواصل زیاد)

ایجاد ضمائم فایلی برای پرونده ها از قبیل نامه های ارجاع شده و امكان مشاهده آن ها.

تعیین تاریخ و مهلت ارجاع، همزمان با امكان پاراف كردن نامه های رسیده و ارجاع آنها

نمایش كارتابل شخصی هر كاربر به تفكیك ارجاعات ارسالی و دریافتی و امكان ثبت نتیجه برای هر پرونده كاری و ارجاع آن به سایر كاربران سیستم

طبقه بندی پرونده ها به دو دسته عادی و محرمانه و تعیین دسترسی كاربران خاص به پرونده های محرمانه

ارتباط با سایر نرم افزارها (خرید و فروش، انبار، حقوق دستمزد و ..) كه امكان فراخوانی اطلاعات آنها را جهت تهیه فرمهای اداری (مثل فرم درخواست
خرید كالا، ماموریت و مرخصی كاركنان و..) به صورت paperless فراهم می سازد.

نمایش درختی چرخه ارجاعات هر پرونده كاری

ثبت گزارش كار روزانه توسط هر كاربر

برگه مرخصی : جهت ثبت مرخصی ساعتی و روزانه پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • نمایش مانده مرخصی پرسنل (در صورت دارا بودن سیستم حقوق دستمزد)
 • ارجاع برگه مرخصی به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت نوع مرخصی درخواستی (استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و…)
 • ثبت علت مرخصی

برگه ماموریت : جهت ثبت مجوز اعزام پرسنل به ماموریت و سفر از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • ثبت درخواست ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
 • ارجاع برگه درخواست ماموریت به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

مجوز اضافه کاریجهت ثبت مجوز جهت اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • ثبت درخواست اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری به صورت روزانه با امکان ثبت ساعات درخواستی
 • ارجاع برگه درخواست اضافه کاری به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین

 • مكان معرفی مشخصه های دلخواه جهت بایگانی اسناد
 • تعریف گروههای بایگانی برای تفكیك اولیه اسناد و مدارك
 • تعریف دفاتر اندیكاتور با امكان صدور شماره اتوماتیك با فرمتهای دلخواه
 • امكان بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی ، تصاویر اسكن شده ، فكسها، نامه های الكترونیك و سایر مداركی كه به صورت فایل موجود باشند.
 • امكان مشاهده ، ویرایش ، چاپ و ثبت مشخصه های بایگانی جهت اسناد
 • امكان دستیابی به اسناد و مدارك از طریق جستجوی سریع مشخصه های بایگانی
 • صدور نامه با امکان شماره‌گذاری و ثبت تاریخ اتوماتیك با توجه به اندیكاتور انتخاب شده
 • امكان طراحی و ذخیره قالب‌های استاندارد برای نامه‌ها
 • گزارش فهرست پرونده ها با امكان انتخاب مشتری ، نوع كار، تعیین وضعیت ، محدوده تاریخی و . . .
 • گزارش فهرست ارجاعات با امكان انتخاب وضعیت ارجاع،ارجاع دهنده،ارجاع شونده و . . .
 • گزارش فهرست گزارش كارهای كاربران
 • گزارش فهرست اسناد بایگانی شده

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
1.2561402/09/05راهنماي ویدیویی آنلاينکليد راهنماي ویدیویی انلاين بصورت يک آيکون پخش ويديو در بعضي صفحات برنامه اضافه شده است (مثال : صفحه ایجاد سال مالي)
و بتدريج به صفحات بيشتري اضافه خواهد شد. با زدن اين کليد ، آخرين ويديوي راهنماي آن صفحه بصورت آنلاين براي شما پخش خواهد شد.

براي اطلاعات بيشتر با بخش پشتيباني شرکت تماس حاصل فرماييد
1.2401401/10/26امکان ثبت عنوان برای مشتریانرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / مشتریان / جدید یا ویرایش
1.2331401/06/30امکان مشاهده و تغيير پيوستها از روي ليست اسنادرجوع کنيد به :
ليست اسناد / عمليات / پيوست
1.2301401/03/07امکان صدور پرونده جديد روي گزارش کارهارجوع کنيد به : پرونده ها / گزارش کارها / جدید یا ویرایش / عملیات / پرونده جدید
1.2281401/03/01امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنيد به :

اطلاعات پايه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
1.2261401/01/20گزارش "عملکرد کاربران - پرونده ها" اضافه شدرجوع کنيد به : گزارشات / عملکردها
1.2231400/12/02گزارش فهرست مشتريان اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / فهرستها
1.2101400/06/29گزارش صورت خلاصه فرآيندها براساس مشتريانرجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهای خلاصه / گزارش صورت خلاصه فرآيندها براساس مشتريان
1.2101400/06/29گزارش صورت خلاصه فرآيندها براساس انواع کاررجوع کنيد به :
گزارشات / صورتهای خلاصه / گزارش صورت خلاصه فرآيندها براساس انواع کار
1.2041400/04/27گزارش فهرست ارجاعات برگه های مرخصی / مجوزهای اضافه کاری و ... اضافه شدرجوع کنيد به :
گزارشات / ارجاعات
1.2041400/04/27"فرايند ها" اضافه شدندرجوع کنيد به : اطلاعات پایه / فرایندها

در صورت نیاز به مرحله بندی یک پروسه کاری از فرایند استفاده می شود. مراحل مورد نظر در این قسمت معرفی شده و در پرونده های ارجاعی انتخاب میگردند. همچنین میتوان این فرآیندها را برای هر نوع کار محدود ساخت.
1.1861398/09/17تیکتهای پشتیبانی اضافه شدرجوع کنيد به :
پرونده ها / تیکتهای پشتیبانی
1.1811398/06/04امکان تعيين نوع 1 تا 3 براي پرونده ها همراه با محدود کردن دسترسي کاربران به اين انواع سندرجوع کنید به : ویرایش پرونده یا پرونده جدید / نوع
1.1771398/04/05اضافه شدن مجوزهای اضافه کاریرجوع كنيد به : لیست اسناد / مجوزهای اضافه کاری
1.1701398/02/16اضافه شدن ستون کد و نام "ارجاع به" در گزارش کارهارجوع کنید به : لیست اسناد / گزارش کارها / جدید یا ویرایش / ستونهای کد و نام "ارجاع به"
1.1701398/02/16امکان پر کردن گزارش کار از "گزارش کار تقسيم کننده کارها"رجوع کنيد به :

لیست اسناد / گزارش کارها / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از گزارش کار تقسيم کننده کارها
1.1611397/10/04حداکثر حجم پيوست اضافه شد رجوع كنيد به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / پيوست
1.1611397/10/04امکان صدور درخواست مرخصي توسط فرد ديگررجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های مرخصی / جدید
1.1591397/09/19گزارش فهرست برگه های مرخصی اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها
1.1571397/08/21اضافه شدن برگه های ماموریترجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های ماموریت
1.1541397/08/01اضافه شدن برگه های مرخصیرجوع كنيد به : لیست اسناد / برگه های مرخصی
1.1501397/02/22امکان تنظيم اتوماتيک ارتفاع سطرها در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتيک تنظيم شود
1.1391396/01/19امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
1.1241395/08/25يادداشت مديران به گزارشات روزانه اضافه شدرجوع كنيد به : پرونده ها / گزارشات کار / جديد يا ويرايش / يادداشت مديران
1.1211395/07/25مشتري و شماره موبايل به بايگاني اسناد اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / بايگاني اسناد / جديد يا ويرايش
1.1091395/01/31تاريخ عمل به پرونده ها اضافه شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / پرونده ها / جديد يا ويرايش
1.1091395/01/31گزارش اتوماتيک "سررسيد تاريخ عمل پرونده ها" اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / گزارشات / تنظيم گزارشات اتوماتيك هنگام اجراي برنامه
1.1071394/12/12امکان ويرايش دسته جمعي پرونده هارجوع كنيد به : گزارشات / فهرست ها / گزارش فهرست پرونده ها / ويرايش دسته جمعي
1.1011394/02/27"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
1.1001394/02/14تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
1.0951393/11/26گزارشات اتوماتيک اضافه شدندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / گزارشات / تنظيم گزارشات اتوماتيک هنگام اجراي برنامه
1.0871393/02/16بايگاني راکد اضافه شدرجوع کنيد به :
ليست پرونده ها / عمليات / بايگاني راکد
1.0831392/11/14"گفتگو" اضافه شدرجوع كنيد به : صفحه اصلي / گفتگو
1.0831392/11/14"رابط پرونده ها" اضافه شدرجوع كنيد به : ويرايش پرونده

با اين امکان جديد ، مي توانيد يک پرونده را با چندين پرونده مرتبط نماييد
1.0791392/09/10امکان ثبت نتيچه براي رونوشتهارجوع كنيد به : ارجاعات / ارحاعات دريافتي / ثبت نتيجه
1.0781392/06/31امکان جستجوي پيشرفته در اطلاعات پايه و ليست اسناد و ليستهاي داخل سندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند / ليست اطلاعات پايه مورد نظر / جستجوي پيشرفته
1.0601391/09/12نوع پرونده "خصوصي" اضافه شدپرونده هايي با اين نوع ، فقط توسط اقدام کننده و ارجاع شونده قابل مشاهده خواهند بود

رجوع کنيد به : ليست پرونده ها / جديد يا ويرايش
1.0561391/07/15افزايش سرعت ثبت و مشاهده عمليات انجام شده رجوع كنيد به : سيستم جامع / نگهداري / مديريت وضعيت جاري
1.0551391/07/08در ليست ارجاعات ، ارجاعات خوانده نشده پررنگ مي شوندرجوع كنيد به : صفحه اصلي / ارجاعات
1.0551391/07/08امکان چاپ نکردن نام شرکت در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / چاپ / گزينه "نام شرکت چاپ شود"
1.0531391/05/31رونوشت به ارجاعات اضافه شدرجوع كنيد به : ارجاع دادن / رونوشت
1.0521391/04/18امکان طراحي فرمهاي چاپدر صورت داشتن برنامه طراحي فرمهاي چاپ ، از اين نسخه اين امکان در سيستم ارجاعات اضافه مي شود که فرمهاي چاپش توسط آن برنامه تهيه شوند
1.0501391/03/24گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس کاربرانرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
1.0501391/03/24گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس مشتريانرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
1.0491391/03/16امکان تعريف کاربران رابطرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / واحدها / جديد يا ويرايش

کاربران رابط امکان ارجاع پرونده ها به ساير واحدها را دارا مي باشند
1.0491391/03/16گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس مشتريانرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
1.0491391/03/16گزارش صورت خلاصه گزارش کارها بر اساس کاربرانرجوع كنيد به : گزارشات / صورتهاي خلاصه
1.0481390/11/23اضافه شدن قسمت بايگاني اسنادرجوع كنيد به : ثبت اسناد / بايگاني اسناد
1.0461390/11/03توضيحات مديران اضافه شدرجوع كنيد به : پرونده ها
1.0441390/10/12تغييرات عمده در ظاهر برنامه
1.0441390/10/12توضيحات مديران اضافه شدفقط مديران واحد ها به اين توضيحات دسترسي دارند
1.0421390/08/28فعال شدن بخش "گزارشات کار"رجوع كنيد به :
ثبت اسناد / گزارشات کار
يا
گزارشات / فهرستها / فهرست گزارشات کار
1.0391390/07/20تعريف مشخصات اضافي براي پرونده ها و استفاده از آنها در گزارشاترجوع كنيد به :
مشخصات عمومي / پرونده ها / مشخصات اضافي پرونده ها
يا
ليست اسناد / پرونده ها / جديد يا ويرايش / عمليات / مشخصات اضافي

در گزارشات نيز اين مشخصات اضافي هم در صفحه کنترل گزارش و هم در ستونهاي گزارش اضافه شده اند
1.0381390/07/17گزارش فهرست پرونده هارجوع كنيد به : گزارشات / فهرستها / فهرست پرونده ها
1.0361390/07/09امکان "محرمانه" کردن يک پروندهدر صورتي که پرونده اي محرمانه شود ، فقط اقدامکننده و کساني که پرونده به آنها ارجاع شده است مي توانند پرونده را ببينند. همچنين ، مدير واحدي که اقدام کننده عضو آن است ني مي تواند پرونده را ببيند. ساير کاربران به مشاهده پرونده هاي محرمانه دسترسي ندارند
1.0291389/11/06امکان تعريف کاريران و مديران واحدهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / واحدها / جديد يا ويرايش

با تعريف کاربران واحد ها ، هر کاربر فقط مي تواند به کاربران همان واحد ارجاع دهد
مديران واحدها ، علاوه بر کاربران واحد خودشان ، مي توانند به مديران ساير واحد ها نيز ارجاع دهند
1.0171389/03/10دسترسي کاربران به مشتريان اضافه شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشتريان / عمليات / دسترسي کاربران

تشكیل پرونده جهت هر عنوان كاری(task) ، كه همزمان نتایج مرتبط با آن قابل ثبت خواهد بود.

ارجاع نامه بین واحدها و كاربران مختلف درسیستم (حتی در شعب با فواصل زیاد)

ایجاد ضمائم فایلی برای پرونده ها از قبیل نامه های ارجاع شده و امكان مشاهده آن ها.

تعیین تاریخ و مهلت ارجاع، همزمان با امكان پاراف كردن نامه های رسیده و ارجاع آنها

نمایش كارتابل شخصی هر كاربر به تفكیك ارجاعات ارسالی و دریافتی و امكان ثبت نتیجه برای هر پرونده كاری و ارجاع آن به سایر كاربران سیستم

طبقه بندی پرونده ها به دو دسته عادی و محرمانه و تعیین دسترسی كاربران خاص به پرونده های محرمانه

ارتباط با سایر نرم افزارها (خرید و فروش، انبار، حقوق دستمزد و ..) كه امكان فراخوانی اطلاعات آنها را جهت تهیه فرمهای اداری (مثل فرم درخواست
خرید كالا، ماموریت و مرخصی كاركنان و..) به صورت paperless فراهم می سازد.

نمایش درختی چرخه ارجاعات هر پرونده كاری

ثبت گزارش كار روزانه توسط هر كاربر

برگه مرخصی : جهت ثبت مرخصی ساعتی و روزانه پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • نمایش مانده مرخصی پرسنل (در صورت دارا بودن سیستم حقوق دستمزد)
 • ارجاع برگه مرخصی به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت نوع مرخصی درخواستی (استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و…)
 • ثبت علت مرخصی

برگه ماموریت : جهت ثبت مجوز اعزام پرسنل به ماموریت و سفر از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • ثبت درخواست ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
 • ارجاع برگه درخواست ماموریت به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

مجوز اضافه کاریجهت ثبت مجوز جهت اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری پرسنل از این برگه استفاده می شود.

 • امکانات :
 • ثبت درخواست اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری به صورت روزانه با امکان ثبت ساعات درخواستی
 • ارجاع برگه درخواست اضافه کاری به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز

ارجاع پرونده های اتوماسیون اداری توسط جانشین

 • مكان معرفی مشخصه های دلخواه جهت بایگانی اسناد
 • تعریف گروههای بایگانی برای تفكیك اولیه اسناد و مدارك
 • تعریف دفاتر اندیكاتور با امكان صدور شماره اتوماتیك با فرمتهای دلخواه
 • امكان بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی ، تصاویر اسكن شده ، فكسها، نامه های الكترونیك و سایر مداركی كه به صورت فایل موجود باشند.
 • امكان مشاهده ، ویرایش ، چاپ و ثبت مشخصه های بایگانی جهت اسناد
 • امكان دستیابی به اسناد و مدارك از طریق جستجوی سریع مشخصه های بایگانی
 • صدور نامه با امکان شماره‌گذاری و ثبت تاریخ اتوماتیك با توجه به اندیكاتور انتخاب شده
 • امكان طراحی و ذخیره قالب‌های استاندارد برای نامه‌ها
 • گزارش فهرست پرونده ها با امكان انتخاب مشتری ، نوع كار، تعیین وضعیت ، محدوده تاریخی و . . .
 • گزارش فهرست ارجاعات با امكان انتخاب وضعیت ارجاع،ارجاع دهنده،ارجاع شونده و . . .
 • گزارش فهرست گزارش كارهای كاربران
 • گزارش فهرست اسناد بایگانی شده

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار اتوماسیون اداری

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

در سازمان‌ها و ادارات زمان زیادی صرف انجام مکاتبات و رسیدگی به درخواست‌ها و نامه‌های اداری می‌شود. مدیران سازمان‌ها علاقه‌دارند تا فرآیند انجام کارهای جاری و روزمره‌ را در سازمان خود سرعت بخشند. در این بین نرم‌ افزار اتوماسیون اداری می‌تواند نقش به‌سزایی در کاهش زمان کارهای اداری داشته باشد. این سیستم اداری به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تمرکز بیشتری روی کیفیت و چگونگی انجام امور اداری خود داشته باشند. مدیران سازمان‌ها می‌خواهند با صرف هزینه معقول، سیستمی جامع و کارآمد داشته باشند. اگر شما نیز به‌دنبال مکانیزه کردن و اتوماسیون فرآیندهای اداری خود هستید، در ادامه مطلب به چند نکته طلایی برای انتخاب درست نرم‌ افزار اشاره شده است پس با ماه همراه باشید.

نرم افزار اتوماسیون اداری چیست؟

تقریبا همه سازمان ها و شرکت های مختلف، چالش ها و مشکلات مهمی در مورد افزایش بهره وری روبرو هستند. به همین جهت همواره به دنبال راهی برای بهبود و افزایش بهره وری در واحدها و بخش های مختلف سازمان هستند. یکی از بهترین روش های افزایش بهره وری کارمندان و دانش آن ها در قسمت های مختلف، استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری است. بسیاری از سازمان ها به دلیل پیچیدگی هایی که در روند کار آن ها وجود دارد، با اختلالات مختلفی روبرو هستند. به همین دلیل با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری می توانند شاهد بهبود فرایندها و فعالیت هایی باشند که در مجموعه آن ها انجام می شود. با افزایش پیچیدگی هایی که در شرکت های مختلف وجود دارد، استفاده از این گونه نرم افزارها به همه صنایع مختلف راه پیدا کرده است. به گونه ای که در حال حاضر به جزئی جدا ناپذیر از سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی تبدیل شده است. اتوماسیون اداری با نام دیگر اتوماسیون کسب و کار نیز شناخته می شود. این اصطلاح به دلیل استفاده از فناوری برای انجام کارهای تکراری، استفاده می شود. به گونه ای که کارکنان و مدیران بخش های مختلف هر کسب و کار می توانند بدون اتلاف وقت و در اختیار داشتن وقت آزاد بیشتر، به بهترین نحو از زمان خود استفاده می کنند. اگر قصد استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری را دارید، همراه ما باشید.

برای خرید نرم افزار انبار (کنترل موجودی) کلیک کنید

اجزای نرم افزار اتوماسیون اداری

علاوه بر بهینه سازی زمان و افزایش مدت زمان آزاد برای کارمندان و مدیران مختلف، نرم افزار اتوماسیون اداری قابلیت ها و ویژگی های مختلفی نیز دارد. در واقع قابلیت هایی که در اجزای نرم افزار اتوماسیون اداری وجود دارد، به عنوان یک ماژول کاربردی در این زمینه شناخته می شود. از جمله مهم ترین و بهترین اجزای نرم افزار اتوماسیون اداری می توان موارد زیر را نام برد: 

دبیرخانه:

با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری می توان تمام وظایف واحدهای مختلف دبیرخانه را به بهترین نحو خودکارسازی و دیجیتالی کرد. برای مثال با استفاده از این نرم افزار می توانید وظایف مختلفی از جمله  شماره‌ گذاری، دریافت نامه و بخش نامه ها، ارسال بخش ها و مکاتبات مهم، ثبت و رهگیری مکاتبات اداری را با استفاده از این اتوماسیون به صورت خودکار و بدون اتلاف وقت و سریع انجام دهید.

تقویم سازمانی و مدیریت جلسات

این قسمت مستقیما روی میز کار هر کدام از مدیران و کارمندان تعبیه شده و دسترسی به آن آسان و سریع است. یکی از بهترین قابلیت های نرم افزار اتوماسیون اداری این است که به کمک آن می توانید  قرارهای ملاقات، جلسات و برنامه‌های کاری را ثبت کنید. سپس طبق تاریخ مورد نظر یادآوری برای آن ها تنظیم کنید. با استفاده از این قابلیت زمان مورد نظر برقراری جلسات با ارسال پیام، هشدارهای درون سازمانی یا از طریق ایمیل به شما یادآوری خواهد شد.

سامانه تبادل فایل

یکی از وظایف مهم در ادارات مختلف به اشتراک گذاشتن فایل های مختلف است. با استفاده  از نرم افزاری اتوماسیون اداری با دقت، امنیت و سرعت مناسب می توانید فایل های مورد نظر درون سازمانی را با سایر همکاران خود در بخش های مختلف به اشتراک بگذارید.

آرشیو کردن مستندات

بخش آرشیو مستندات یکی از مهم ترین و ضروری ترین بخش های هر نرم افزار اتوماسیون است. زیر سیستم مدیریت مستندات این نرم افزار به شما امکان می دهد که اسناد سازمانی، نامه های اداری و مکاتبات مهم را دسته بندی کرده، بایگانی و حتی مدیریت کنید.

تبدیل گفتار به متن

کارمندان و مدیران بخش های مختلف در بسیاری از موارد ممکن است در طول چندین بار مکاتبه با یک دیگر داشته باشند. به همین دلیل با ماژول قابلیت تبدیل گفتار به متن بدون صرف زمان و انرژی زیاد می توانند به جای تایپ کردن های طولانی و زمان بر از این قابلیت استفاده کنند.

خرید نرم افزار مالی (حسابداری) از کاربرد کامپیوتر

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب کاربرد کامپیوتر

یکی از بهترین مزایایی که باعث افزایش روند استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری شده، این است که به صورت تحت وب نیز طراحی می شوند. در واقع با این ویژگی فارغ از موقعیت جغرافیایی، زمان و مکان می توانید به انجام امور اداری ضروری بپردازید. در واقع به صورت الکترونیک و فضایی کاملا ایمن می توانید به سازماندهی کردن کلیه مکاتبات و امور اداری را انجام دهید. در واقع به طور کلی می توانید مدیران، کارمندان و کاربران هر واحد سازمان را به صورت جداگانه معرفی کنید. همچنین متناسب با سمت هر فرد پرونده های شخصی و محرمانه برای هر واحد سازمان به صورت درون سازمانی و برون سازمانی می توان تشکیل داد. یکی از مزایای ویژه این نرم افزار این است که می توان پرونده های ثبت شده را بین کاربران در صورت لزوم گردش داد. علاوه بر این، در صورتی که نیاز به متصل کردن سایر نرم افزارها و سیستم ها مانند سیستم واحد حسابداری، انبارداری، حقوق و دستمزد و … به این اتوماسیون باشد، این امکان نیز فراهم شده است. حتی در صورتی که هر کارمند یا پرسنل نیاز باشد که به بخشی از نرم افزار اتوماسیون اداری وجود داشته باشد، می توانید برای هر کارمند دسترسی های لازم را فراهم کنید. بدین صورت امکان بررسی کردن گزارشات، ثبت مرخصی ها به صورت روزانه و ساعتی و گزارشات مالی، اطلاع از ساعات کاری هر کارمند، دسترسی به بخش های مختلف و … به راحتی وجود دارد. کلیه این امور با استفاده از قابلیت ها و ماژول های نرم افزار به صورتی طراحی شده که تحت وب و از راه دور در هر جا که باشید، وجود دارد.

مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب برای سازمان ها

امروزه برای مدیریت کردن امور اداری و چگونگی انجام فرایندهای مختلف در کسب و کارها، از نرم افزارهای تخصصی از جمله نرم افزار اتوماسیون اداری استفاده می شود. علاوه براین، به منظور سهولت در انجام امور اداری در طی سال های اخیر نرم افزارهای کاربردی در این زمینه به صورت تحت وب طراحی و تولید شده است. با استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب می توان سهولت کارها و امور اداری را در ساعات غیر اداری هم مدیریت و کنترل کرد. بااستفاده از این نرم افزار می توان در هر زمان و مکانی امور اداری مرتبط با وظایف خود را انجام داد. علاوه بر این، این نرم افزار تحت وب مزایای دیگری هم دارد که به شرح زیر است:

 • قابلیت یادآوری کردن وظایف و جلسات
 • امکان تعریف کردن محدوده دسترسی برای انجام امور اداری برای هر پرسنل
 • امکان دریافت و ارسال ایمیل به صورت بین سازمانی و به افراد دیگر در خارج از سازمان
 • قابلیت مدیریت اسناد و مدارک و نامه های الکترونیکی
 • قابلیت تعریف امضاء دیجیتال بر اساس سطح دسترسی به نامه
 • قابلیت جستجوی پیشرفته بر اساس سطح دسترسی و پارامترهای تعریف شده در هر بخش سازمان
 • امکان شماره دهی اتوماتیک به اسناد مختلف توسط هر کارمند
 • کاهش فعالیت ­های مازاد مانند نگهداری و بایگانی اسناد
 • مدیریت  بهتر پرسنل با استفاده از امکاناتی که در سیستم نرم افزار اتوماسیون اداری مانند نظیر گردهمایی و کنفرانس از راه دور دارد.
 • افزایش امنیت و صحت اطلاعات در بخش های مختلف

پشتیبانی نرم افزارهای اتوماسیون اداری در کاربرد کامپیوتر

انواع نرم افزارهای اتوماسیون اداری متناسب با نیاز شرکت خصوصی و دولتی با قابلیت ها و ویژگی های مختلف طراحی و تولید می شود. طراحی رابط کاربری این نرم افزار امکان استفاده به کلیه کاربران را می دهد. این نرم افزار توسط مجموعه کاربرد کامپیوتر از شنبه تا چهارشنبه و در ساعت های 8 تا 17:30 در صورت بروز مشکلات فنی، پشتیبانی می شود.

نحوه ارائه برگه های مرخصی در نرم افزار اتوماسیون اداری کاربرد کامپیوتر

در به‌روزرسانی جدید نرم‌افزار اتوماسیون اداری کاربرد کامپیوتر، امکان اضافه کردن برگه‌های مرخصی به نرم‌افزار اضافه شده است. این تغییر جدید به کاربران این امکان را می‌دهد تا فرایند ثبت و مدیریت مرخصی کارمندان خود را به صورت متمرکز و بهینه‌تری انجام دهند. اتوماسیون اداری نه تنها به افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث کاهش خطاها و افزایش دقت در انجام وظایف می‌شود. با این تغییرات جدید، نرم‌افزار به یک ابزار جامع برای مدیریت امور اداری تبدیل شده و به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به بهبود کیفیت خدمات و بهره‌وری کارکنان بپردازند.

ادامه مطلب

این سیستم در واقع یک نرم‌ افزار جامع تحت وب است که، با ظاهر کاربری ساده اما حرفه‌ای، برای سازمان‌ها، کسب‌وکارها و زیرمجموعه‌های آن‌ها امکان ثبت، گردش، بایگانی و مدیریت انواع مکاتبات اداری درون سازمانی و برون سازمانی، مستندات و فرم‌های سازمانی را بدون محدودیت زمانی و مکانی با سرعت بالا، سهولت کاربری و در محیطی امن فراهم می‌کند. در واقع وظیفه‌ی این سیستم جمع‌آوری اطلاعات، ذخیره دادها، توزیع مستندات، ایجاد پیام‌های الکترونیک است. همچنین این نرم‌افزار، وظیفه انتقال فرم‌های ارتباطات اداری بین افراد، گروه‌های کاری و سازمان‌ها را برعهده دارد. این سیستم دارای بخش‌های مختلفی مانند، نرم‌افزارهای پردازش کلمه، تصویربرداری مستندات، تقویم و غیره است.

کاربرد کامپیوتر این نرم‌ افزار را با فراهم کردن ابزاهایی به‌منظور ساده‌سازی فعالیت کارمندان ادارات، بهبود و خودکارسازی فعالیت‌های سازمانی نظیر مدیریت داده‌ها، هماهنگی جلسات و غیره فراهم کرده است. سیستم‌های نرم‌ افزاری اداری کاربرد کامپیوتر با دید مکانیزه کردن مکاتبات سازمانی شامل گردش فرم‌ها، نامه‌ها و به‌طور کلی مکاتبات اداری داخل و خارج یک سازمان طراحی شده است که در حیطه‌های مختلفی کاربردهای متعدد دارد که عبارتند از:

 • بازاریابی
 • خدمات دولتی و درمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت امور مالی و حسابداری
 • مدیریت اسناد (DMS)

استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب امکان مدیریت و کنترل امور اداری در ساعات غیر اداری را فراهم می‌کند. از دیگر مزایا می‌توان به قابلیت یادآوری وظایف، محدود کردن دسترسی برای افراد مختلف، مدیریت اسناد و مدارک الکترونیکی، و امکان شماره‌گذاری اتوماتیک اشاره کرد.

نرم افزار اتوماسیون اداری با اجزای مختلفی که شامل دبیرخانه، تقویم سازمانی، سامانه تبادل فایل، آرشیو کردن مستندات، و تبدیل گفتار به متن می‌شود، بهبود فرایندها و فعالیت‌های سازمانی را ایجاد می‌کند. این بهینه‌سازی زمان و افزایش مدت زمان آزاد برای کارمندان و مدیران را امکان‌پذیر می‌سازد.

نرم افزار اتوماسیون اداری امکاناتی مانند تعریف امضاء دیجیتال بر اساس سطح دسترسی، جستجوی پیشرفته بر اساس پارامترهای تعریف شده، و کاهش فعالیت‌های مازاد مانند نگهداری و بایگانی اسناد را فراهم می‌کند. این اقدامات به افزایش امنیت و صحت اطلاعات در سازمان کمک می‌کنند.

یکپارچه‌سازی اتوماسیون اداری و نرم افزار دارایی ثابت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای مدیریت دارایی خود را به طور کامل، کارآمد و شفاف مدیریت کنند و این امر منجر به بهبود سلامت مالی، افزایش سودآوری و کاهش ریسک می‌شود.

 

مدیران قبل از خرید نرم افزار اتوماسیون اداری باید از نیازهای سازمان خود آگاه باشند. سپس مطابق با نیازها و انتظارات سازمان، اتوماسیون اداری باکیفیت و متناسب با ظرفیت سازمان خود را خریداری کنند. یکی‌دیگر از نکات مهمی که در هنگام خرید سیستم اداری باید به‌آن توجه شود، قابلیت انجام تنظیمات اختصاصی در بخش‌های مختلف این سیستم است. باید تنظیمات مربوط‌ به ویژگی‌های نامه‌ها، نحوه ارسال و دریافت اطلاعات، ثبت و طبقه‌بندی انواع نامه‌ها، درج‌بندی هرکدام از نامه‌ها و همچنین تنظیمات کامل مربوط به اشخاص، گروه‌ها و واحدها در سازمان به‌راحتی قابل اجرا باشد. سایر نکاتی که در هنگام خرید این سیستم اداری باید به‌ آن‌ها توجه داشت عبارتند از:

 • نرم افزار اداری ساده و کاربردی باشد.
 • کارتابل آفلاین داشته باشد.
 • امنیت اطلاعات در این سیستم بالا باشد.
 • شرکت ارائه دهنده پشتیبانی و خدمات پس از فروش داشته باشد.

امتحان نسخه دمو نرم‌ افزار اتوماسیون اداری در کاربرد کامپیوتر، فرصتی برای مدیران سازمان‌ها فراهم کرده است تا از خدمات و ویژگی‌های سیستم اداری اطمینان کسب کنند.

این سیستم جامع، دارای مجموعه‌ای از امکانات و ویژگی‌های متنوع است که به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کند تا عملکرد و کارایی اداری خود را بهبود بخشند. امکانات و ویژگی‌های اتوماسیون اداری کاربرد کامپیوتر عبارتند از:

 • مدیریت داده و اطلاعات

این نرم‌ افزار در راستای بهبود مدیریت و ذخیره اطلاعات مختلف به‌صورت مرتب و سازمان‌یافته به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اسناد، اطلاعات مشتریان، اطلاعات نیروی کار و سایر داده‌های سازمانی را به خوبی مدیریت کنند.

 • کارتابل الکترونیکی

این نرم‌افزار با ایجاد فضایی به کارمندان اجازه می‌دهد تا وظایف خود را بررسی کنند و برای مدیران امکان پیگیری پروژه‌ها و فرآیندهای کاری را فراهم می‌سازد.

 • فرآیندهای کاری خودکار

فرآیندهایی شامل ارسال اعلان‌ها و شرح وظایف اداری با استفاده از این سیستم قابل اجرا است.

 • امکان تحلیل داده

در این سیستم امکان تحلیل داده‌های مختلف به‌کمک الگوریتم‌ها و مدل‌های مبتنی‌بر داده، امکان پذیر است.

 • امنیت داده

این نرم‌افزار امکانات امنیتی ویژه‌ای برای محافظت از اطلاعات و کنترل دسترسی فراهم می‌کند.

 • مدیریت ارتباطات

این سیستم‌ها بر مدیریت ارتباطات داخلی و خارجی سازمان از جمله ارسال و دریافت ایمیل‌ها و پیام‌ها نظارت دارد.

 • گزارش‌دهی

این سیستم برای ارائه گزارشات متنوع و سفارشی به مدیران سازمان کارآمد است.

 • ذخیره خودکار فرم‌ها و اسناد

به‌منظور سرعت بخشیدن به فعالیت سازمان این نرم‌افزار قادر به ذخیره خودکار فرم‌های کارمندان است.

علاوه بر این با خرید دیگر نرم افزارهای حسابداری کاربرد می‌توانید مدیریت مالی شرکت خود را به ‌راحتی انجام دهید. نرم افزار حسابداری مودیان یکی از این برنامه‌هاست.

اتوماسیون اداری و نرم افزار حقوق و دستمزد، دو رکن مهم در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها هستند که با یکپارچه سازی آنها می‌توانید بسیاری از فرآیندهای مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را به طور خودکار انجام داده و کارایی و دقت را در این حوزه به طور قابل توجهی افزایش دهید.

 

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار اتوماسیون اداری

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.

کاربرد کامپیوتر

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید