کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

حسابداری دولتی چیست ؟ | وظایف حسابداری دولتی

حسابداری دولتی چیست ؟ | وظایف حسابداری دولتی

حسابداری دولتی چیست ؟

اهمیت راه اندازی و پرداختن به حسابداری در سازمان ها و مجموعه های مختلف به گونه ای است که به طور کلی حسابداری به چندین دسته مختلف تقسیم می شود. در واقع این تقسیم بندی کمک می کند که با شناخت بیشتر و تمرکز بهتر بتوانید به صورت اختصاصی به حسابداری دولتی بپردازید. حسابداری دولتی چیست ؟ منظور از حسابداری دولتی، نوعی از حسابداری است که در آن گزارش رویدادهای بودجه ای و رویدادهای مالی همه دستگاه‌ های اجرایی زیر مجموعه دولت جمع آوری، ثبت و طبقه بندی می شوند. همچنین در نهایت این داده های جمع آوری شده، خلاصه، تفسیر و گزارش می‌ شوند. هدف از انجام حسابداری دولتی این است که بتوان با دید باز تر و دقیق تر به برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد کنترل بودجه پرداخت، حسابداری دولتی در انگلیسی به عبارت Governmental accounting می گویند. در طی تهیه و تنظیم کردن حسابداری دولتی، اطلاعات وزارت خانه ها، موسسات مالی، موسسات دولتی، و … به صورت دقیق دسته بندی، جمع آوری، پردازش و در نهایت گزارش می شوند. بدین صورت که در نهایت تصمیم گیری های مالی و برنامه های مصوب سالانه را بتوانید به خوبی مدیریت کنید.

کاربرد کامپیوتر ارائه دهنده انواع نرم افزارهای حسابداری

حسابدار دولتی به چه شخصی می گویند ؟

حسابدار دولتی فردی است که علاوه بر مهارت داشتن در حسابداری، توانایی انجام امور مربوط به تشخیص حساب ها، بودجه بندی، عملیات حسابداری سپرده ها، تشخیص حساب ها، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی، تهیه صورت های مالی مهم در موسسات دولتی و خصوصی را به بهترین نحو دارد. در واقع هدف اصلی حسابدار دولتی این است که گزارش هایی از میزان درآمد و مخارج سازمان های دولتی، به دست آورده و تنظیم کند. تهیه گزارش توسط حسابدار دولتی کمک می کند که دولت ها بتوانند در مورد امور مالی، بودجه بندی برای سازمان ها و بخش های مختلف مالی و مهم دولتی، عملکرد بهتری داشته باشد. در واقع با این کار تا حد قابل توجهی اشکالات و نواقص مالی برطرف می شود.

ویژگی های حسابداری دولتی چیست ؟

یکی از بهترین ویژگی های مهمی که در زمینه علم حسابداری این است که به چندین دسته مختلف تقسیم شده است. علاوه بر این، در زمینه های مختلف حسابداران در زمینه های اختصاصی و منحصر به فرد خود می توانند توانایی و قابلیت پرداختن به وظایف خود را داشته باشند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد دیگر حسابداری دولتی این است که به بررسی و تنظیم دقیق حسابرسی های مالی در وزارت خانه ها، موسسات، و کلیه شرکت ها و واحدهای دولتی می پردازد. علاوه بر این، حسابداری دولتی ویژگی های مهم دیگری دارد که در ادامه به صورت موردی به معرفی آن ها می پردازیم.

 • امکان ارائه صورت های مالی به نحوه منصفانه قابل قبول
 • قابلیت رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 • جامع بودن گزارشات مالی
 • قابلیت انجام به موقع کارها
 • قابل استفاده بودن گزارشات

در واقع زمانی که گزارشات مالی که در حسابداری دولتی تهیه و تنظیم می شود، باید به گونه ای باشد که پس از تنظیم شدن بتوان آن را به صورت کامل و دقیق در وب سایت های دولتی منتشر کرد. همچنین به حسابداران دولتی و مدیران مالی کمک می کند که بتوانند به بهترین نحو اعداد مالی واقعی و تخمینی را با یک دیگر مقایسه کنند. هدف از انجام این کار این است که مدیران و حسابداران دولتی و مالی در انتهای یک پروژه یا در بازه زمانی و دوره مالی بتوانند عملکرد خود را به صورت دقیق بررسی کنند. این کار به مدیران مالی یک دید و شناخت کلی در مورد عملکرد مالی داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند جلوی ضرر و زیان هالی مالی را بگیرند. علاوه بر این، یکی از ویژگی های اصلی حسابداری دولتی این است که می توان گزارشات مالی را به بهترین نحو در طول سازمان استفاده کرد. البته شرط این کار این است که این گزارشات کامل و جامع باشد. با این کار، هم برای دولت و هم بودجه‌ بندی ‌های آینده قابل و هم برای خود سازمان ها و واحدهای دولتی قابل استفاده باشد. این ویژگی کمک می کند تا بتوان از داده های مالی به بهترین نحو حراست کرد.

حسابداری دولتی چیست ؟

برای خرید نرم افزار مالی حسابداری با پشتیبانی رایگان کلیک کنید

وظایف حسابداری دولتی چیست ؟

همان طور که در پاراگراف بالا اشاره شد، حسابدار دولتی باید توانایی انجام و تشخیص حساب های مختلف دولتی را داشته باشد. به گونه ای که هیچ گونه نقص و اشکالی در روند مالی شرکت دولتی رخ ندهد. به همین دلیل می توان گفت برای انجام این امور، حسابداری دولتی وظایفی دارد که با یادگیری و تمرکز روی آن می تواند به بهترین نحو به امور مالی دولتی بپردازد. از جمله مهم ترین وظایف حسابدار دولتی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • توانایی تشخیص دادن حساب ها در حسابداری دولتی و قابلیت مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
 • توانایی تنظیم نمودن اسناد مالی
 • توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا کردن و نظارت نهایی بر بودجه
 • توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه
 • توانایی تهیه انواع صورت های مالی طرح های عمرانی
 • توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی در شهرستان ها در ارتباط با ادارات ذی حسابی مرتبط با سازمان دولتی
 • توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
 • توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
 • توانایی تنظیم اسناد مالی
 • دفتر صدور برگه
 • شناسایی اصول ثبت فعالیت های مالی در دفاتر

5 اصل حسابداری دولتی

اصول حسابداری به اصولی گفته می شود که راهنمای علمی حسابداران در ثبت و نگهداری حساب ها و تنظيم گزارش های مالی برای ارائه و تنظیم به حسابداران دولتی کمک زیادی می کند. این اصول  بعد از مطالعات و بررسي های علمی و فنی و حرفه ای توسط كميته ها، شوراها و انجمن های بين المللی و مراجع قانونی هر كشور تهيه و در نهایت تصویب می شود. از جمله مهم ترین اصول حسابداری می توان موارد زیر را نام برد:

 • امکان تفکیک شخصیت سازمان های دولتی
 • قابلیت تداوم فعالیت ها در سازمان های دولتی
 • قابلیت ثبات رویه در سازمان ها و واحدهای دولتی
 • اصل احتیاط در واحدها و سازمان های دولتی
 • افشای رویه ها به صورت کیفی در سازمان ها

خرید نرم افزار اتوماسیون اداری از وبسایت کاربرد کامپیوتر

حسابداری دولتی نوعی از حسابداری است که در آن گزارش رویدادهای بودجه‌ای و رویدادهای مالی همه دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت جمع‌آوری، ثبت و طبقه‌بندی می‌شوند و در نهایت این داده‌ها خلاصه، تفسیر و گزارش می‌شوند.

حسابدار دولتی به فردی گفته می‌شود که علاوه بر مهارت‌های حسابداری، توانایی انجام امور مرتبط با تشخیص حساب‌ها، بودجه‌بندی، عملیات حسابداری سپرده‌ها، تشخیص حساب‌ها، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی، تهیه صورت‌های مالی مهم در موسسات دولتی و خصوصی را به بهترین نحو دارد.

ویژگی‌های حسابداری دولتی عبارتند از:

 1. امکان ارائه صورت‌های مالی به نحوه منصفانه قابل قبول.
 2. رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.
 3. جامع بودن گزارشات مالی.
 4. قابلیت انجام به موقع کارها.
 5. قابل استفاده بودن گزارشات.

برخی از وظایف حسابداری دولتی عبارتند از:

 • تشخیص حساب‌ها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی.
 • تنظیم نمودن اسناد مالی.
 • تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه.
 • تهیه انواع صورت‌های مالی طرح‌های عمرانی.
 • تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی.
 • تنظیم اسناد مالی و دفتر صدور برگه.
 • شناسایی اصول ثبت فعالیت‌های مالی در دفاتر.
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید