کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

حسابداری پیمانکاری چیست؟

حسابداری پیمانکاری چیست؟

اصول حسابداری پیمانکاری بر پایه اصول حسابداری عمومی استوار است و در نظر گرفتن این اصول اهمیت بسیاری دارد. در ادامه به تشریح این اصول پرداخته شده است:

 1. اصل هزینه تاریخی: این اصل بیان می‌کند هزینه‌ها براساس هزینه واقعی و تاریخی ثبت می‌شوند. به عبارت دیگر، هزینه‌ها بر مبنای هزینه‌هایی که در زمان وقوع رویدادها به وجود آمده‌اند، ثبت می‌شوند. این اصل از لحاظ ارزش هزینه‌ها را با توجه به ارزش فعلی یا تخمینی آن‌ها تعیین نمی‌کند.
 2. اصل تنوع: این اصل بیان می‌کند هر پروژه و قرارداد پیمانکاری باید جداگانه و مجزا در نظر گرفته شود. به این ترتیب، هزینه‌ها و درآمدهای هر پروژه باید مستقل و جداگانه ثبت و رصد شوند. این اصل امکان مقایسه و بررسی عملکرد هر پروژه را فراهم می‌کند.
 3. اصل تطبیق هزینه و درآمد: این اصل بیان می‌کند هزینه‌ها و درآمدها باید هم‌زمان و متناسب با هم در نظر گرفته شوند. درواقع هزینه‌های هر پروژه باید با درآمدهای حاصل از آن پروژه متناسب باشند. این اصل سبب می‌شود درآمدها و هزینه‌ها در دوره زمانی مشابهی در نظر گرفته شده و بررسی عملکرد مالی پروژه‌ها به‌درستی انجام شود.
 4. اصل محدودیت منابع: این اصل بیان می‌کند منابع شرکت پیمانکاری، از جمله نیروی کار، مواد و تجهیزات، باید محدود و بهینه استفاده شوند و هزینه‌ها به این منابع تخصیص داده شوند. این اصل به شرکت‌ها کمک می‌کند منابع خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرده و از بهینه‌سازی استفاده از منابع خود برای اجرای پروژه‌ها بهره‌برداری کنند.
 5. اصل پایایی: براساس این اصل اطلاعات مالی و مالیاتی باید مطمئن باشند. به عبارت دیگر، اطلاعات مالی و مالیاتی باید دقیق، کامل و مطمئن باشند. این اصل شامل صحت اطلاعات، کامل بودن آن‌ها، قابلیت تحقق مجدد و قابلیت اعتماد آن‌هاست. این اصل به‌منظور اطمینان از دقت و مطمئن بودن اطلاعات مالی و مالیاتی و همچنین راحتی در استفاده از آن‌ها تأکید می‌کند.
 6. اصل انطباق با قوانین و مقررات: این اصل بیان می‌کند حسابداری پیمانکاری باید با قوانین و مقررات مالی و مالیاتی مربوط سازگار باشد. همچنین شامل قوانین مالیاتی، استانداردهای حسابداری و مقررات مربوط به صنعت شرکت است. این اصل اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا مطابقت با قوانین و مقررات مالی و مالیاتی، عدم وقوع تخلفات، تضمین دقت و مطمئن بودن اطلاعات مالی را به همراه دارد.

درمجموع، اصول حسابداری پیمانکاری اهمیت بالایی دارد. شرکت‌های پیمانکاری با رعایت این اصول می‌توانند به بهترین شکل ممکن اطلاعات مالی خود را ثبت و مدیریت کرده و عملکرد مالی پروژه‌ها و قراردادها را دقیق و قابل اعتماد بررسی کنند.

ابزارهای حسابداری پیمانکاری

ابزارهای حسابداری پیمانکاری ابزارهای متنوعی هستند که به شرکت‌های پیمانکاری کمک می‌کنند سوابق مالی و مالیاتی خود را دقیق و مؤثر ثبت و مدیریت کنند. برخی از این ابزارها عبارت‌اند از:

 1. نرم‌افزار حسابداری: نرم‌افزارهای حسابداری به شرکت‌های پیمانکاری کمک می‌کنند سوابق مالی خود را دقیق ثبت کنند. این نرم‌افزارها قابلیت تولید گزارش‌های مالی مختلف را نیز دارند که به ارائه اطلاعات مهم برای تصمیم‌گیری‌های مالی کمک می‌کند.
 2. نرم‌افزارهای مدیریت پروژه: نرم‌افزارهای مدیریت پروژه نیز در حسابداری پیمانکاری اهمیت دارند. این نرم‌افزارها به شرکت‌های پیمانکاری کمک می‌کنند هزینه‌ها و زمان‌بندی پروژه‌ها را به‌صورت دقیق مدیریت کنند و از پیش‌بینی‌های دقیق‌تری برای پروژه‌های آینده برخوردار شوند.
 3. ابزارهای مالیاتی: ابزارهای مالیاتی مانند TurboTax و H&R Block نیز در حسابداری پیمانکاری نقش بسیار مهمی دارند. این ابزارها به شرکت‌های پیمانکاری کمک می‌کنند مالیات خود را صحیح و بهینه محاسبه کرده و ارسال کنند. این موضوع سبب می‌شود شرکت‌ها از هزینه‌های مالیاتی خود به بهترین نحو استفاده کنند.
 4. سیستم‌های مدیریت اسناد: سیستم‌های مدیریت اسناد مانند SharePoint و Google Drive نیز در حسابداری پیمانکاری استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها به شرکت‌های پیمانکاری کمک می‌کنند سوابق و اسناد مالی و مالیاتی خود را به‌صورت مرتب و دردسترس ذخیره و مدیریت کنند. این کار سبب می‌شود اطلاعات به‌روز و مطمئن در دسترس باشد و فرایندهای حسابداری بهبود یابد.

 

حسابداری در انواع قراردادهای پیمانکاری

حسابداری در انواع قراردادهای پیمانکاری به‌صورت زیر است:

 1. قراردادهای قطعی: در این نوع قراردادها، پیمانکار مبلغ ثابتی برای انجام پروژه دریافت می‌کند. در حسابداری قراردادهای قطعی، هزینه‌ها و درآمدها با استفاده از روش هزینه‌های انجام‌شده ثبت می‌شوند.
 2. قراردادهای هزینه‌ای: در این نوع قراردادها، پیمانکار هزینه‌های انجام‌شده را به کارفرما اعلام کرده و کارفرما مبلغی به‌عنوان سود به پیمانکار پرداخت می‌کند. در حسابداری قراردادهای هزینه‌های، از روش درصد پیشرفت برای ثبت هزینه‌ها و درآمدها استفاده می‌شود.
 3. قراردادهای واحد کار: در این نوع قراردادها پیمانکار برای هر واحد کار مبلغ ثابتی دریافت می‌کند. در حسابداری قراردادهای واحد کار، از روش کار برای ثبت هزینه‌ها و درآمدها استفاده می‌شود.
 4. قراردادهای طراحی و ساخت: در این نوع قراردادها، پیمانکار مسئولیت طراحی و اجرای پروژه را بر عهده دارد. در حسابداری قراردادهای طراحی و ساخت، از روش درصد پیشرفت برای ثبت هزینه‌ها و درآمدها استفاده می‌شود.
 5. قراردادهای مدیریت ساخت: در این نوع قراردادها، پیمانکار مسئولیت مدیریت پروژه را بر عهده دارد. همچنین در این قرارداد از روش هزینه‌های انجام‌شده برای ثبت هزینه‌ها استفاده می‌شود.

در هر نوع قرارداد پیمانکاری، روش‌ها و اصول حسابداری ممکن است متفاوت باشند، اما هدف اصلی ثبت و رصد هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با پروژه است.

حسابداری پیمانکاری

 

مهارت‌های مورد نیاز حسابدار پیمانکاری

مهارت‌های مورد نیاز برای یک حسابدار پیمانکاری عبارت‌اند از:

 1. دانش و مهارت‌های حسابداری: حسابدار پیمانکاری باید دارای دانش و مهارت‌های حسابداری پایه، از جمله آشنایی با استانداردهای حسابداری، اصول مالیاتی، روش‌های ثبت و گزارشگری مالی و مباحث مرتبط با حسابداری پیمانکاری باشد.
 2. دانش و مهارت‌های مالی: حسابدار پیمانکاری باید از دانش و مهارت‌های مالی دقیق و جامع شامل تسلط بر بودجه‌بندی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، مدیریت جریان نقدی و آنالیز هزینه‌ها بهره‌مند باشد.
 3. مهارت‌های تجزیه و تحلیل: حسابدار پیمانکاری برای ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی و عملکرد پروژه‌ها نیازمند مهارت‌های تجزیه و تحلیل است. این امر شامل توانایی تحلیل و بررسی تفاوت‌ها، شناسایی ریسک‌های مالی و ارائه پیشنهادهای بهبود است.
 4. مهارت‌های ارتباطی: حسابدار پیمانکاری برای ارتباط مؤثر با اعضای دیگر تیم و سایر ذی‌نفعان پروژه، به مهارت‌های ارتباطی قوی نیاز دارد. این مهارت‌ها عبارت‌اند از: توانایی ارائه گزارش‌های مالی قابل فهم، برقراری ارتباط مؤثر با مدیران، مشتریان و شرکای تجاری.
 5. مهارت‌های کار تیمی: حسابدار پیمانکاری در محیط پروژه به‌صورت همکاری با اعضای تیم و سایر بخش‌های سازمانی فعالیت می‌کند؛ بنابراین مهارت‌های کار تیمی از جمله توانایی همکاری، ارتباط بین‌فردی، قدرت تفکر تحلیلی و قابلیت حل مسئله ضروری است.

با توجه به این مهارت‌ها، حسابدار پیمانکاری قادر به مدیریت و ثبت صحیح اطلاعات مالی پروژه‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق و مفهوم به مدیران و سایر ذی‌نفعان خواهد بود.

 

دلایل اهمیت حسابداری پیمانکاری چیست؟

اهمیت حسابداری پیمانکاری در پروژه‌ها و قراردادهای پیمانکاری به دلایل زیر است:

 1. رصد و کنترل هزینه‌ها: حسابداری پیمانکاری به کنترل و رصد دقیق هزینه‌های پروژه کمک می‌کند. با ثبت و محاسبه درست هزینه‌های انجام‌شدهمی‌توان به‌طور دقیق مشاهده کرد که آیا پروژه در حد بودجه تعیین شده قرار دارد یا خیر. این اطلاعات به مدیران و تصمیم‌گیران کمک می‌کند به‌موقع اقدامات لازم را برای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از بروز افتادگی‌های مالی انجام دهند.
 2. ارزیابی عملکرد پروژه: حسابداری پیمانکاری با تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی، به مدیران اطلاعاتی درباره عملکرد پروژه‌ها و عملکرد مالی پیمانکاران می‌دهد. با بررسی این اطلاعات می‌توان نقاط قوت و ضعف پروژه را شناسایی و اقدامات بهبودی را اجرا کرد. همچنین، این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند تصمیمات بهتری درباره استمرار یا قطع پروژه‌ها بگیرند.
 3. رعایت تعهدات قراردادی: با استفاده از حسابداری پیمانکاری می‌توان تعهدات قراردادی را به‌دقت رصد کرد و از رعایت آن‌ها مطمئن شد. با ثبت و گزارش درست درآمدها و هزینه‌ها می‌توان اطمینان یافت که هر دو طرف قرارداد به‌طور صحیح حقوق و تعهدات خود را رعایت می‌کنند.
 4. ارتقای شفافیت و اعتماد: حسابداری پیمانکاری با ارائه گزارش‌های مالی دقیق و شفاف، به اعتماد سازمان‌ها و ذی‌نفعان مرتبط کمک می‌کند. این اعتماد در برقراری روابط تجاری، جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اخذ وام‌ها و تسهیلات مالی برای پروژه‌ها بسیار مهم است.
 5. پایش مالیاتی و حقوقی: حسابداری پیمانکاری به رصد و ثبت صحیح موارد مالیاتی و حقوقی مرتبط با پروژه‌ها کمک می‌کند. با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و حقوقی، می‌توان از مشکلات قانونی و مالی در آینده جلوگیری کرده و هزینه‌های احتمالی ناشی از رعایت نکردن قوانین را کاهش داد.

بنابراین اهمیت حسابداری پیمانکاری در انجام پروژه‌های قراردادی به‌دلیل کنترل هزینه‌ها، ارزیابی عملکرد، رعایت تعهدات قراردادی، شفافیت و اعتماد، و پایش مالیاتی و حقوقی بسیار مهم است. با استفاده از حسابداری پیمانکاری، مدیران می‌توانند تصمیم‌های بهتری درباره مدیریت مالی پروژه‌ها بگیرند و از پیشرفت و موفقیت پروژه‌ها اطمینان حاصل کنند.

حسابداری پیمانکاری و اصل محدودیت منابع

 

 

وضعیت بازار کار حسابداری پیمانکاری

وضعیت بازار کار حسابداری پیمانکاری در حال حاضر بسیار مساعد است. با توجه به رونق پروژه‌های پیمانکاری و نیاز به مدیریت مالی و حسابداری صحیح در این پروژه‌ها، تقاضا برای حسابداران پیمانکاری بسیار بالاست. شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های مشاوره مالی و حسابداری و سازمان‌های دولتی و خصوصی از جمله مکان‌هایی هستند که حسابداران پیمانکاری می‌توانند در آن‌ها فرصت‌های شغلی را پیدا کنند.

مهارت‌های حسابداری پیمانکاری از جمله دانش و تخصص‌های مورد نیاز برای این حرفه است. آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری پیمانکاری، تجربه در حسابرسی پروژه‌های پیمانکاری و توانایی در مدیریت هزینه‌ها و گزارش‌دهی مالی از جمله مهارت‌هایی است که مورد توجه کارفرمایان قرار می‌گیرد.

در آینده، با توجه به رشد صنعت پیمانکاری و افزایش تعداد پروژه‌های بزرگ، تقاضا برای حسابداران پیمانکاری به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. این به معنای فرصت‌های شغلی بیشتر و امکان پیشرفت و رشد در این حرفه است. همچنین درآمد حسابداران پیمانکاری نیز به اندازه و نوع پروژه‌هایی که در آن‌ها مشغول به کار هستند بستگی دارد. پروژه‌های بزرگ‌تر معمولاً با درآمد بیشتری همراه هستند.

مبانی حسابداری پیمانکاری

مبانی حسابداری پیمانکاری شامل مجموعه‌ای از اصول و مبانی است که برای انجام حسابداری در حوزه پیمانکاری باید به آن‌ها توجه کرد. در زیر به تشریح برخی از این مبانی می‌پردازیم:

 1. شیوه ثبت مخارج: در حسابداری پیمانکاری، ثبت و رصد دقیق مخارج پروژه‌ها بسیار مهم است. باید بتوانید هزینه‌های مربوط به مواد، نیروی کار، تجهیزات و سایر اجزا را به‌طور صحیح ثبت و در سیستم حسابداری پیمانکاری منعکس کنید.
 2. آشنایی با مراحل اجرای پروژه: برای انجام حسابداری پیمانکاری، باید با مراحل اجرای پروژه‌ها آشنا باشید. این مراحل شامل آشنایی با فازهای پیش‌فروش، پیمانکاری، ساخت و اجرا، تحویل و تحویل نهایی پروژه است. در هر مرحله، باید هزینه‌ها و درآمدها دقیق ثبت و تحلیل شوند.
 3. بررسی و محاسبه سود قراردادها: در حسابداری پیمانکاری، باید بتوانید سود قراردادها را بررسی و محاسبه کنید که شامل تحلیل قراردادها، تعیین هزینه‌های مرتبط و محاسبه سود خالص پروژه هستند.
 4. مفاهیم مهندسی مرتبط با پروژه‌ها: برای درک بهتر حسابداری پیمانکاری، آشنایی با مفاهیم و عبارات مهندسی مرتبط با پروژه‌ها مفید است. این مفاهیم عبارت‌اند از: مفاهیم مانند برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، کنترل کیفیت و مدیریت ریسک.
 5. ارزیابی درآمدها: در حسابداری پیمانکاری باید قادر باشید درآمدهای حاصل از پروژه‌ها را ارزیابی کنید که شامل تحلیل درآمدهای قراردادها، درآمدهای تحت تفکیک و درآمد مالیاتی هستند.
 6. شیوه حل مسائل کاربردی: در حسابداری پیمانکاری، شیوه‌های حل مسائل کاربردی مهم هستند؛ از این‌رو باید بتوانید با مشکلات و چالش‌های رایج در حسابداری پیمانکاری مقابله کنید و راه حل‌های مناسب ارائه دهید.
 7. آشنایی با کلیات بیمه: در حسابداری پیمانکاری، آشنایی با مفاهیم کلی بیمه نیز ضروری است. باید بتوانید بیمه‌های مورد نیاز برای پروژه‌های پیمانکاری را شناسایی کنید و مدیریت مالیات‌ها و ریسک‌های مرتبط با بیمه را در نظر بگیرید.
 8. آشنایی با مسائل مالیاتی: در حسابداری پیمانکاری، فهم مسائل مالیاتی مربوط به پروژه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری اهمیت دارد؛ پس باید قوانین مالیاتی مرتبط را درک کرده و گزارش‌های مالی مرتبط را به‌طور صحیح تهیه کنید.
 9. تهیه صورت‌های مالی: در حسابداری پیمانکاری، تهیه صورت‌های مالی دقیق و مطمئن بسیار مهم است. باید بتوانید صورت‌های مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه را درست تهیه و تفسیر کنید.

این مبانی حسابداری پیمانکاری تنها نمونه‌ای از موضوعات مهم است که در این حوزه باید آشنا باشید. در عمل، برای موفقیت در حسابداری پیمانکاری، به دانش و تخصص گسترده‌تر در حوزه‌های مالی، مدیریت پروژه و قوانین مرتبط نیاز است.

 تطبیق هزینه و درآمد؛ یکی از اصول حسابداری

 

 

اصطلاحات رایج در حسابداری پیمانکاری

در حسابداری پیمانکاری، اصطلاحات و اصول خاصی وجود دارند که برای درک و مدیریت مناسب پروژه‌ها ضروری هستند. در زیر به برخی از این اصطلاحات اشاره کرده‌ایم:

 1. قرارداد: توافق بین کارفرما و پیمانکار که شرایط و تعهدات طرفین را مشخص می‌کند.
 2. کارفرما: شخص یا سازمانی که پروژه را به پیمانکار واگذار می‌کند و مسئولیت تأمین منابع مالی پروژه را دارد.
 3. پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که به‌عنوان مجری پروژه مسئول اجرای کامل آن است.
 4. قرارداد مقطوع: قراردادی که در آن همه هزینه‌ها و دستمزدها براساس واحدهای مشخصی ثبت می‌شوند.
 5. قرارداد دست دوم: قراردادی که در آن بخشی از پروژه به یک پیمانکار دیگر واگذار می‌شود.
 6. کار گواهی‌نشده: پروژه‌ای که کیفیت و پیشرفت آن به میزان مطلوبی نرسیده است.
 7. قرارداد امانی: قراردادی که در آن مبلغی معین یا درصدی از کل هزینه‌ها به‌عنوان سود به پیمانکار تعلق می‌گیرد.
 8. شاخص: عددی که قیمت هر دوره را در مقایسه با دوره پایه مشخص می‌کند.
 9. ناظر مقیم: ناظری که کارفرما به‌صورت کتبی به پیمانکار معرفی می‌کند و مسئولیت نظارت مستمر بر پروژه را دارد.

این اصطلاحات مهمی هستند که در حسابداری پیمانکاری برای ارتباطات و ثبت دقیق اطلاعات استفاده می‌شوند و آشنایی با آن‌ها برای حسابداران و فراهم‌کنندگان خدمات حسابداری ضروری است.

 

نکات کلیدی در حسابداری پیمانکاری

در حسابداری پیمانکاری، نکات کلیدی زیر باید مدنظر قرار گیرند:

 1. طرح بودجه: برای هر پروژه بودجه‌ای باید تعیین شود که شامل هزینه‌های مورد انتظار برای اجرای پروژه است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مستقیم مربوط به پروژه (مانند مواد و دستمزد نیروهای کار) و هزینه‌های غیرمستقیم (مانند هزینه‌های اداری و مدیریتی) است. برنامه‌ریزی دقیق بودجه و پیش‌بینی هزینه‌ها در حسابداری پیمانکاری بسیار مهم است.
 2. ثبت هزینه‌ها: تمامی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به پروژه باید به‌درستی ثبت شوند؛ مواردی شامل ثبت هزینه مواد، دستمزد نیروهای کار، هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت و سایر هزینه‌های مرتبط با پروژه. این ثبت باید با رعایت استانداردهای حسابداری مناسب (مانند استانداردهای حسابداری ملی یا بین‌المللی) انجام شود.
 3. ثبت درآمد: درآمد حاصل از پروژه با فروش محصولات و خدماتی که پیمانکار ارائه می‌دهد باید به‌درستی ثبت شود. این امر شامل درآمد فروش، درآمد از تحویل مراحل مختلف پروژه، درآمد از قراردادهای تکمیلی و سایر منابع درآمدی مرتبط با پروژه است.
 4. مدیریت موجودی: اگر پیمانکار مواد مورد نیاز پروژه را خریداری و نگهداری می‌کند، مدیریت موجودی جنبه مهم حسابداری پیمانکاری است. مدیریت موجودی به‌منظور بهینه‌سازی هزینه‌ها و جلوگیری از کمبود یا تلف مواد استفاده می‌شود.
 5. ارزیابی عملکرد مالی: در پایان هر دوره مالی، عملکرد مالی پروژه بررسی و ارزیابی می‌شود. این شامل مقایسه هزینه‌های واقعی با بودجه، بررسی شاخص‌های مالی مانند سود ناخالص، سود خالص، بازگشت سرمایه و سایر شاخص‌های مالی است.
 6. مدیریت مالیات: در حسابداری پیمانکاری، مسائل مالیاتی نیز بسیار مهم هستند. پیمانکار باید با قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با پروژه آشنا باشد و هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط را صحیح ثبت کند. همچنین باید مسائل مربوط به مالیات پرداختی، اعتبارات مالیاتی، گزارش‌دهی مالیاتی و سایر موارد مرتبط را به‌درستی مدیریت کند.
 7. نظارت و بازرسی: در حسابداری پیمانکاری، نظارت و بازرسی منظم بر فعالیت‌های مالی و حسابداری پروژه بسیار اهمیت دارد. ناظران و بازرسان مستقل باید صحت و کارایی سیستم‌ها و روش‌های حسابداری پیمانکاری را بررسی و ارزیابی کنند.
 8. گزارش‌دهی مالی: پیمانکار باید گزارش‌های مالی منظم و صحیحی را تهیه و ارائه کند که شامل صورت‌های مالی، گزارش‌های مدیریتی، گزارش‌های مالیاتی و سایر گزارش‌های مربوط به حسابداری پیمانکاری است. این گزارش‌ها برای کارفرما، ناظران، بازرسان، بانک‌ها و سایر عاملان مالی مرتبط با پروژه ارائه می‌شوند.
 9. قوانین و مقررات: پیمانکار باید با قوانین و مقررات مربوط به حسابداری پیمانکاری در کشور خود آشنا باشد و آن‌ها را رعایت کند. این قوانین عبارت‌اند از: قوانین حسابداری ملی و بین‌المللی، قوانین مالیاتی، قوانین مربوط به گزارش‌دهی مالی و سایر قوانین مالی و حسابداری.

با رعایت این نکات کلیدی در حسابداری پیمانکاری می‌توان بهبود کنترل مالی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی پروژه‌های پیمانکاری را تضمین کرد.

 

موارد قابل توجه حسابداری پیمانکاری

برای موفقیت در زمینه حسابداری پیمانکاری باید به موارد مهم و ضروری توجه ویژه‌ای داشت. در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است:

 1. هزینه‌های قبل از پروژه: اگر شرکت پیمانکار هزینه‌هایی را قبل از پذیرش پروژه و اعلام مزایده‌ عمومی صرف کرده باشد، مانند هزینه‌های کسب اطلاعات از شرایط و زمان برگزاری مزایده و تحقیقات اولیه، باید این هزینه‌ها در محاسبات حسابداری پیمانکاری در نظر گرفته شده و از درآمد حاصل کسر شوند.
 2. تقسیم مخارج: مخارج در حسابداری پروژه‌های عمرانی و پیمانکاری به سه گروه تقسیم می‌شوند. 1. هزینه‌های مستقیم که شامل هزینه‌های خرید ابزار مورد نیاز، حقوق و دستمزد پرسنل، استهلاک وسایل کار و غیره می‌شود. 2. هزینه‌های غیرمستقیم که شامل هزینه‌های تعمیرات، طراحی، کارگاهی و غیره هستند و 3. هزینه‌های بدون ارتباط که شامل هزینه‌های انباشت پروژه، مانند تحقیقات، توسعه، استهلاک ابزاری که استفاده‌نشده می‌شوند.
 3. قوانین مالیاتی: آشنایی کامل با قوانین مالیاتی از جمله نکات طلایی در حسابداری پیمانکاری است. براساس قوانین مالیات‌های مستقیم، کارفرما موظف است ۳ درصد مالیات (به‌صورت علی‌الحساب) را از مبلغ صورت‌وضعیت کسر کرده و آن را تا ۳۰ روز بعد به حساب سازمان مالیاتی کشور واریز کند. درصورت رعایت نکردن این مورد، احتمال بروز جرایم مالیاتی وجود دارد. این مبلغ مالیات به‌عنوان پیش‌پرداخت در حساب پیمانکار در نظر گرفته می‌شود و مالیات عملکرد سالانه (با کسر پیش‌پرداخت‌ها) براساس رسیدگی و نظر اداره مالیات مشخص می‌شود.
 4. قوانین بیمه: آشنایی با قوانین بیمه نیز برای حسابداران پیمانکاری بسیار مهم است. طبق قوانین تأمین اجتماعی، شرکت پیمانکار باید تمامی کارگران خود در پروژه را بیمه و حق بیمه آن‌ها را پرداخت کند. همچنین بیمه‌های دیگری نیز ممکن است برای پروژه‌های خاص مورد نیاز باشند؛ مانند بیمه مسئولیت عمومی، بیمه حریق و آتش‌سوزی. هزینه‌های بیمه باید در محاسبات حسابداری در نظر گرفته شده و از درآمد حاصل کسر شوند.
 5. تسویه‌حساب با زیرمجموعه‌ها: اگر شرکت پیمانکار زیرمجموعه‌هایی داشته باشد که در پروژه‌ها فعالیت می‌کنند، باید مواردی مانند تسویه‌حساب با زیرمجموعه‌ها و تعیین درصد سود و زیان آن‌ها مدنظر قرار گیرد؛ برای مثال، ممکن است شرکت پیمانکار یک سهمیه از سود یا زیان ناشی از فعالیت زیرمجموعه‌ها را در نظر بگیرد که این باید در حسابداری پیمانکاری در نظر گرفته شود.
 6. مدیریت تسهیلات مالی: پروژه‌های پیمانکاری ممکن است نیازمند تسهیلات مالی، مانند وام‌های بانکی و خطوط اعتباری باشند. در این صورت، حسابداری مربوط به مدیریت تسهیلات مالی، از جمله احتساب هزینه‌های بهره و سود خطوط اعتباری و سایر هزینه‌های مربوط به تسهیلات نیز باید در نظر گرفته شود.
 7. مدیریت مواد و انبار: در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است به خرید و مدیریت مواد و انبار نیاز باشد. در این صورت، حسابداری مربوط به مواد و انبار، مانند ثبت هزینه‌های خرید مواد و قطعات، استهلاک مواد، واردات و صادرات مواد نیز باید در نظر گرفته شود.

 

 

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید