کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

شعب (انتقال، تجميع و يكسان سازی اطلاعات)

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

کاربرد کامپیوتر

دانلود اپلیکیشن
شعب (انتقال، تجميع و يكسان سازی اطلاعات)کاربرد کامپیوتر

تا قبل از برقراری ارتباط پر سرعت اینترنت، یكسان سازی اطلاعات در دفاتر و شعب مختلف یك مجموعه تنها توسط ارسال اطلاعات بصورت دستی امكان پذیر بود. اكنون با استفاده از فن آوری های روز این امكان فراهم شده است كه انتقال اطلاعات بصورت اتوماتیك انجام شود . شركت مهندسی كاربرد كامپیوتر، هم گام با این تكنولوژی، محیطی را فراهم ساخته تا كلیه نرم افزارها از طریق اینترنت در ارتباط قرار گرفته و یكسان سازی اطلاعات بصورت اتوماتیك و در كمترین زمان انجام پذیرد.
_تجمیع اطلاعات شعب (انتقال اطلاعات شعب به دفتر مرکزی)
با برقراری این امکان، اطلاعات ثبت شده در هر شعبه از طریق دفتر مرکزی جمع آوری می گردد. این انتقال می تواند با توجه به نیاز کاربر با محدودیتها و سطوح دسترسی خاص انجام پذیرد. به طور مثال شرکتی را فرض کنید که دارای ۴ شعبه در مناطق مختلف است. با برقراری این امکان، سیستم دفتر مرکزی قادر خواهد بود تمامی اطلاعات ثبت شده توسط شعب مذکور را به صورت کامل و یا محدود دریافت نماید.
_گروه راه دور (انتقال و انتشاراطلاعات دفاتر یک شرکت)
با برقراری این امکان در صورتی که شرکت دارای دفاتر یا واحدهایی مجزا در مناطق مختلف باشد، اطلاعات ثبت شده از طریق اینترنت مورد تبادل قرار می گیرد. تعداد دفاتر و نحوه ارتباط بین آنها بر اساس نیاز تنظیم می گردد. به طور مثال در صورتی که نیاز باشد کاربری توسط لپ تاپ در مناطقی مختلف به ثبت اطلاعات در سیستم بپردازد، امکان انتقال این اطلاعات از طریق اینترنت به دفتر مرکزی شرکت مهیا می گردد.

ارسال درخواست تماس
دانلود بروشور
ارسال درخواست تماس

مشخصات شعب (انتقال، تجميع و يكسان سازی اطلاعات)

 • معرفی مدیران و کاربران هر واحد سازمان
 • تشكیل پرونده های كاری جهت انجام امور درون سازمانی و برون سازمانی
 • گردش پرونده‌های ثبت شده بین کاربران
 • ثبت پیوست فایلها به پرونده ها
 • اتصال سندهای سایر سیستمها (حسابداری و انبارداری و خرید و فروش و …) به پرونده ها
 • تعیین دسترسیهای کاربری جهت انجام امور مدیران به عنوان جانشین
 • ثبت گزارش کار روزانه پرسنل
 • ثبت برگه های مرخصی به صورت روزانه و ساعتی
 • ثبت برگه های ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
 • ثبت مجوزهای اضافه کاری
 • افزودن توضیحات خاص مدیران برای هر پرونده کاری که برای کاربران قابل مشاهده نباشد.
 • دارای کارتابل شخصی برای تمام کاربران به تفکیک ارجاعات ارسالی و دریافتی
 • بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی با گروه بندی نامه ها
 • شماره بندی نامه ها با اندیکاتور به صورت اتوماتیک
 • تعیین مشخصه های دلخواه جهت بایگانی نامه ها
 • ارجاع نامه بین مراكز و كاربران مختلف در سیستم
 • فکس گزارشات
 • ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز
 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمت
 • تشكیل پرونده جهت هر عنوان كاری(task) ، كه همزمان نتایج مرتبط با آن قابل ثبت خواهد بود.
 • ارجاع نامه بین واحدها و كاربران مختلف درسیستم (حتی در شعب با فواصل زیاد)
 • ایجاد ضمائم فایلی برای پرونده ها از قبیل نامه های ارجاع شده و امكان مشاهده آن ها.
 • تعیین تاریخ و مهلت ارجاع، همزمان با امكان پاراف كردن نامه های رسیده و ارجاع آنها
 • نمایش كارتابل شخصی هر كاربر به تفكیك ارجاعات ارسالی و دریافتی و امكان ثبت نتیجه برای هر پرونده كاری و ارجاع آن به سایر كاربران سیستم
 • طبقه بندی پرونده ها به دو دسته عادی و محرمانه و تعیین دسترسی كاربران خاص به پرونده های محرمانه
 • ارتباط با سایر نرم افزارها (خرید و فروش، انبار، حقوق دستمزد و ..) كه امكان فراخوانی اطلاعات آنها را جهت تهیه فرمهای اداری (مثل فرم درخواست خرید كالا، ماموریت و مرخصی كاركنان و..) به صورت paperless فراهم می سازد.
 • نمایش درختی چرخه ارجاعات هر پرونده كاری
 • ثبت گزارش كار روزانه توسط هر كاربر
جهت ثبت مرخصی ساعتی و روزانه پرسنل از این برگه استفاده می شود. امکانات:
 • نمایش مانده مرخصی پرسنل (در صورت دارا بودن سیستم حقوق دستمزد)
 • ارجاع برگه مرخصی به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت نوع مرخصی درخواستی (استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و…)
 • ثبت علت مرخصی
جهت ثبت مجوز اعزام پرسنل به ماموریت و سفر از این برگه استفاده می شود. امکانات:
 • ثبت درخواست ماموریت به صورت روزانه و ساعتی
 • ارجاع برگه درخواست ماموریت به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز
جهت ثبت مجوز جهت اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری پرسنل از این برگه استفاده می شود. امکانات:
 • ثبت درخواست اضافه کاری، نوبت کاری و شبکاری به صورت روزانه با امکان ثبت ساعات درخواستی
 • ارجاع برگه درخواست اضافه کاری به مسئولین و مدیران ذیربط جهت اخذ مجوزها و تاییدات لازم
 • ثبت توضیحات مورد نیاز
 • امكان معرفی مشخصه های دلخواه جهت بایگانی اسناد
 • تعریف گروههای بایگانی برای تفكیك اولیه اسناد و مدارك
 • تعریف دفاتر اندیكاتور با امكان صدور شماره اتوماتیك با فرمتهای دلخواه
 • امكان بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی ، تصاویر اسكن شده ، فكسها، نامه های الكترونیك و سایر مداركی كه به صورت فایل موجود باشند.
 • امكان مشاهده ، ویرایش ، چاپ و ثبت مشخصه های بایگانی جهت اسناد
 • امكان دستیابی به اسناد و مدارك از طریق جستجوی سریع مشخصه های بایگانی
 • صدور نامه با امکان شماره‌گذاری و ثبت تاریخ اتوماتیك با توجه به اندیكاتور انتخاب شده
 • امكان طراحی و ذخیره قالب‌های استاندارد برای نامه‌ها
 • گزارش فهرست پرونده ها با امكان انتخاب مشتری ، نوع كار، تعیین وضعیت ، محدوده تاریخی و . . .
 • گزارش فهرست ارجاعات با امكان انتخاب وضعیت ارجاع،ارجاع دهنده،ارجاع شونده و . . .
 • گزارش فهرست گزارش كارهای كاربران
 • گزارش فهرست اسناد بایگانی شده
 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات یك مجموعه مستقل را دارا است
 • برای گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهیه نسخه پشتیبان از برنامه به روشهای اتوماتیك و دستی و برگرداندن پشتیبان در برنامه
 • معرفی كاربران همراه با تنظیم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترین حالتهای ممكن
 • امكان یكسان سازی و تبادل اطلاعات بین مراكز مختلف از طریق مودم یا دیگر وسایل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتیك
 • نگهداری ریز تغییرات ، سابقه اسناد و تغییرات اطلاعات پایه به تفكیك كاربران
 • شرح آخرین تغییرات نسخه های جدید برنامه ها
 • امكان ایجاد SHORT CUT از سایر نرم افزارها در سیستم
 • امكان فعال سازی بخش یادآوری جهت یادآوری اتوماتیك پیامهای تنظیم شده
 • یادداشت
 • ماشین حساب

نمایش ویدیو های
شعب (انتقال، تجميع و يكسان سازی اطلاعات)

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

مشخصات فنی و سیستم مورد نیاز این نرم افزار

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

زبان برنامه نویسی
دلفی - Delphi
سیستم عامل
Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition
بانک اطلاعات
SQL Server 2000, 2005, 2008
ساختار شبکه
LAN – 100 mbps
سخت افزار مورد نیاز
Ram 2g – Cpu III 800
آخرین به روز رسانی
1400/05/27

گزارش به روز رسانی ها

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

سیستم های مشابه

نرم افزارای مشابه در زیر گروه شعب (انتقال،تجمیع و یکسان سازی اطلاعات)

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید