شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر نمایندگی فعال می پذیرد:


شركت مهندسي كاربردكامپيوتر با ربع قرن فعاليت در توليد نرم افزارهاي جامع مالي و مديريتي بمنظور فروش  بسته هاي نرم افزاري نماينده انحصاري در استانها را دعوت به همكاري مينماید


متقاضيان رزومه خود را با توجه به موارد زیربه آدرس info@karbordcomputer.com   ارسال فرمایید.

  •   سوابق كاري
  •   سوابق تحصيلي
  •   امكانات و تجهيزات موجود
  •   تعداد پرسنل و شرح فعالیت در حال حاضر
  •   اسكن عكس