در راستاي تأمين، پوشش و آگاهي استفاده کنندگان سيستم هاي نرم افزاري شركت مهندسي كاربرد كامپيوتر خدمات رساني خود را در قالب قرارداد هاي

بروزرساني و پشتيباني با امكانات متنوع به شرح زير ارائه مي نمايد.

شما ميتوانيد با بهره گيري از هر يك از امكانات پيش رو در وقت و هزينه خود صرفه جويي نمائید.

برای کسب اطلاعات بيشتر با  واحد فروش تماس حاصل فرمائيد .


 

     تیپ 1

     بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

     پاسخگویی تلفنی در طول مدت قرارداد

     پشتیبانی به صورت حضوری و آنی (Online)* مطابق تعرفه سرويس و خدمات ساليانه


 

      تيپ 2

 

      A :  بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

             پاسخگویی تلفنی در طول مدت قرارداد

             پشتيباني به صورت آنی (Online)*  دو نوبت در ماه  (جمعا 24 نوبت)

     

      B :  بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

            پاسخگویی تلفنی در طول مدت قرارداد

            پشتيباني به صورت آنی (Online)*  یک نوبت در ماه  (جمعا 12 نوبت)


 

      تيپ 3


       A : بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

           پاسخگویی تلفنی  در طول مدت قرارداد

           پشتيباني به صورت آنی (Online)*  دو نوبت در ماه  (جمعا 24 نوبت)

           پشتيباني به صورت حضوري یک نوبت در ماه  (جمعا 12 نوبت)

 

       B : بروزرساني نرم افزار در طول مدت قرارداد

            پاسخگویی تلفنی در طول مدت قرارداد

            پشتيباني به صورت آنی (Online)*  یک نوبت در ماه  (جمعا 12 نوبت)

            پشتيباني به صورت حضوري یک نوبت هر دو ماه   (جمعا 6 نوبت)


         *  پشتیبانی  Online با استفاده از نرم افزار Teamviewer انجام می پذیرد. با برقراری این امکان رایانه مسئول پشتیبانی به رایانه کاربر درخواست کننده متصل شده و از طریق مانیتورینگ

            (Remote) رفع اشکالات انجام می پذیرد.