نرم افزار خريد و فروش كاربرد كامپيوتر

(قراردادها - سفارشات - پيش فاكتور - فاكتور)

   -  امكان ثبت تمامي مراحل خريد و فروش (سفارشات- قراردادها- پيش فاكتور- فاكتور و ...) 

   -  گروه بندي كالاها در پنج سطح 

   -  امكان معرفي بیست مشخصه اضافي براي هر كالا و خریدار/فروشنده

   -  امكان ثبت ابعاد كالا به صورت ثابت يا متغير جهت محاسبه در قيمت كالاها در اسناد 

   -  امكان ثبت كالا به وسيله باركد در اطلاعات پايه و اسناد 

   -  امكان ارتباط با انواع ترازوها و باسكولهاي ديجيتال 

   -  امكان ثبت كالاها به عنوان هدیه (اشانتيون) بدون قيمت در اسناد فروش 

   -  تعيين و كنترل سقف اعتبار خریدار/فروشنده

   -  معرفي ويزيتور و مسئول پخش جهت استفاده در اسناد، محاسبه پورسانت و گزارشات 

   -  معرفي ارزها و  نرخ برابري آنها با ريال جهت استفاده در اسناد و گزارشات 

   -  امكان پيگيري پروسه فروش و ثبت گزارش كار مسئولين فروش 

   -  امکان ثبت اسناد خرید و فروش (قراردادها،سفارشات، پیش فاکتورها، فاکتورها و...) به تاریخ قبل

   -  امكان ثبت همزمان اسناد خرید و فروش در دو گروه (ديتابيس) مجزا 

   -  انتقال اسناد از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان اسناد انتخابی به آسانی از گروهی به گروهی دیگر

        (بین چند دیتابیس) منتقل شده و در صورت موجود نبودن اقلام سند مبدا (مثل تحویل دهنده/تحویل گیرنده و یا کالا) در اطلاعات گروه مقصد، این اطلاعات نیز

       به طور اتوماتیک ايجاد مي شوند.

   -  گزارش صورتخلاصه اسناد انتقالی (نمایش مقدار کالای ثبت شده در هر نوع سند و مقدار انتقال یافته از هر سند به نوع دیگری از اسناد مثل سفارش به

       فاکتور فروش و نمایش مانده کالای منتقل نشده) 

   -  گزارش صورتخلاصه خريد / فروش به تفكيك كالا و خریدار/فروشنده و گروه هاي آنها و اسناد

   -  گزارش تراز فصلي خريد و فروش (جهت ارائه به وزارت دارايي) 

   -  تهیه فایل مکانیزه فروش فصلی جهت ارائه به دارایی

   -  امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

   -  امكان لينك به سيستمهاي انبار، دريافت پرداخت و حسابداري 

   -  تعيين سطوح دسترسي كاربران به تمامي اجزاء سيستم

   -  گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت

      گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

         معرفي كالاها     

         -  امکان معرفي 3 واحد مختلف براي هر كالا و ثبت دقت اعشار ( مقدار و مبلغ)،  وزن واحد، قيمت خريد و فروش برای هر واحد

         -  گروه بندي كالا در 5 سطح

         -  امكان معرفي كد حساب كالا و گروه كالا جهت ثبت اسناد حسابداري 

         -  امكان ثبت كالا به وسيله باركد در اطلاعات پايه و اسناد

         -  امكان ثبت ابعاد كالا (طول و عرض و ارتفاع) به صورت ثابت يا متغير جهت محاسبه در قيمت كالاها در اسناد

         -  امكان معرفي 20 مشخصه دلخواه جهت كالا

         -  امكان معرفي گروه های قيمت براي هر كالا جهت استفاده در اسناد فروش :

            سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قیمت

            امکان انتقال قیمتها از فایل اکسل

            امکان کاهش یا افزایش قیمت کالاهای زیرمجموعه یک گروه قیمت به طور یکجا

         -  تنظيم مشموليت تخفيفات و عوارض براي هر گروه کالا

         -  امکان نمایش موجودی کالاها در لیست کالاها

 

         معرفي خريداران و فروشندگان  

         -  معرفي اشخاص با انواع خريدار، فروشنده و خريدار فروشنده

         -  معرفي كامل مشخصات خریدار/فروشنده (مثل كد اقتصادي، كد ملي ، آدرس كامل، كد پستي ، تلفن ،  فاكس و پست الكترونيك)

         -  گروه بندي خریدار/فروشنده در سه سطح جهت استفاده در گزارشات

         -  تنظيم مشموليت تخفيفات و عوارض براي هر گروه خریدار/فروشنده

         -  امكان معرفي بیست مشخصه دلخواه براي هر مشتري

         -  تعيين حساب خریدار/فروشنده در فرم معرفي خريداران فروشندگان، گروه بندي خريداران فروشندگان و معرفي در اسناد خريد و فروش

         -  تعيين و كنترل سقف اعتبار خریدار/فروشنده

         -  امكان تنظيم درصد تخفيف ثابت براي خریدار/فروشنده

         -  امكان معرفي ويزيتور پيش فرض براي خریدار/فروشنده و درصد پورسانت ويزيتور

         -  امكان معرفي نحوه پرداخت براي خريداران

         -  ثبت شناسنامه براي خریدار/فروشنده (ثبت سمت، معرف، نوع فعاليت، سوابق و... هر شخص)

         -  تعيين سطح دسترسي كاربران به خریدار/فروشنده

 

         ساير اطلاعات :

         -  امكان معرفي ويزيتورها و مسئولين پخش و تنظيم كد حسابداري آنها جهت دريافت پورسانت فروش

         -  معرفي عوارض و تخفيفات با امكان محاسبه اتوماتيك

         -  معرفي مراكز هزينه در سه سطح

         -  معرفي پروژه ها

         -  معرفي ارزها و  نرخ برابري آنها با ريال

         -  امكان معرفي محصولات با فرمول ساخت و به ريز مواد تشكيل دهنده

         -  امكان لينك به نرم افزارهاي حسابداري ، انبارداري و دريافت و پرداخت جهت ثبت و تبادل اتوماتيك اسناد بين برنامه ها

    -  امكان ثبت پروسه فروش شامل: قرارداد، سفارش مشتري، پيش فاكتور، فاكتور، حواله انبار (مجوز خروج كالا از انبار)، برگه خروج كالا (باربري) و برگشت از فروش

    -  امكان ثبت پروسه خريد شامل: سفارش خريد، پيش فاكتور، فاكتور، برگشت از خريد

    -  امکان ثبت اسناد خرید و فروش (قراردادها،سفارشات، پیش فاکتورها، فاکتورها و...) به تاریخ قبل

    -  امكان معرفي بیست مشخصه اضافي براي بندهاي اسناد خريد و فروش و گزارشگيري از آنها

    -  امكان چاپ هر سند در فرمهاي دلخواه كاربر

    -  امكان شماره گذاري اسناد خريد و فروش (دستي – اتوماتيك)

    -  امکان مرتب سازی شماره اسناد ثبت شده (قراردادها،سفارشات، پیش فاکتورها، فاکتورها و...)

    -  ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد

    -  امكان ثيت كالاها به عنوان جايزه (اشانتيون) بدون قيمت در اسناد فروش

    -  نگهداري تغییرات قيمت كالا

    -  ثبت اسناد خريد و فروش از طريق دستگاه باركد

    -  امكان ثبت ويژگيهاي كالا در اسناد و گزارشگیری به تفکیک آنها

    -  امکان نمایش موجودی کالاها در اسناد خرید و فروش (به تفکیک ویژگیها)

    -  امکان نمایش مانده حساب مشتریان در اسناد خرید و فروش

    -  امكان ثبت عوارض و تخفيفات به تفكيك كالاها در اسناد و در انتقال به سيستم حسابداري

    -  امكان مشاهده و كنترل وضعيت حساب مشتري در اسناد

    -  امكان انتقال اسناد (مانند : پيش فاكتور به فاكتور)، ويرايش در مقدار منتقل شده و نمايش مانده قابل انتقال در انتقال بعدي

    -  امكان پيگيري پروسه فروش و ثبت گزارش كار مسئولين فروش

    -  امكان ثبت همزمان اسناد خرید و فروش در دو گروه (ديتابيس) مجزا

    امكانات عمومي گزارشات

    كليه گزارشات در صورت نياز به تفكيك خريدار/فروشنده، كالاها، گروههاي كالا و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات

    جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.

    امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

    امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

    امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

    علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش 

    امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

    امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز 

    امكان تهيه نمودار از گزارشات 

    امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

    امكان ارسال گزارشات از طريق Email

    امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

    قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات


    گزارشات

    -  فهرست خريداران و فروشندگان و گروههاي آنها، كالاها و گروههاي كالا، مراكز هزينه و اسناد

    -  صورت ريز و كل اسناد فروش / خريد با امكان تفكيك كردن عوارض و تخفيفات و مبالغ ارزي

    -  گردش خريد / فروش كالاها و گروههاي كالا

    -  گردش خريد / فروش خریدار/فروشنده و گروههاي خريداران و فروشندگان

    -  پرداختيهاي فاكتور خريد -  دريافتيهاي فاكتور فروش (با لينك به سيستم دريافت پرداخت)

    -  تراز خريداران / فروشندگان و گروه هاي خریدار/فروشنده

    -  تراز فروش / خريد كالاها

    -  تراز پورسانت ويزيتورها و مسئولين پخش

    -  تراز فصلي خريد و فروش (تهیه فایل مکانیزه فروش فصلی جهت ارائه به دارایی)

    -  ترازهاي تفكيكي ماهانه فروش / خريد (كالا و گروه هاي كالا و خريداران)

    -  صورت خلاصه فروش / خريد به تفكيك خریدار/فروشنده و گروههاي خریدار/فروشنده

    -  صورت خلاصه فروش / خريد به تفكيك كالا و گروههاي كالا

    -  صورت خلاصه فروش / خريد به تفكيك اسناد

    -  صورت خلاصه فروش / خريد به تفكيك ويزيتورها، مسئولين پخش و مراكز هزينه

    -  گزارش صورتخلاصه اسناد انتقالی (نمایش مقدار کالای ثبت شده در هر نوع سند و مقدار انتقال یافته از هر سند به نوع دیگری از اسناد مثل سفارش به

       فاکتور فروش و نمایش مانده کالای منتقل نشده)

    -  تراز مقايسه اي فروش / خريدكالاها (ماه ها و سالهاي مختلف)

    -  انتقال اتوماتیک مانده حساب مشتریان از سالی به سال بعد

    -  انتقال اتوماتیک مانده سفارشات، قراردادها، پیش فاکتورها و.. به سال بعد

    -  امكان لينك به سيستمهاي انبار، حسابداري و دريافت و پرداخت و ثبت اتوماتيك اسناد بين آنها

    -  راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.

    -  كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه

    -  امكان ارتباط با دستگاههاي باركد خوان ، ترازوها و باسكولهاي ديجيتال

    امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

    براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

    امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

    معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

    امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

    نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

    شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

    امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

    امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

    يادداشت

    ماشين حساب

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 - Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN - 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g - Cpu III 800   

نسخهتاریخعنوانشرح
5.896 24/04/1396فرمت فايل تراز فصلي سال 1396 تغيير کردرجوع كنيد به : گزاراشات / ترازها / تهيه فايل گزارش فصلي فروش/خريد
5.890 31/02/1396امکان معرفي گروههاي قيمت کالا به تفکيک ويژگي هاي کالارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / گروههاي قيمت کالا
5.886 17/02/1396امکان انتخاب زيرحساب کالا در ثبت حسابداري عوارض و تخفيفاترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت عوارض و تخفيفات
5.883 09/02/1396اضافه شدن اعتبار چکي به خريداران/فروشندگانرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / جديد يا ويرايش

اگر مبلغي براي اين اعتبار وارد کنيد و در امکانات ذخيره اسناد ، گزينه "افزايش بدهي مشتري در حسابداري از اعتبار وي (در فاكتورهاي جديد)" را فعال نماييد ، جمع چکهاي نزدصندوق و درجريان مشتري بعلاوه مبلغ فاکتور نبايد از اين مبلغ اعتبار چکي مشتري بيشتر شود
5.879 26/01/1396امکان "ثبت فاکتورهاي گذشته اول دوره از مانده سال قبل فاکتورها"رجوع كنيد به :
سال مالي / ثبت فاکتورهاي گذشته اول دوره از مانده سال قبل فاکتورها
5.879 26/01/1396امکان ثبت ويژگي هاي کالا از روي ليست اطلاعات قبلا معرفي شدهرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالا / ويژگي هاي کالا / ستون ليست
در صورت استفاده از اين امکان ، ويژگي هاي کالا قبلا معرفي مي شوند و هنگام صدور سند از آنها استفاده مي شود
* توجه : براي فعال سازي اين امکان بايد با شرکت کاربرد کامپيوتر تماس بگيريد
5.879 26/01/1396امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
5.871 23/11/1395امکان انتقال اتوماتيک مشتري از آخرين سند به سند جديدرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / عمومي
5.866 28/10/1395امکان انتقال اتوماتيک مرکز هزينه و پروژه از آخرين بند به بند جديدرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / عمومي
5.866 28/10/1395امکان انتقال اتوماتيک مرکز هزينه و پروژه از آخرين سند به سند جديدرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / عمومي
5.865 22/10/1395امکان تعيين انبار هنگام ثبت انبارداري براي فاکتورهاي انتخاب شدهرجوع كنيد به :
ليست اسناد / ثبت انبارداري / اگر انبار هر فاکتور در هنگام ويرايش فاکتور مشخص مي شود و براي فاکتوري انبار مشخص نشده باشد ، موقع ثبت انبارداري امکان مشخص کردن انبار وجود دارد
5.865 22/10/1395امکان تعيين دسترسي کاربران جهت مشاهده قيمت در گزارشاترجوع كنيد به :
صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / دسترسي "مبالغ در گزارشات" اضافه شده است
5.865 22/10/1395امکان ثبت هر فاکتور در يک سند حسابداري جداگانه بصورت اتوماتيکرجوع كنيد به :
ليست اسناد / انتخاب چند سند با هم / ثبت حسابداري / گزينه "هر فاکتور در يک سند حسابداري جداگانه ثبت شود"
5.859 29/08/1395امکان ثبت عنوان براي خريداران و فروشندگانرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / جديد يا ويرايش / عنوان
5.857 16/08/1395نحوه ثبت حسابداري کالاها براي اسناد خريد و فروش تفکيک شدندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت کالاها (فاکتورهاي فروش) يا ثبت کالاها (فاکتورهاي خريد)
5.857 16/08/1395نحوه ثبت حسابداري مشتريان براي اسناد خريد و فروش تفکيک شدندرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت خريداران (فاکتورهاي فروش) يا ثبت فروشندگان (فاکتورهاي خريد)
5.857 16/08/1395عوارض و تخفيفات خريد و فروش تفکيک شدندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / عوارض و تخفيفات
و
اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت عوارض و تخفيفات فروش يا ثبت عوارض و تخفيفات خريد
5.854 17/07/1395امکان پرکردن اسناد خريد و فروش از فايل اکسلرجوع کنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از فايل اکسل
5.844 06/06/1395نام "حواله انبار" در برنامه تبديل به "حواله فروش" شدنوع سندي به نام "حواله انبار" در برنامه وجود داشت که براي جلوگيري از تداخل با سند حواله خروج انبار در برنامه انبارداري تبديل به "حواله فروش" شد
5.845 02/06/1395امکان ثبت ويزيتورها به عنوان پروژه در حسابداريرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / ثبت ويزيتورها / ويزيتورها به عنوان پروژه در حسابداري ثبت شوند
5.845 02/06/1395امکان کپي ويزيتورها به پروژه ها در حسابداريرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / ويزيتورها / امکان کپي ويزيتورها به پروژه ها در حسابداري و بالعکس
5.839 20/05/1395شرح بند اسناد حسابداري براي مشتريان و کالاها و عوارض و تخفيفات تفکيک شدرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري
5.838 04/05/1395امکان يکسان سازي اطلاعات خريداران/فروشندگان با تحويل دهندگان/گيرندگان در انبارداريرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / خريداران-فروشندگان / عمليات / يکسان کردن با تحويل دهندگان-گيرندگان در انبارداري
5.835 21/04/1395انتخاب دسته جمعي فاکتورها و ثبت انبار جداگانه آنهارجوع كنيد به :

ليست اسناد / ثبت انبارداري / هر فاکتور فروش در يک سند جداگانه در انبار ثبت شود
5.833 13/04/1395امکان ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در لينک به حسابداريرجوع كنيد به : ليست اسناد / ثبت حسابداري / ايجاد اتوماتيک مراکز هزينه در صورت موجود نبودن
5.825 09/03/1395امکان ثبت انبارداري فقط براي اسناد تاييد شده يا تصويب شدهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات انبارداري/ وضعيت اسناد جهت ثبت
5.825 09/03/1395امکان ثبت حسابداري فقط براي اسناد تاييد شده يا تصويب شدهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات حسابداري / وضعيت اسناد جهت ثبت
5.824 03/03/1395امکان عدم نمايش کالاهاي غير فعال در ليستهاي داخل اسنادرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / کالاها / عدم نمايش کالاهاي غيرفعال در ليست کالاها در اسناد
5.824 03/03/1395امکان پرکردن اتوماتيک قيمت کالاها در صورت تغيير گروه قيمت در اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / امکانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / عمومي / با تغيير گروه قيمت ، قيمت کالاها بطور اتوماتيک پرشوند
5.824 03/03/1395امکان دسترسي دادن به تغيير شماره سند در تمام انواع اسنادرجوع كنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
5.824 03/03/1395امکان دسترسي دادن به مشاهده يا تغيير قيمت در تمام انواع اسنادرجوع كنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران
5.822 22/02/1395امکان ثبت تصوير کالاهارجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / تصوير کالا
5.821 20/02/1395امکان "پر کردن از اسناد انتقال نيافته" در داخل اسنادرجوع كنيد به :
ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن از اسناد انتقال نيافته

اين امکان مشابه انتقال اسناد عمل مي کند و به جاي انتقال مي توان از اين روش استفاده کرد
5.819 08/02/1395"کد کالا وابسته به گروه کالا" است اضافه شدرجوع كنيد به : مشخصات عمومي / کالاها / کد کالا وابسته به گروه کالا است
5.818 01/02/1395امکان نمايش/عدم نمايش ريز برگه ها در گزارشات دريافتي ها/پرداختي هاي فاكتورهارجوع کنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گزارش "دريافتي هاي فاكتورهاي فروش" يا گزارش "پرداختي هاي فاكتورهاي خريد"
5.809 05/12/1394امکان تعيين درصد انتقال مقدار و درصد تخفيف بند هنگام پرکردن اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن
در اين صفحه مي توانيد "درصد انتقال مقدار" و "درصد تخفيف بند" را هنگام پرکردن تعيين کنيد
5.807 28/11/1394امکان راس گيري از فاکتورها در گزارش "دريافتيهاي فاکتورهاي فروش"رجوع كنيد به :
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / دريافتيهاي فاکتورهاي فروش
يا
گزارشات / صورتها و گردش اسناد / پرداختيهاي فاکتورهاي خريد
5.804 18/11/1394اضافه شدن روش "دستي-ريز کالاها" در نحوه محاسبه عوارض و تخفيفاترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / عوارض و تخفيفات / ويرايش / نحوه محاسبه
5.797 23/10/1394امکان هشدار براي نام تکراري هنگام ذخيره خريداران/فروشندگانرجوع کنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / خريداران/فروشندگان
5.787 30/08/1394امکان چاپ بارکدهاي ثبت شده براي کالاهارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / کالاها / جديد يا ويرايش / بارکدها / چاپ
5.784 17/08/1394کدينگ "ويزيتورها/مسئولين پخش" 3 سطحي شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / ويزيتورها و مسئولين پخش
5.782 05/08/1394گروههاي تخفيف جايزه اضافه شدندرجوع کنيد به :
اطلاعات پايه / عوارض و تخفيفات / گروههاي تخفيف جايزه
اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / عوارض و تخفيفات / استفاده از گروههاي تخفيف جايزه
اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / جديد يا ويرايش / گروه تخفيف جايزه

در هر گروه تخفيف ، مبالغ فروش و درصد تخفيف معادل آن ثبت مي شود
در صورت استفاده از گروه تخفيف ، اگر براي هر خريدار فاکتوري صادر شود که مبلغ آن
در محدوده مبالغ ثبت شده در گروه تخفيف باشد ، براي خريد بعدي مشتري
تخفيفي معادل آنچه در گروه تخفيف ثبت شده در نظر گرفته خواهد شد
5.776 08/07/1394گزارش گردش بارکدهاي خريد/فروش اضافه شدرجوع كنيد به : گزارشات / صورتها و گردش اسناد / گردش بارکدهاي خريد يا فروش
5.774 29/06/1394امکان ثبت بارکدهاي ضميمه اسنادرجوع کنيد به : ثبت اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / ثبت بارکدهاي ضميمه فاکتور
5.772 16/06/1394امکان ارسال پيامک در صفحه ويرايش سندرجوع كنيد به : ليست اسناد / چديد يا ويرايش / عمليات / ارسال توسط پيامک
5.772 16/06/1394امکان يکسان سازي خريداران و فروشندگان با زير حسابها در حسابداريرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / خريداران و فروشندگان / عمليات / يکسان سازي با اطلاعات حسابداري
5.763 23/03/1394امکان اعلام هشدار يا خطا در صورت عدم ثبت خريداردر هنگام ثبت فاکتورهاي فروش و برگشت از فروش در صورت عدم ثبت خريدار
رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / اسناد / امکانات ذخيره اسناد / عدم ثبت خريدار در فاکتورهاي فروش و برگشت از فروش
5.762 18/03/1394امکان نمايش و کنترل موجودي انبار هنگام ثبت حواله انباررجوع كنيد به : ليست اسناد / حواله انبار / جديد يا ويرايش / تنظيمات / ويرايش اسناد / کالاها / موجودي انبار كالاها / نمايش و كنترل موجودي انبار هنگام ثبت در سند
5.761 16/03/1394امکان نمايش موجودي انبار در ليست کالاها هنگام ثبت حواله انباررجوع كنيد به : ليست اسناد / حواله انبار / جديد يا ويرايش / تنظيمات / ويرايش اسناد / کالاها / موجودي انبار كالاها / نمايش موجودي انبار در ليست کالاها
5.760 10/03/1394وضعيت تصويب به اسناد اضافه شدرجوع كنيد به :
ليست اسناد/ جديد يا ويرايش / وضعيت
يا
ليست اسناد/ عمليات / ثبت وضعيت اسناد