نرم افزار اموال استهلاك كاربرد كامپيوتر
 (دارايي ثابت)

     -  امكان تعريف دوره هاي زماني محاسبه استهلاك (يك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و يك ساله) 

     -  تنظيم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :  

        محاسبه از ابتداي هر ماه (ماه كامل)، از 15 روز دوم و روزشمار 

     -  معرفي گروههاي اموال در 5 سطح  

     -  معرفي مراكز استقرار در 3 سطح  

     -  امكان ثبت اسناد حسابداري براي هزينه و ذخيره استهلاك  

     -  امكان افزايش يا كاهش بهاي تمام شده و استهلاك در طول عمر مفيد دارايي  

     -  امكان تغيير روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفيد دارايي و تعديل هزينه استهلاك در صورت تغيير نرخ و روش 

     -  امكان فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال  

     -  محاسبه سود يا زيان ناشي از فروش اموال با ثبت قيمت فروش  

     -  امكان معرفي دارايي هاي الحاقي 

     -  انتقال اموال از گروهی به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) با مخزن اسناد: با استفاده از این امکان تمامی اطلاعات اموال انتخابی به آسانی از گروهی

         به گروهی دیگر (بین چند دیتابیس) منتقل می شوند.

     -  گزارش سابقه (تاريخچه) دارايي

     - امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

     -  گزارش کاربر : با برقراری این امکان کاربر می تواند تمامی فیلترهای مورد نیاز خود را در صفحه کنترل هر گزارش ذخیره کرده و در هر زمان از آن جهت

         گزارشگیری استفاده نماید. همچنین نمایش یا عدم نمایش ستونها و اندازه هر ستون در این حالت ذخیره می گردند.

    -  امكان تعيين ماه شروع سال مالي (شمسی - میلادی)

    -  معرفي گروههاي اموال در در 5 سطح

    -  معرفي مراكز استقرار در 3 سطح

    -  معرفي جمع داران و تحويل گيرندگان

    -  امكان تعريف دوره هاي زماني محاسبه استهلاك (يك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و يك ساله)

    -  تنظيم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود، خروج، فروش و رده خارج شدن اموال به صورت :

       محاسبه از ابتداي هر ماه (ماه كامل)، از 15 روز دوم و روزشمار 

    -  امكان تعيين مشخصات اضافي براي اموال

    -  تنظيم نحوه ثبت اسناد حسابداري براي هزينه و ذخيره استهلاك

    -  ثبت كارتهاي اموال با اطلاعاتي شامل :

       شماره پلاك و نام دارايي

       تاريخ تهيه، محل تهيه

       روش محاسبه استهلاك (مستقيم / نزولي/ ضربي) ، عمر دارايي، نرخ استهلاك و ارزش اسقاط

       سريال، مدل، برچسب             

       مركز استقرار، شماره اتاق، وضعيت، جمع دار و تحويل گيرنده

       قيمت فروش، گروه اموال و مشخصات دارايي

    -  امكان افزايش يا كاهش بهاي تمام شده و استهلاك در طول عمر مفيد دارايي

    -  امكان تغيير روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفيد دارايي و تعديل هزينه استهلاك در صورت تغيير نرخ و روش

    -  امكان فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال

    -  محاسبه سود يا زيان ناشي از فروش اموال با ثبت قيمت فروش

    -  امكان انتقال اموال بين مراكز استقرار و جمع دارها با حفظ سوابق اموال

    -  مشاهده سابقه اموال

    -  ثبت اسناد حسابداري مربوط به عمليات و استهلاك دارايي با امكان ثبت مراكز هزينه مرتبط

    -  چاپ كارتهاي اموال

    امكانات عمومي گزارشات

    كليه گزارشات در صورت نياز به تفكيك اموال، گروه اموال، جمع داران، مراکز استقرار و در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي

    متعددي در آنها پيش بيني شده است.

    امكان انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)

    امکان مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر

    امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین

    علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش 

    امكان انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL

    امكان ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز 

    امكان تهيه نمودار از گزارشات 

    امكان انتقال گزارشات به فايلهاي HTML

    امكان ارسال گزارشات از طريق Email

    امكان تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر

    قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 

    گزارشات

    -  فهرست اموال  

    -  فهرست سوابق اموال ( فهرستي از اموالي كه جمع دار يا مركز استقرار آن تغيير كرده است )

    -  صورت خلاصه کارتهای اموال و گروههاي اموال بر حسب مراكز استقرار

    -  صورت خلاصه جمع داران و تحويل گيرندگان

    -  صورت خلاصه مراكز استقرار

    -  صورت اموال خارج شده

    امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

    براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

    امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

    معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

    امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

    نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

    شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

    امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

    امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

    يادداشت

    ماشين حساب

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 - Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN - 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g - Cpu III 800   

نسخهتاریخعنوانشرح
3.205 29/01/1396امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسي ها يک کاريرهنگام تنظيم دسترسي هاي يک کاربر ، مي توان دسترسي هاي تنظيم شده براي يک گروه را در يک گروه ديگر کپي کرد

رجوع کنيد به : سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران / تعيين کل دسترسي ها براي ... / پر کردن
3.196 13/10/1395امکان انتقال دسته جمعي اموالرجوع كنيد به : ليست اسناد / اموال / عمليات / انتقال
3.196 13/10/1395امکان ويرايش دسته جمعي اموال و ثبت فروش ، ازرده خارج يا راکدرجوع كنيد به : ليست اسناد / اموال / عمليات / ويرايش دسته جمعي
3.189 18/02/1395امکان ذخيره متوالي يک کارت اموال در چند کارت اموالرجوع کنيد به :
ليست اسناد / کارتهاي اموال / جديد يا ويرايش / ذخيره متوالي

بعد از زدن کليد ذخيره متوالي در کارت اموال ، صفحه اي ظاهر مي شود که به شما اين امکان را مي دهد که چند کارت اموال مشابه از روي آن ثبت نماييد
3.188 06/02/1395امکان پرکردن در کارت اموالرجوع كنيد به : ثت اسناد / کارتهاي اموال / جديد يا ويرايش / عمليات / پرکردن
3.178 20/02/1394"ارسال به شعب" در اطلاعات پايه و ليست اسناد فعال شدرجوع كنيد به : اطلاعات پايه يا ليست اسناد / عمليات / ارسال به شعب

توجه: براي استفاده از اين مورد ، برنامه شما بايد داراي امکان "ارسال به شعب" باشد
3.177 15/02/1394تغيير نحوه دادن دسترسي به کاربرانرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تغييرات زيادي در صفحه دادن دسترسي به کاربران انجام شده است که تعيين دسترسي را تسهيل مي بخشد
3.172 22/10/1393امکان ارسال توسط پست الکترونيکي از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال توسط پست الکترونيکي

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
3.172 22/10/1393امکان ارسال اتوماتيک پيامک از ليست اسنادرجوع كنيد به : ليست اسناد / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
3.172 22/10/1393امکان ارسال اتوماتيک پيامک از گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش دلخواه / عمليات / ارسال پيامک

توسط اين امکان جديد مي توانيد اطلاعات مورد نظر را براي افراد دلخواه پيامک کنيد.
به عنوان مثال :
1- مي توان مانده حساب مشتري را برايش پيامک کرد
2- مبلغ حقوق يا مزاياي واريزي پرسنل برايشان پيامک کرد
3- متن فاکتور را براي مشتري ارسال نمود
و موارد ديگر

توجه : اين امکان بايد جداگانه راه اندازي شود
3.161 24/10/1392گزارشات : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و ...رجوع کنيد به : گزارشات
براي مشاهده اين تغيير کافي است گزارشي را بگيريد . در ستوني از نوع عبارت فارسي (مانند نام) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
3.161 24/10/1392اطلاعات پايه و اسناد : امکان جستجو براي چند عبارت در ستونهاي نام و ملاحظات و ...رجوع کنيد به : ليست اسناد يا اطلاعات پايه
براي مشاهده اين تغيير کافي است در ستوني از نوع عبارت فارسي ( مانند نام در اطلاعات پايه ) در قسمت جستجو ، کلمه اي را تايپ کنيد. پنجره اي که براي ويرايش باز مي شود حاوي بيش از يک سطر است که بازدن Enter مي توانيد به سطرهاي بعد برويد و چند عبارت مجزا تايپ کنيد. جستجو براي تمام عبارات داده شده انجام خواهد شد.
3.158 12/08/1392امکان جابجايي سطر با ماوس در ويرايش اسناد ( Drag & Drop )رجوع كنيد به : ليست اسناد / جديد يا ويرايش

از اين نسخه ، امکان جابجايي بندهاي اسناد به وسيله ماوس فراهم شده است. براي اينکار کافي است ماوس را به روي بند مورد نظر ببريد ، کليک راست کنيد و کليد ماوس را فشرده نگهداريد. سپس به محلي که مي خواهيد بند مزبور منتقل شود رفته و کليد ماوس را رها کنيد
3.157 06/08/1392امکان تعيين دسترسي به ريز گزارشاترجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / سيستم / گروهها و کاربران / دسترسي کاربران

تا اين نسخه ، فقط مي توانستيد به هر کاربر دسترسي به يک گروه از گزارشات را بدهيد مثل فهرستها يا گردش ها و ...
از اين نسخه امکان تعيين دسترسي به هر گزارش بطور جداگانه ميسر شده است مثل فهرست حسابها يا فهرست مراکز هزينه يا ترار دفاتر در حسابداري
3.156 08/07/1392امکان جستجوي پيشرفته در گزارشاترجوع كنيد به :
گزارشات / اخذ گزارش مورد نظر / جستجو / جستجوي پيشرفته
3.155 01/07/1392امکان جستجوي پيشرفته در اطلاعات پايه و ليست اسناد و ليستهاي داخل سندرجوع كنيد به :
اطلاعات پايه / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / امکانات / جستجوي پيشرفته
يا
ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند / ليست اطلاعات پايه مورد نظر / جستجوي پيشرفته
3.144 15/07/1391افزايش سرعت ثبت و مشاهده عمليات انجام شده رجوع كنيد به : سيستم جامع / نگهداري / مديريت وضعيت جاري
3.143 30/06/1391امکان چاپ نکردن نام شرکت در فرمهاي چاپ گزارشاترجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / چاپ / گزينه "نام شرکت چاپ شود"
3.141 03/05/1391امکان برنامه ريزي سيستم جامع براي تهيه پشتيباني اتوماتيک در زمانهاي دلخواهجهت استفاده از اين امکان ، بايد سرويس جديدي روي سرور نصب شود. براي اطلاعات بيشتر با بخش پشتيباني شرکت تماس بگيريد
3.141 03/05/1391امکان تهيه پشتيبان و برگرداندن پشتيبان از ايستگاههاي کاريرجوع كنيد به :

در برنامه ها : منوي اصلي برنامه / نگهداري / پشتيباني
در سيستم جامع : منوي اصلي برنامه / پشتيباني

در سيستم جامع ، براي تهيه پشتيبان ، مي توانيد دسته هاي پشتيباني معرفي کنيد.
3.141 03/05/1391امکان بازسازي از ايستگاههاي کاريرجوع كنيد به : منوي اصلي برنامه / نگهداري / بازسازي

تا اين نسخه ، بازسازي اطلاعات فقط از سرور امکان پذير بود. از اين به بعد ، فقط مديران هر برنامه امکان بازسازي اطلاعات آن را دارند
3.139 23/02/1391- در تمام اسناد ، امکان کپي و انتقال چند سطر در حافظه موقت اضافه شدرجوع كنيد به :
ليست اسناد / جديد يا ويرايش / عمليات / "کپي سطر در حافظه موقت" و "انتقال سطر در حافظه موقت"
3.138 03/02/1391امکان چاپ لاتين از تمام گزارشاتاز اين نسخه به بعد ، کليه گزارشات را مي توانيد به زبان انگليسي چاپ کنيد.
رجوع كنيد به : گزارشات / چاپ گزارش / فرمهاي چاپ لاتين
3.134 05/10/1390اضافه شدن تحويل گيرندگانتحويل گيرندگان مشابه جمع داران هستند که در تمام قسمتهايي که تاکنون جمع دار وجود داشت ، تحويل گيرنده نيز اضافه شده است. گزارش صورت خلاصه تحويل گيرندگان نيز به گزارشات اضافه شده است

رجوع كنيد به : اطلاعات پايه / تحويل دهندگان
ليست اسناد / اموال / جديد يا ويرايش
گزارشات / صورتهاي خلاصه / صورت خلاصه تحويل گيرندگان
3.132 12/05/1390تغيير مکان منوهاي صفحه اصليتغييرات زير در صفحه اصلي برنامه صورت گرفته است :

- منوي "پشتيباني" به زير منوي "نگهداري" منتقل شده است
- منوي "حذف اسناد با شماره مبنا" به ليست اسناد / نگهداري منتقل شده است
3.129 11/03/1390امکان مرتب کردن شماره اموال به صورت عددي در گزارشاترجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / ساير مشخصات / دستور "شماره اموال عددي مرتب شود"

اين نحوه مرتب کردن فعلا در گزارشات فهرست اموال و سابقه اموال اعمال شده است
3.122 25/12/1388نگهداري سابقه تغييرات اطلاعات پايهرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / امکانات / سابقه

تغييراتي که از اين به يعد در اطلاعات پايه انجام مي دهيد به عنوان سوابق ثبت و از اين طريق قابل مشاهده خواهند بود. سابقه شامل تاريخ و ساعت تغيير ، کاربر تغيير دهنده و نام قبلي خواهد بود
3.117 21/04/1388امکان راکد کردن اموال طبق ماده 151رجوع كنيد به : ثبت اسناد / ثبت اموال / جديد يا ويرايش / عمليات / راکد کردن - طبق ماده 151
3.114 16/02/1388تغيير صفحه اصلي برنامه 
3.111 27/12/1387امكان مشاهده يا ثبت تاريخ ميلادي براي اسنادرجوع كنيد به : ثبت اسناد / سند جديد يا ويرايش سند/ امكانات / تنظيمات / ويرايش اسناد / نمايش و ثبت تاريخ ميلادي در اسناد
3.110 18/12/1387اضافه شدن ستون "غير فعال" در ليست اموالرجوع كنيد به : ثبت اسناد / ثبت اموال / امكانات / تنظيم ستونها / ستونهاي "غير فعال" و "تاريخ غير فعال شدن"

در صورتي كه ثبت محاسبات را انجام دهيد ، وضعيت غير فعال بودن اموالي كه فروش رفته يا از رده خارج شده اند و يا اموالي كه به ارزش اسقاط رسيده اند در اين ستونها نمايش داده مي شوند.
در پايين فرم نيز امكاني براي انتخاب اموال فعال يا غير فعال پيش بيني شده است.
3.110 18/12/1387تغيير محل "ثبت محاسبات"رجوع كنيد به : ثبت اسناد / ثبت اموال / نگهداري / ثبت محاسبات

توجه :‌ "ثبت محاسبات" قبلا در قسمت گزارشات / ثبت محاسبات بود
3.109 13/12/1387امكان تغيير نرخ يا روش استهلاك در هر تاريخ دلخواهرجوع كنيد به : ثبت اسناد / ثبت اموال / جديد يا ويرايش / عمليات / تغيير نرخ يا روش استهلاك

تا قبل از اين نسخه ، تغيير نرخ يا روش استهلاك فقط در تاريخ ابتداي سال مالي قابل اعمال بود ولي از اين به بعد ،‌در هر تاريخي قابل انجام مي باشد
3.104 14/07/1387طراحي گزارشات كاربررجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / كليك روي آيكون سمت راست آن گزارش / صفحه گزارشات كاربر

با ايجاد اين امكان ، مي توانيد از روي هر گزارش موجود در برنامه ، به تعداد دلخواه گزارش طراحي نماييد. مشخصات هر گزارش كه مختص آن گزارش است عبارتند از :
. عنوان گزارش
. اندازه فرم گزارش
. تنظيم ستونها و عناوين آنها
. فرم چاپ و حاشيه ها و زير نويس آن
. نمايش نمودار ، ‌اندازه و نوع نمودار

براي توضيح بيشتر راجع به اين گزارشات ،‌به راهنماي موجود در صفحه گزارشات كاربر رجوع نماييد.
3.104 14/07/1387امكان تعريف عناوين ستونهاي هر گزارش به دلخواهرجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / امكانات / تنظيم ستونها
3.103 30/06/1387تغيير شكل جمع انتهاي صفحه در فرم ويرايش اسنادرجوع كنيد به : ثبت اسناد / جديد يا ويرايش
3.102 26/06/1387تنظيم ستونها و مشخصات اطلاعات پايه و ثبت اسناد بطور مستقل براي گروههارجوع كنيد به :
اطلاعات پايه يا ثبت اسناد / امكانات / تنظيمات / عمومي / تنظيمات براي هر گروه جداگانه انجام شود
3.101 16/06/1387ادغام "امكانات ويرايشي و ذخيره اسناد" در داخل سند با "تنظيمات"رجوع كنيد به :
ثبت اسناد / جديد يا ويرايش / تنظيمات (امكانات ويرايشي و ذخيره اسناد)
3.088 21/09/1386امكان انتقال جمع ستونهاي گزارشات به Excel رجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / انتقال به Excel / جمع ستونها منتقل شوند
3.088 21/09/1386امكان انتقال عناوين معرفي شده براي فرمهاي چاپ گزارشات به Excel رجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / انتقال به Excel / عناوين ستونها در فرمهاي چاپ با ستونهاي انتخابي منتقل شوند
3.087 13/08/1386امكان تنظيم نحوه محاسبه استهلاك براي ماه فروش يا از رده خارجرجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / استهلاك / نحوه محاسبه ماه فروش يا نحوه محاسبه ماه از رده خارج
3.087 13/08/1386امكان محاسبه استهلاك به صورت روزشمار براي تمام ماههارجوع كنيد به : اطلاعات پايه / مشخصات عمومي / استهلاك / روزهاي ماه
3.082 21/03/1386امكان ارسال گزارشات توسط پست الكترونيكيرجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / ارسال گزارش توسط پست الكترونيك
3.078 18/02/1386انتقال گزارشات به فايل ‌htmlرجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / انتقال گزارش به فايل HTML
3.066 27/08/1385امكان تنظيم نحوه بازشدن فرمها در برنامه هارجوع كنيد به : سيستم جامع / صفحه اصلي / سيستم / مشخصات سيستم / نحوه بازشدن فرمها
3.061 14/04/1385امكان كوچك كردن حجم فايلهاي بانك اطلاعاتي هنگام بازسازيرجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / نگهداري / بازسازي اطلاعات / حجم بانك اطلاعاتي كوچك شود

همزمان با كاركردن با سيستم ، به تدريج حجم فايلهاي بانك اطلاعاتي افزايش مي يابد. برخي از اين افزايش حجم انكار ناپذير است زيرا حاوي اطلاعات هستند ولي مقاديري اطلاعات اضافي نيز در فايلها درج مي شوند كه مي توان آنها را حذف نمود بدون اينكه خدشه اي به اطلاعات اصلي وارد شوند. براي انجام اين كار هنگام بازسازي اطلاعات گزينه "حجم بانك اطلاعاتي كوچك شود" را فعال نماييد
3.060 30/03/1385امكان مشاهده دستورالعمل هاي بروز رساني نرم افزاررجوع كنيد به : صفحه اصلي برنامه / راهنما / دستورالعمل هاي بروز رساني

از اين نسخه به بعد ، پس از نصب هر نسخه جديد از نرم افزار ، در صورتيكه نياز باشد شما عملياتي انجام دهيد ، پنجره اي بطور اتوماتيك باز مي شود كه در آن توضيح عملياني كه بايد انجام دهيد را مي توانيد مشاهده نماييد. لطفا در صورت مشاهده اين پنجره ، دستورالعمل هاي آن را به دقت خوانده و اجرا نماييد. در صورني كه نياز به مراجعه مجدد به دستورالعملها داشتيد مي توانيد به گزينه اي كه در بالا ذكر شده است مراجعه نماييد
3.060 30/03/1385امكان چاپ مستقيم اسنادبا زدن كليد Ctrl+F3 هنگام ويرايش سند ،‌ سند بلافاصله چاپ خواهد شد و ديگر انتخاب فرم چاپ و ساير تنظيمات سوال نمي شود (اين امكان روي فرم قديمي موجود نيست)
3.059 26/02/1385امكان مقايسه دو گزارش با انتخاب ستونهاي دلخواهرجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / مقايسه با گزارشات مشابه

توجه كنيد كه براي مقايسه دو گزارش بايد هر دو گزارش روي صفحه فعال باشند. در ضمن از اين نسخه به بعد امكان مقايسه گزارشات اصلي با گزارشات ذخيره شده نيز فراهم شده است
3.059 26/02/1385ذخيره گزارشات با روش جديدرجوع كنيد به : گزارشات / گزارش مورد نظر / عمليات / ذخيره گزارش در فايل