نرم افزار جامع مالی اداری کاربرد کامپیوتر

سيستم حسابداري و كارگزاري بورس

زبان برنامه نويسي : Delphi     سيستم عامل :‌ Windows

 •  انتقال اتوماتيك سهام از فايلهاي BBS بورس

 •  انتقال اتوماتيك مشتريان از فايلهاي BBS بورس 

 •  تخصيص اتوماتيك كد حساب براي مشتريان جديد

 •  انتقال اتوماتيك اعلاميه هاي خريد و فروش از فايلهاي BBS بورس 

 •  محاسبه اتوماتيك كارمزد ماليات ، عوارض و تسهيلات براي اعلاميه هاي خريد و فروش

 •  ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري براي اعلاميه خريد و فروش

 •  تفكيك اسناد حسابداري براي تالارهاي مختلف بورس
 •   معرفي حسابها

 •  كد حساب در پنج سطح ( كل، معين، تفصيلي 1، تفصيلي 2، تفصيلي 3 )

 •  اختصاص  دادن يك گروه حساب به هر حساب كل

 •  معرفي ماهيت حساب 

 •  معرفي نوع ارز براي حسابهاي ارزي

 •  معرفي واحد مقدار براي حسابهاي مقداري

 •  معرفي جدول تسهيم هزينه ها براي حسابهاي هزينه اي

 •  معرفي حسابهاي بانك

 •  معرفي حسابهاي دريافتني و پرداختني

 •  معرفي گروههاي حساب ( دارايي ها ، بدهي ها …..)

 •  معرفي مراكز هزينه

 • تعريف جدول تسهيم هزينه ها

 • تعريف اشخاص حقيقي و حقوقي

 • تعريف گروههاي اشخاص

 • تعريف انواع سند ( پرداخت حقوق ، افتتاحيه ،اختتاميه و…)

 • تعريف ارزها و نرخ برابري آنها
 • امكان ورود اطلاعات سند به صورت يادداشت براي اسنادي كه متن آنها كامل نيست.

 • وجود دو شماره اصلي و سريال براي اسناد. شماره سريال جهت ارتباط با ساير سيستمها همواره ثابت است و ترتيب ورود اسناد را مشخص مي نمايد.

 •  ثبت اسناد به صورت موقت و دايم

 •  امكان ثبت اسناد بدون ترتيب تاريخ و مرتب كردن اتوماتيك تاريخ اسناد

 •  تعريف نوع سند براي طبقه بندي ( سند حقوق ، خريد ، فروش ، انبار ، افتتاحيه و… ‌  )

 • امكان جستجوي اسناد از طريق شماره ،‌ تاريخ ،‌ ملاحظات و …

 • ثبت اتوماتيك نام تنظيم كننده در اسناد

 • امكان تعريف مشخصات چك ، مبلغ ارز ، مقدار ، مركز هزينه ، كليد هزينه ،‌تاريخ تحقق و نوع عمليات براي هر بند سند در صورت لزوم

 • امكان تاييد و نهايي كردن سند در هر زمان

 • ثبت اتوماتيك سند افتتاحيه و اختتاميه

 • صدور سند سود و زيان و بستن حسابهاي موقت

 •  انجام عمليات بستن موقت حساب جهت تعديل ماهيت و اخذ گزارش سود و زيان و …

 •  جستجوي بسيار قوي در داخل سند و  ليست اسناد و  ليست حسابها

 •  امكان عطف بندهاي سند

       گزارشات حسابداري 

 •  گزارش دفتر روزنامه بر اساس ريز اسناد كل و تفكيك نوع اسناد در عمليات حسابداري

 •  گزارش دفاتر در محدوده چند سال مالي بر اساس ريز اسنا د و اسناد كل و تفكيك نوع اسناد و عمليات حسابداري

 •  گزارش سر رسيد نامه جهت كنترل كامل چك ها

 •  گزارشات فهرستي از تمام اطلاعات وارد شده در برنامه

 • طراحي گزارش سود و زيان به شكل دلخواه

 •  طراحي گزارشات مديريتي به تعداد دلخواه

 •  تهيه سند خلاصه كاركرد در هر مقطع زماني جهت ثبت در دفاتر قانوني

 •  دسترسي به گزارشات دفاتر ، تراز و متن اسناد بطور همزمان

 •  انتقال اطلاعات به نرم افزارهاي EXCEL و … به منظور تهيه گزارشات نموداري

 • گزارشات ارزي ، مقداري

 •  گزارش تراز و گردش  مراكز هزينه

 • گزارش تراز و گردش اشخاص

 •  گزارش سند روزانه

 • گزارش اقلام باز

 •  رأس گيري از چكها

 •  گزارش صورت مغايرت بانكي

      

      گزارشات بورس 

 • خريد و فروش اعلاميه ها به صورت تعدادي و ريالي
 •  امكان لينك به سيستمهاي انبار ، خريد و فروش ، حقوق و دستمزد ، استهلاك و … وثبت اتوماتيك اسناد از آن سيستمها

 •  راهنماي كار بسيار قوي و كامل كه در تمام برنامه در دسترسي است.

 •  كاركردن همزمان كاربر در شبكه با دسترسي به تمام امكانات برنامه

    امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

    براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

    امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

    معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

    امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

    نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

    شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

    امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

    امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

    يادداشت

    ماشين حساب