نرم افزار اتوماسيون اداری كاربرد كامپيوتر (ارجاعات)     

   زبان برنامه نويسي : Delphi               سيستم عامل :‌ Windows  

 • معرفي مشتريان

 • معرفي واحدها

 • ثبت مشخصه هاي بايگاني

 • ثبت گروههاي بايگاني

 • تعريف دفاتر انديكاتور

 •  ثبت انواع كارها

 • امكان ثبت و استفاده ازعبارات پيش فرض در نرم افزار

 • تنظيم مشخصات اصلي سيستم توسط كاربر

 • امكان تشكيل پرونده جهت هر عنوان كاري(task) ، كه همزمان نتايج مرتبط با آن قابل ثبت خواهد بود.

 • امكان ارجاع نامه بين واحدها و كاربران مختلف درسيستم (حتي در شعب با فواصل زياد)

 • امكان ايجاد ضمائم فايلي براي پرونده ها از قبيل نامه هاي ارجاع شده و امكان مشاهده آن ها.

 • امكان تعيين تاريخ و مهلت ارجاع، همزمان با امكان پاراف كردن نامه هاي رسيده و ارجاع آنها 

 • نمايش كارتابل شخصي هر كاربر به تفكيك ارجاعات ارسالي و دريافتي و امكان ثبت نتيجه براي هر پرونده كاري و ارجاع آن به ساير كاربران سيستم 

          امكان طبقه بندي پرونده ها به دو دسته عادي  و محرمانه و تعيين دسترسي كاربران خاص به پرونده هاي محرمانه

 • ارتباط با ساير نرم افزارها (خريد و فروش، انبار، حقوق دستمزد و ..) كه امكان فراخواني اطلاعات آنها را جهت تهيه فرمهاي اداري (مثل فرم درخواست 

          خريد كالا، ماموريت و مرخصي كاركنان و..) به صورت paperless فراهم مي سازد.

 • نمايش درختي چرخه ارجاعات هر پرونده كاري

 • امكان ثبت گزارش كار روزانه توسط هر كاربر

 •     امكان معرفي مشخصه هاي دلخواه جهت بايگاني اسناد

 •     تعريف گروههاي بايگاني براي تفكيك اوليه اسناد و مدارك

 •     تعريف دفاتر انديكاتور با امكان صدور شماره اتوماتيك با فرمتهاي دلخواه

 •     امكان بايگاني نامه هاي ارسالي و دريافتي ، تصاوير اسكن شده ، فكسها، نامه هاي الكترونيك و ساير مداركي كه به صورت فايل موجود باشند.

 •     امكان مشاهده ، ويرايش ، چاپ و ثبت مشخصه هاي بايگاني جهت اسناد

 •     امكان دستيابي به اسناد و مدارك از طريق جستجوي سريع مشخصه هاي بايگاني

 •     امكان صدور نامه هاي جديد شامل : 

              شماره گذاري وثبت تاريخ اتوماتيك نامه با توجه به انديكاتور انتخاب شده و. . .                               

              امكان طراحي و ذخيره قالبهاي استاندارد براي نامه ها

 •  گزارش فهرست پرونده ها با امكان انتخاب مشتري ، نوع كار، تعيين وضعيت ، محدوده تاريخي و . . .

 • گزارش فهرست ارجاعات با امكان انتخاب وضعيت ارجاع،ارجاع دهنده،ارجاع شونده و . . .

 • گزارش فهرست گزارش كارهاي كاربران

 • گزارش فهرست اسناد بايگاني شده

    امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوري كه هر گروه امكان نگهداري اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است

    براي گروههاي مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است

    امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهاي اتوماتيك و دستي و برگرداندن پشتيبان در برنامه

    معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسي به قسمتهاي مختلف برنامه و اطلاعات سالهاي مختلف به جزئي ترين حالتهاي ممكن

    امكان يكسان سازي و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه اي بطور اتوماتيك

    نگهداري ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران

    شرح آخرين تغييرات نسخه هاي جديد برنامه ها

    امكان ايجاد SHORT CUT از ساير نرم افزارها در سيستم

    امكان فعال سازي بخش يادآوري جهت يادآوري اتوماتيك پيامهاي تنظيم شده

    يادداشت

    ماشين حساب