سیستم حسابداری مجتمع (مدیریت هزینه ها و شارژ ساختمان)

این سیستم دارای تمامی مراحل سیستم حسابداری می باشد.

   تسهیم هزینه ها و شارژ ساختمان بر اساس نفرات و متراژ

   صدور اسناد حسابداری بابت هزینه ها و شارژ ساختمان

   محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت هزینه ها و شارژ به تفکیک واحدها

   صدور سند حسابداری بابت جریمه های دیرکرد به تفکیک واحدها

   چاپ صورتحساب شارژ ساختمان

  

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای  :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 - Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN - 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g - Cpu III 800