سفارشات تولید در سیستم انبارداری

با استفاده از این امکان، ثبت سفارش مشتری جهت تولید محصول میسر گردیده و کاربر می تواند میزان کسری/اضافات مواد مورد نیاز هر محصول را به تفکیک

سفارش مربوطه در گزارشات مشاهده نماید.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با بخش فروش تماس حاصل نمائيد.