تاسيس : 1371هجري شمسي

شماره ثبت : 89755

شماره مجوز انفورماتيك : 72223-27/20

 

اهداف ما عبارتند از :

·         تعهد در قبال انجام به موقع كار

·         ارائه خدمات پشتيباني مستمر به مشتريان

·         اصلاح محصولات و نحوه ارائه خدمات مشتريان متناسب با نگرشهاي جديد از اطلاعات مشتريان و آخرين فن آوريهاي روز

·         تطابق نرم افزارها با آخرين قوانين وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت اقتصاد و دارايي و ...

·         اختصاصي كردن سيستم هاي يكپارچه متناسب با نياز هاي مشتريان

·         طراحي و توليد نرم افزار هاي اختصاصي

·         رعايت حقوق معنوي مشتريان

·         حفظ محرمانه بودن اطلاعات مشتريان

·         تضمين كيفيت محصولات و خدمات

در اين راستا و طي بيش از دو دهه تجربه و فعاليت و همكاري با ارگانها، سازمان دولتي، ‌موسسات، كارخانجات توليدي صنعتي و شركت هاي بازرگاني همواره تلاش ما ارائه محصولي مناسب با نيازهاي شما همراه با تعهد در ارائه خدمات مناسب و بموقع بوده است. اندوخته تجربيات ما با بهره گيري از نيروي انساني مجرب و كار آزموده اطمينان خاطر شما را از ارائه محصولات و خدمات مطلوب فراهم خواهد آورد.

هم اكنون شركت مهندسي كاربرد كامپيوتر با بهره مندي از پرسنل متخصص و باشگاه عظيمي از مشتريان در اصناف مختلف جايگاه ممتازي در صنعت فناوري اطلاعات كشور دارد.